Opetussuunnitelmat

Smart Event Management - Tapahtumatuotanto

KAMS21SE

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

KAMS21SE1 Tapahtumajärjestämisen perusteet 5 op
HM10007 Johdatus tapahtumajärjestämiseen 2 op
HM10008 Tapahtuman kehittäminen 3 op
KAMS21SE2 Tapahtuman toteuttaminen 10 op
HM10025 Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3 op
HM10010 Tapahtuman turvallisuus ja logistiikka 3 op
HM10021 Catering 2 op
HM10022 Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op
KAMS21SE3 Tapahtumatalous 10 op
HM10012 Älykäs tapahtumatalous 4 op
HM10013 Taloudesta viestiminen ja rahoittajayhteistyö 2 op
HM10014 Palvelujen ostaminen tapahtumaan, sopimukset ja immateriaalioikeudet 4 op
KAMS21SE4 Tiedolla johtaminen 20 op
HM10015 Tietoaineistot tapahtuman kehittämisessä 10 op
HM10016 Tapahtuman älykäs suunnittelu ja johtaminen 10 op
KAMS21SE5 Tapahtumamuotoilu, innovaatiot ja pilotoinnit 15 op
HM10017 Tapahtuma innovaatioalustana 10 op
HM10018 Tapahtumainnovaatioiden rahoittaminen ja innovaatioyhteistyö 5 op