Opetussuunnitelmat

Karelia, avoimen AMK:n opinnot, syksy, 2023

KAKS23

Kesto (vuotta)

0.5

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Kielipolku
KP10039 Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1 op
KP10052 Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op
KP10029 Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3 op
KP10028 English Refresher 3 op
KP10030 Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op
KP10009 Saksan perusteet 5 op
KP10006 Venäjän perusteet 5 op
KP10008 Mediavenäjä 3 op
KP10013 Espanjan perusteet 5 op
KP10012 Mediasaksa 3 op
PR10005 Opi venäjän aakkoset - ja jotain muutakin 1 op
KP10026 Opiskelijan suomi 5 op
KP10025 Työelämän suomi 6 op
KP10024 Mediasuomi 5 op
LB10056 Welcome to Finland! - Tervetuloa Suomeen! 1 op
LL10072 Orientation to Finnish Language 1 op
LB10057 Study Skills and Karelia University of Applied Sciences as Study Environment 1 op
KP10021 Kahville! Kielikahvila 1 2 op
KP10022 No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2 op
KP10023 Asiakirjoittajan suomi 5 op
LL10069 Vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
LL10093 Kulttuurit kohtaavat työpaikalla 1 op
Energia- ja ympäristötekniikka
IE10067 Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 3 op
IE10077 Kiertotalous.nyt 3 op
IE10079 Näkökulmia biotalouteen 2 op
IE10078 Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5 op
IE10045 Energiamurros ja biotalous 2 op
IE10068 Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritystoimintaa 2 op
IE10072 Kyogi Innovations 3 op
IE10073 Kotitalouden energiansäästötoimet 2 op
IE10069 Minustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri? 2 op
HM10022 Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op
IE10081 Pientalojen lämmitysenergia ja -kustannukset 3 op
Fysioterapia
SF10040 Minustako fysioterapeutti? 2 op
AVP7013 Anatomia ja fysiologia JYK 1 1.5 op
YI10003 Arkielämän muistiosaaminen 2 op
SF10037 Motorinen kehitys 2 op
SF10036 Fysioterapia kuntoutusalan ammattina 1 op
SF10038 Toimiva lantionpohja 1 op
SP10005 Kipu ja kivunhallinta 5 op
SP10001 Työkykykoordinaattori 10 op
SY10003 Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3 op
SF10011 Askelia uneen 1 op
SF10039 Mitä jokaisen tulisi tietää kivusta? 1 op
SF10002 Etäterapioiden teknisiä ratkaisuja 10 op
SP10003 Teknologia etä- ja kotikuntoutuksessa ja fysioterapiassa 5 op
SF10041 Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi 5 op
SF10042 Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op
SF10043 Kehittyvä koululainen 5 op
SF10044 Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op
SF10045 Unesta voimaa! 5 op
SF10046 Fysioterapeutin työympäristönä koulu 5 op
SF10047 Kouluikäinen fysioterapiassa 5 op
SF10048 Kuntoutuksen menetelmät 5 op
SF10049 Ethics in Telerehabilitation 1 op
SF10050 Green Care perusteet 5 op
SF10054 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventävät opinnot 5 op
SF10053 Liikuntavammojen ennaltaehkäisy 1 op
SF10051 Johdanto ikäystävällisyyteen 1 op
SF10055 Miten tuen pienen lapsen (0-2 vuotta) motorista kehittymistä? 1 op
Geronomi
SG10030 Minustako geronomi? 2 op
Hoitotyö
SH10068 Palvelujen robotisaatio 5 op
ST10001 Minustako terveydenhoitaja? 2 op
SH10071 Minustako sairaanhoitaja? 2 op
SH10079 Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5 op
SH10001 Sairaanhoitajan etävastaanotto 5 op
SH10003 Sote-alan ammatillisuus ja etiikka 2 op
SH10002 Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2 op
SH10004 Seksuaaliterveyden perusteet 5 op
SH10069 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
SH10005 Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5 op
SH10006 Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5 op
SY10003 Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3 op
SY10012 Verkkovuorovaikutuskoulutus II 3 op
SH10013 Anatomia ja fysiologia 1 3 op
SH10023 Anatomia ja fysiologia 2 2 op
SH10025 Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op
SH10062 Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op
ST10014 Johdanto raskausajan fysiologiaan 1 op
ST10015 Ikääntymisen fysiologiaa 1 op
SH10065 Mitä on asiakaskokemus? 2 op
SH10066 Hyvän asiakaspalvelun puitteet 2 op
SH10067 Asiakkaan kohtaaminen 2 op
SH10072 Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö 5 op
Muistiterveyden opinnot
SH10056 Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa 5 op
SH10063 Toimintakykyisyys muistin heikentyessä 5 op
SH10083 Elämää muistisairauden kanssa 5 op
Konetekniikka
IK10074 Minustako konetekniikan insinööri? 2 op
Liiketalous
LTP7187 Esimiesviestintä 3 op
LTP7226 Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa 5 op
LL10086 Digimarkkinoinnin perusteet 5 op
