Opetussuunnitelmat

Smart Event Management - Tapahtumatuotanto

KAMS21SE

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

KAMS21SE1 Tapahtumajärjestämisen perusteet 5 op
HM10007 Johdatus tapahtumajärjestämiseen 2 op
HM10008 Tapahtuman kehittäminen 3 op
KAMS21SE2 Tapahtuman toteuttaminen 10 op
HM10025 Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3 op
HM10010 Tapahtuman turvallisuus ja logistiikka 3 op
PR10049 Tapahtuman ruokapalvelut 2 op
HM10022 Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op
KAMS21SE3 Tapahtumatalous 10 op
HM10012 Älykäs tapahtumatalous 4 op
HM10013 Taloudesta viestiminen ja rahoittajayhteistyö 2 op
HM10014 Palvelujen ostaminen tapahtumaan, sopimukset ja immateriaalioikeudet 4 op
KAMS21SE4 Tiedolla johtaminen 8 op
HM10088 Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen 1 op
HM10089 Hiljainen tieto tapahtumassa 2 op
HM10090 Tapahtumien tietotarpeista mittareiksi 2 op
HM10091 Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa 3 op
KAMS21SE5 Tapahtumamuotoilu, innovaatiot ja pilotoinnit 20 op
HM10017 Tapahtuma innovaatioalustana 10 op
HM10018 Tapahtumainnovaatioiden rahoittaminen ja innovaatioyhteistyö 5 op
HM10083 Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka 3 op
HM10084 Drone tapahtumissa 2 op