Opetussuunnitelmat

CampusOnline, kevät 2021

CAMPUSONLINE_K21

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

STP7005 Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op
LTP7154 Brand Management 3 op
KEP7080 Digitaidot kunnolla vauhtiin 3 op
STP7017 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
KEP7014 English Refresher 3 op
STP7078 Ethics in Telerehabilitation 1 op
STF6038 Fysioterapiayrittäjyys 3 op
STP7055 Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen 5 op
STP7041 Green Care perusteet 5 op
STP7045 Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op
STIY7001 Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op
BIP7028 Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
STP7068 Kasvuiän fysioterapia tutuksi - eväitä koulufysioterapiaan 5 op
BIP7046 Kiertotalous.nyt 3 op
LTP7198 Korjausrakennetekniikka 4 op
STP7009 Kuntoutuksen menetelmät 5 op
STP7008 Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op
LUP7072 Kurkista kestävään matkailuun 2 op
STP7064 Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi 5 op
STP7049 Lean-ajattelu 5 op
LTP7118 Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2 op
STP7042 Lähisuhdeväkivalta 2 op
LTP7037 Markkinoinnilla menestykseen 5 op
LTP7127 Mediasaksa 3 op
LTP7126 Mediavenäjä 3 op
BIM6043 Metsätuhot 2 op
BIP7016 Näkökulmia biotalouteen 2 op
LTP7211 Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet 2 op
LTP7212 Ohjelmistorobotiikka 5 op
BIP7042 Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5 op
LTP7188 Osuustoiminnan perusteet 5 op
LUP7071 Pala palvelumuotoilua 2 op
STP7043 Palvelujen robotisaatio 5 op
STP7051 Palvelumuotoilu 5 op
LTP7203 Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin 3 op
LTP7202 Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3 op
KEP7075 Rekrytoinnin uudet tuulet 5 op
STP7044 Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5 op
STP7033 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet 5 op
AVP7010 Sosiaalisen median välineet 3 op
KEP7065 Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op
STP7006 Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op
LTP7184 Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5 op
LTP7128 Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op
LUP7073 Terästä tapahtumatuotantoa 2 op
LTL6026 Tilastolliset menetelmät 3 op
STP7002 Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op
LTP7165 Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op
STF6064 Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2 op
KEP7074 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka 1 op
LTP7103 Valmentava johtaminen 5 op
LTP7108 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
STP7080 Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5 op
LTP7199 Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3 op