Opetussuunnitelmat

Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2022

AVO_K22

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

AVK22IE Energia- ja ympäristötekniikka 0 op
MM10002 Zero Carbon Conference 2 op
IE10065 CircularBio Innovations 5 op
BIP7046 Kiertotalous.nyt 3 op
BIP7016 Näkökulmia biotalouteen 2 op
LTP7234 Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 5 op
BIY6015 Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5 op
BIP7042 Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5 op
AVK22SF Fysioterapia 0 op
STP7069 Minustako fysioterapeutti? 2 op
SF1 Koululaisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0 op
STP7073 Kehittyvä koululainen 5 op
STP7074 Kouluikäinen fysioterapiassa 5 op
STP7075 Fysioterapeutin työympäristönä koulu 5 op
STF6064 Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2 op
STF6038 Fysioterapiayrittäjyys 3 op
STP7002 Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op
STP7045 Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op
STP7008 Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op
STP7009 Kuntoutuksen menetelmät 5 op
STP7064 Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi 5 op
STP7072 Unesta voimaa! 5 op
STP7078 Ethics in Telerehabilitation 1 op
AVP7001 Anatomia ja fysiologia I 1 op
AVP7002 Anatomia ja fysiologia II 2 op
AVK22SG Geronomikoulutus 0 op
STP7041 Green Care perusteet 5 op
STP7055 Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen 5 op
YI10003 Arkielämän muistiosaaminen 2 op
AVK22SH Hoitotyö 0 op
STP7043 Palvelujen robotisaatio 5 op
SH1 Palliatiivinen hoito 0 op
STP7014 Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op
SH2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 0 op
SH10004 Seksuaaliterveyden perusteet 5 op
SH10005 Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5 op
SH10006 Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5 op
SH3 Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 0 op
STP7005 Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op
STP7006 Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op
SH10001 Sairaanhoitajan etävastaanotto 5 op
STP7044 Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5 op
STP7062 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
STP7082 Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op
SY10011 Verkkovuorovaikutuskoulutus I 2 op
SY10012 Verkkovuorovaikutuskoulutus II 3 op
STP7081 Minustako sairaanhoitaja? 2 op
ST10001 Minustako terveydenhoitaja? 2 op
SH10002 Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2 op
SH10003 Sote-alan ammatillisuus ja etiikka 2 op
AVP7001 Anatomia ja fysiologia I 1 op
AVP7002 Anatomia ja fysiologia II 2 op
STP6007 Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3 op
STP7070 Ensiavun peruskurssi 1 op
AVK22KI Kieliopinnot 0 op
LTP7216 Kehity kirjoittajana - Kohti korkeakoulutasoista raportointia 2 op
KEP7014 English Refresher 3 op
KEP7065 Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op
LTP7127 Mediasaksa 3 op
LTP7126 Mediavenäjä 3 op
LTP7128 Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op
KEP7002 Espanjan jatko 5 op
KEP7008 Saksan jatko 5 op
KEP7011 Venäjän jatko 5 op
LTP7166 Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1 op
KEP7014 English Refresher 3 op
LL10001 Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3 op
LTP7216 Kehity kirjoittajana - Kohti korkeakoulutasoista raportointia 2 op
PR10005 Opi venäjän aakkoset - ja jotain muutakin 1 op
KI1 Maahanmuuttajille sopivat suomenkielen opinnot 0 op
LTP7230 Asiakirjoittajan suomi 5 op
KY10004 Mediasuomi 5 op
KY10005 Työelämän suomi 6 op
LTP7218 Kahville! Kielikahvila 1 2 op
LTP7219 No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2 op
LB10056 Welcome to Finland! - Tervetuloa Suomeen! 1 op
LL10072 Orientation to Finnish Language 1 op
KI2 Opiskelun ja urasuunnittelun tueksi 0 op
KEP7078 Opiskelutaidot 1 op
KEP7077 Tiedonhankinnan perusteet 1 op
KEP7079 Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1 op
LB10057 Study Skills and Karelia University of Applied Sciences as Study Environment 1 op
AVK22LL Liiketalous 0 op
LL1 Digitaalinen markkinointi 0 op
LTP7225 Digimarkkinoinnin perusteet 5 op
LP10001 Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityksille 3 op
LTP7227 Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5 op
LL2 HR 0 op
LTL6036 Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3 op
