Opetussuunnitelmat

Avoimen AMK:n opinnot, syksy 2022

AVO_S22

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Energia- ja ympäristötekniikka
IE10067 Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 3 op
BIP7046 Kiertotalous.nyt 3 op
BIP7016 Näkökulmia biotalouteen 2 op
BIY6015 Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5 op
IE10045 Energiamurros ja biotalous 2 op
IE10068 Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritystoimintaa 2 op
IE10072 Kyogi Innovations 3 op
IE10073 Kotitalouden energiansäästötoimet 2 op
IE10069 Minustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri? 2 op
Fysioterapia
STP7069 Minustako fysioterapeutti? 2 op
AVP7013 Anatomia ja fysiologia JYK 1 1.5 op
YI10003 Arkielämän muistiosaaminen 2 op
SF10037 Motorinen kehitys 2 op
SF10036 Fysioterapia kuntoutusalan ammattina 1 op
SF10038 Toimiva lantionpohja 1 op
STP7041 Green Care perusteet 5 op
STP7074 Kouluikäinen fysioterapiassa 5 op
STP7073 Kehittyvä koululainen 5 op
STP7075 Fysioterapeutin työympäristönä koulu 5 op
STP7064 Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi 5 op
STP7002 Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op
STP7045 Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op
STP7008 Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op
STP7009 Kuntoutuksen menetelmät 5 op
SP10005 Kipu ja kivunhallinta 5 op
STP7078 Ethics in Telerehabilitation 1 op
STP7072 Unesta voimaa! 5 op
SP10001 Työkykykoordinaattori 10 op
SY10003 Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3 op
SF10011 Askelia uneen 1 op
Hoitotyö
STP7043 Palvelujen robotisaatio 5 op
ST10001 Minustako terveydenhoitaja? 2 op
STP7081 Minustako sairaanhoitaja? 2 op
SH10007 Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta - materiaali 2 op
SH10001 Sairaanhoitajan etävastaanotto 5 op
SH10003 Sote-alan ammatillisuus ja etiikka 2 op
STP7082 Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op
SH10002 Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2 op
SH10004 Seksuaaliterveyden perusteet 5 op
SH10005 Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5 op
SH10006 Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5 op
STP7070 Ensiavun peruskurssi 1 op
STP7057 Laskimoverinäytteenotto ja preanalytiikka 1 op
Muistiterveyden opinnot
SH10056 Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa 5 op
STP7081 Minustako sairaanhoitaja? 2 op
STP7062 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
STP6007 Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3 op
SY10012 Verkkovuorovaikutuskoulutus II 3 op
SY10012 Verkkovuorovaikutuskoulutus II 3 op
SH10013 Anatomia ja fysiologia 1 3 op
SH10023 Anatomia ja fysiologia 2 2 op
SH10025 Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op
SH10062 Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op
ST10014 Johdanto raskausajan fysiologiaan 1 op
ST10015 Ikääntymisen fysiologiaa 1 op
Kielipolku
LTP7166 Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1 op
LTP7128 Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op
KP10029 Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3 op
KP10028 English Refresher 3 op
KP10030 Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op
KP10009 Saksan perusteet 5 op
KP10006 Venäjän perusteet 5 op
KP10008 Mediavenäjä 3 op
KP10013 Espanjan perusteet 5 op
KP10012 Mediasaksa 3 op
KP10015 Ranskan perusteet 5 op
PR10005 Opi venäjän aakkoset - ja jotain muutakin 1 op
LTP7220 Opiskelijan suomi 5 op
KP10025 Työelämän suomi 6 op
KP10024 Mediasuomi 5 op
LB10056 Welcome to Finland! - Tervetuloa Suomeen! 1 op
LL10072 Orientation to Finnish Language 1 op
LB10057 Study Skills and Karelia University of Applied Sciences as Study Environment 1 op
Liiketalous
LTP7187 Esimiesviestintä 3 op
LTP7154 Brand Management 3 op
LTP7226 Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa 5 op
LTP7225 Digimarkkinoinnin perusteet 5 op
LUP7001 Epic Challenge - Orientation to Innovation 5 op
LTP7187 Esimiesviestintä 3 op
