Opetussuunnitelmat

Avoimen AMK:n opinnot, kesä 2023

AVO_KE23

Kesto (vuotta)

1

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Energia- ja ympäristötekniikka
BIP7016 Näkökulmia biotalouteen 2 op
BIP7046 Kiertotalous.nyt 3 op
IE10073 Kotitalouden energiansäästötoimet 2 op
Fysioterapia
SF10040 Minustako fysioterapeutti? 2 op
STP7064 Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi 5 op
SP10005 Kipu ja kivunhallinta 5 op
STP7073 Kehittyvä koululainen 5 op
STP7008 Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op
STP7072 Unesta voimaa! 5 op
STP7075 Fysioterapeutin työympäristönä koulu 5 op
STP7074 Kouluikäinen fysioterapiassa 5 op
SF10038 Toimiva lantionpohja 1 op
SF10011 Askelia uneen 1 op
SF10039 Mitä jokaisen tulisi tietää kivusta? 1 op
STP7078 Ethics in Telerehabilitation 1 op
SP10002 Monialainen kuntoutus 5 op
SF10042 Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op
SF10050 Green Care perusteet 5 op
SF10023 Liikuntavammojen ennaltaehkäisy 1 op
SF10027 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventävät opinnot 5 op
Hoitotyö
ST10014 Johdanto raskausajan fysiologiaan 1 op
ST10015 Ikääntymisen fysiologiaa 1 op
STP7043 Palvelujen robotisaatio 5 op
SH10079 Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5 op
STP7062 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
SH10004 Seksuaaliterveyden perusteet 5 op
SH10002 Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2 op
SH10005 Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5 op
SH10006 Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5 op
SH10056 Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa 5 op
SH10063 Toimintakykyisyys muistin heikentyessä 5 op
SH10066 Hyvän asiakaspalvelun puitteet 2 op
SH10061 Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa 3 op
Kielipolku
KP10024 Mediasuomi 5 op
KP10028 English Refresher 3 op
KP10027 Minä kirjoitan 5 op
KP10030 Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op
Liiketalous
LTP7188 Osuustoiminnan perusteet 5 op
LTP7108 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
LTP7036 Yrittäjän taloushallinto 5 op
LTP7103 Valmentava johtaminen 5 op
LTP7088 Työoikeus 3 op
LL10073 Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä 3 op
LL10070 Kilpailukykyä 50+ markkinoilla 5 op
YJ10013 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
LTP7225 Digimarkkinoinnin perusteet 5 op
Matkailu- ja ravitsemisala
LUP7072 Kurkista kestävään matkailuun 2 op
LUP7073 Terästä tapahtumatuotantoa 2 op
SH10065 Mitä on asiakaskokemus? 2 op
LUT3003 Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op
LUT3002 Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5 op
Media-ala
HM10020 WordPress-julkaisujärjestelmä 3 op
HM10001 Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3 op
HM10081 Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet 1 op
HM10082 Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings 2 op
HM10085 Valokuvia kännykällä - Perusteet 1 op
HM10086 Valokuvia kännykällä - Maisemakuvaus 1 op
Metsätalous
BIP7028 Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
BIM6049 Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op
MM10001 Puunhankinnan perusteet 3 op
BIM6043 Metsätuhot 2 op
Rakennus- ja talotekniikka
LTL6026 Tilastolliset menetelmät 3 op
Sosiaaliala
SS10002 Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5 op
SS10004 Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla 5 op
STP7046 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5 op
STP7080 Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5 op
SP10007 Palvelusetelitoiminnan perusteet 2 op
SS10008 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 3 op
SS10046 Lastensuojelun perhekuntoutus 5 op
SH10067 Asiakkaan kohtaaminen 2 op
Tietojenkäsittely
LTP7118 Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2 op
DT10079 Tiedolla johtamisen perusteet 2 op
SH10061 Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa 3 op
Yamk-opinnot
YY10001 Ikäystävällinen yritys 5 op
YS10009 Rekrytoinnin uudet tuulet 5 op
STIY7001 Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op