LTP7103 Valmentava johtaminen 5 op
LTP7187 Esimiesviestintä 3 op
LL3 Menestyvä liiketoiminta 0 op
LTP7108 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
LTMY003 Management Tools and Techniques 5 op
LTL6042 Palvelujen markkinointi 3 op
LTP7037 Markkinoinnilla menestykseen 5 op
LTP7109 Talousmatematiikka 5 op
LTP7154 Brand Management 3 op
LL4 Kauppa ja yrittäjyys 0 op
LTP7038 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
LTP7039 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
LTP7040 Tunnusluvut ja johtaminen 5 op
LL5 Epic Challenge 0 op
LUP7001 Epic Challenge - Orientation to Innovation 5 op
LP10002 Minustako liiketalouden tradenomi? 2 op
LTP7225 Digimarkkinoinnin perusteet 5 op
LTP7224 Vuorovaikutus työyhteisössä 5 op
LTP7165 Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op
LTP7188 Osuustoiminnan perusteet 5 op
LTP7170 Bisnespaja 2 op
AVK22PR Matkailu- ja ravitsemisala 22 op
LUT3003 Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op
LUT3002 Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5 op
LUP7072 Kurkista kestävään matkailuun 2 op
LUP7073 Terästä tapahtumatuotantoa 2 op
LUP7071 Pala palvelumuotoilua 2 op
KEP7074 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka 1 op
HM10019 Johdanto valmentavaan mentorointiin 1.5 op
HM10022 Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op
HM10025 Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3 op
PR10004 Venäläisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen 5 op
PR10005 Opi venäjän aakkoset - ja jotain muutakin 1 op
AVK22HM Media-ala 0 op
LUP7019 Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3 op
LUP7063 Tiedon visualisointi 3 op
LUP7038 Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3 op
LUP7039 Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3 op
AVP7010 Sosiaalisen median välineet 3 op
LUP7027 Adobe Illustrator 3 op
HM10001 Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3 op
HM10002 Typografia 3 op
HM10003 Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op
HM10020 WordPress-julkaisujärjestelmä 3 op
HM10006 Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa 2 op
HM10004 Graafisen alan historia ja tyylisuunnat 3 op
AVK22MM Metsätalous 0 op
BIP7040 Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5 op
BIP7041 Metsätilan kannattavuus 5 op
BIP7028 Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
MM10001 Puunhankinnan perusteet 3 op
MM10002 Zero Carbon Conference 2 op
BIM6043 Metsätuhot 2 op
BIM6020 Metsäenergia 5 op
AVK22RT Rakennus- ja talotekniikka 0 op
LTL6026 Tilastolliset menetelmät 3 op
RT1 Tietomallintaminen 0 op
LTP7184 Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5 op
RT2 RTA-koulutukseen sisältyvät opinnot 0 op
LTP7197 Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4 op
AVP7005 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1 op
AVP7006 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1 op
AVP7007 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1 op
AVK22SS Sosiaaliala 0 op
SS1 Ketterä kehittäminen 0 op
STP7049 Lean-ajattelu 5 op
STP7051 Palvelumuotoilu 5 op
STP7080 Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5 op
SS10003 Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa 1 op
STP7042 Lähisuhdeväkivalta 2 op
SS10002 Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5 op
SS10004 Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SS10001 Minustako sosionomi? 2 op
SS2 Kulttuurihyvinvointi 0 op
SS10005 Mitä on kulttuurihyvinvointi? 3 op
SS10006 Minä kulttuurihyvinvoinnin mahdollistajana 2 op
AVK22DT Tietojenkäsittely 2 op
LTP7118 Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2 op
DT1 Ohjelmistorobotiikka 0 op
LTP7211 Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet 2 op
LTP7212 Ohjelmistorobotiikka 5 op
LTP7213 RPA Business Case 10 op
AVK22YA Yamk-opinnot 0 op
LTMY013 Moninaisuuden johtaminen 5 op
YA1 Strateginen johtaminen 0 op
LTPY006 Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5 op
LTMY003 Management Tools and Techniques 5 op
LTJY2022 Kestävä johtajuus 5 op
STJY2013 Henkilöstöresurssien johtaminen 5 op
KEP7075 Rekrytoinnin uudet tuulet 5 op
STJY6002 Uudistuva lähijohtaminen 5 op
YE1002 Hiilijalanjälki ja päästökompensaatiot 5 op
BIEY012 Innovaatiotoiminta 3 op
YE1001 Energialiiketoiminta 4 op
STIY7001 Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op