LTP7158 Julkiset hankinnat 5 op
LL10070 Kilpailukykyä 50+ markkinoilla 5 op
LTP7188 Osuustoiminnan perusteet 5 op
LTP7165 Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op
LTP7103 Valmentava johtaminen 5 op
LTP7108 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
LTP7036 Yrittäjän taloushallinto 5 op
LTP7088 Työoikeus 3 op
LTP7087 Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4 op
LTP7227 Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5 op
LP10002 Minustako liiketalouden tradenomi? 2 op
LB10059 Welcome to Finland! - Tervetuloa Suomeen! 2 op
LL10068 Onnistu työnhaussa 2 op
KEP7079 Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1 op
KEP7078 Opiskelutaidot 1 op
KEP7077 Tiedonhankinnan perusteet 1 op
Matkailu- ja ravitsemisala
LUP7072 Kurkista kestävään matkailuun 2 op
LUP7071 Pala palvelumuotoilua 2 op
LUP7073 Terästä tapahtumatuotantoa 2 op
LUT3002 Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5 op
LUT3003 Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op
PR10016 Matkailun turvallisuus 2 op
LUP7070 Digimarkkinointi matkailussa 5 op
Media-ala
LUP7019 Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3 op
LUP7038 Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3 op
LUP7039 Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3 op
LUP7063 Tiedon visualisointi 3 op
AVP7010 Sosiaalisen median välineet 3 op
LUP7027 Adobe Illustrator 3 op
HM10001 Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3 op
HM10002 Typografia 3 op
HM10003 Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op
HM10024 YouTube 1 op
HM10023 Instagram 1 op
HM10020 WordPress-julkaisujärjestelmä 3 op
Metsätalous
BIP7028 Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
BIM6043 Metsätuhot 2 op
MM10001 Puunhankinnan perusteet 3 op
BIM6020 Metsäenergia 5 op
MY10001 UAV pystykuvaus 2 op
Rakennus- ja talotekniikka
AVP7005 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1 op
AVP7006 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1 op
AVP7007 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1 op
LTP7199 Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3 op
LTP7198 Korjausrakennetekniikka 4 op
LTP7202 Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3 op
LTP7153 Työturvallisuuskorttikoulutus 1 op
Tietojenkäsittely
LTP7200 Tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu 5 op
LTP7118 Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2 op
DT10064 Coding a Self-Driving Car in JavaScript 3 op
DT10065 Tiedolla johtamisen ja BI tietonäkymien rakentamisen perusteet 5 op
LTP7211 Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet 2 op
LTP7212 Ohjelmistorobotiikka 5 op
LTP7213 RPA Business Case 10 op
DT10076 Markkinointikampanjan toteutus sosiaalisen median avulla 1 op
Artificial Intelligence Essentials
DT10073 Programming Essentials in Python 5 op
Sosiaaliala
STP7051 Palvelumuotoilu 5 op
SS10008 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 3 op
STP7042 Lähisuhdeväkivalta 2 op
STP7022 Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op
STP7046 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5 op
SP10007 Palvelusetelitoiminnan perusteet 2 op
SS10002 Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5 op
SS10004 Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla 5 op
STP7080 Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5 op
SS10001 Minustako sosionomi? 2 op
SS10005 Mitä on kulttuurihyvinvointi? 3 op
SS10040 Lean-ajattelun perusteet 5 op
Yamk-opinnot
YI10003 Arkielämän muistiosaaminen 2 op
STIY7001 Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op
YY10001 Ikäystävällinen yritys 5 op
YP10001 Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5 op
LTJY2022 Kestävä johtajuus 5 op
YJ10010 Moninaisuuden johtaminen 5 op
YP10002 Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5 op
YP10003 Henkilöstöresurssien johtaminen 5 op
SS10041 Lean-ajattelu 5 op
YP10004 Lean Six Sigma Green Belt 5 op
YP10005 Green Belt sertifioitu projekti 5 op