Opetussuunnitelmat

Karelia, avoimen AMK:n opinnot, kesä, 2024

KAKK24KE

Kesto (vuotta)

1

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Energia- ja ympäristötekniikka
Fysioterapia
Hoitotyö
ST10014 Johdanto raskausajan fysiologiaan 1 op
ST10015 Ikääntymisen fysiologiaa 1 op
Kielipolku
Liiketalous
LTP7188 Osuustoiminnan perusteet 5 op
LTP7154 Brand Management 3 op
LTP7187 Esimiesviestintä 3 op
LTP7108 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
LTP7036 Yrittäjän taloushallinto 5 op
Matkailu- ja ravitsemisala
Media-ala
Metsätalous
Rakennus- ja talotekniikka
LTL6026 Tilastolliset menetelmät 3 op
Sosiaaliala
Tietojenkäsittely
Yamk-opinnot