KP10051 Epic Challenge - Orientation to Innovation 5 op
LL10079 Julkiset hankinnat 5 op
LL10070 Kilpailukykyä 50+ markkinoilla 5 op
LL10078 Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op
LL10075 Valmentava johtaminen 5 op
YJ10013 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op
LL10083 Yrittäjän taloushallinto 5 op
LL10021 Työoikeus 3 op
KP10050 Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4 op
LTP7227 Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5 op
LP10002 Minustako liiketalouden tradenomi? 2 op
LB10059 Welcome to Finland! - Tervetuloa Suomeen! 2 op
LL10068 Onnistu työnhaussa 2 op
LL10076 Osuustoiminnan perusteet 5 op
LL10073 Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä 3 op
LL10077 Brand Management 3 op
KP10040 Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1 op
KP10041 Opiskelutaidot 1 op
KP10042 Tiedonhankinnan perusteet 1 op
LL10090 Henkilöbrändäys 2 op
Matkailu- ja ravitsemisala
PR10047 Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5 op
PR10048 Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op
PR10016 Matkailun turvallisuus 2 op
PR10050 Kurkista kestävään matkailuun 2 op
PR10051 Pala palvelumuotoilua 2 op
PR10052 Terästä tapahtumatuotantoa 2 op
Media-ala
HM10092 Valokuvaus ja kuvankäsittely 1 3 op
HM10093 Valokuvaus ja kuvankäsittely 2 3 op
HM10001 Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3 op
HM10020 WordPress-julkaisujärjestelmä 3 op
HM10085 Valokuvia kännykällä - Perusteet 1 op
HM10086 Valokuvia kännykällä - Maisemakuvaus 1 op
HM10006 Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa 2 op
HM10081 Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet 1 op
HM10082 Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings 2 op
HM10094 Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3 op
HM10095 Microsoft 365 -pilvipalvelu: Word, Excel, PowerPoint ja Visio 2 op
Metsätalous
MM10063 Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
BIM6043 Metsätuhot 2 op
MM10001 Puunhankinnan perusteet 3 op
BIM6020 Metsäenergia 5 op
MY10001 UAV pystykuvaus 2 op
MM10057 Minustako metsätalousinsinööri? 2 op
MM10066 Metsien monikäytön perusteet 2 op
Rakennus- ja talotekniikka
IT10052 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1 op
IT10053 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1 op
IT10054 Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1 op
KP10043 Työturvallisuuskorttikoulutus 1 op
IT10055 Kiinteistöautomaation tietoturva ja tietosuoja 1 op
IR10097 Minustako rakennustekniikan insinööri? 2 op
IT10056 Minustako talotekniikan insinööri? 2 op
Tietojenkäsittely
LTP7200 Tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu 5 op
Artificial Intelligence Essentials
DT10073 Programming Essentials in Python 5 op
YP10006 Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2 op
DT10064 Coding a Self-Driving Car in JavaScript 3 op
DT10065 Tiedolla johtamisen ja BI tietonäkymien rakentamisen perusteet 5 op
DT10076 Markkinointikampanjan toteutus sosiaalisen median avulla 1 op
DT10079 Tiedolla johtamisen perusteet 2 op
DT10078 BI järjestelmän luonti tiedolla johtamisen tueksi 3 op
DT10081 Creative Coding for Beginners 2 op
Sosiaaliala
SS10050 Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op
SS10049 Palvelumuotoilu 5 op
SS10008 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 3 op
SP10007 Palvelusetelitoiminnan perusteet 2 op
SS10002 Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5 op
SS10004 Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SS10001 Minustako sosionomi? 2 op
SS10005 Mitä on kulttuurihyvinvointi? 3 op
SS10041 Lean-ajattelu 5 op
SS10046 Lastensuojelun perhekuntoutus 5 op
SS10044 Etänä tehtävä ohjaustyö sote- ja työllisyyspalveluissa 4 op
SS10034 Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen sosiaalialalla 6 op
SS10003 Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa 1 op
SS10045 Digiohjaus ja -tuki sote- ja työllisyysalan asiakastyössä käytännössä 5 op
SS10008 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 3 op
SS10011 Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 4 op
SS10056 Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5 op
SS10059 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5 op
SS10064 Minustako omaishoitaja? 1 op
Yamk-opinnot
YI10003 Arkielämän muistiosaaminen 2 op
YY10001 Ikäystävällinen yritys 5 op
YP10001 Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5 op
LTJY2022 Kestävä johtajuus 5 op
YJ10010 Moninaisuuden johtaminen 5 op
YP10002 Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5 op
YP10003 Henkilöstöresurssien johtaminen 5 op
SS10041 Lean-ajattelu 5 op
YP10004 Lean Six Sigma Green Belt 5 op
YP10005 Green Belt sertifioitu projekti 5 op
YS10009 Rekrytoinnin uudet tuulet 5 op
YS10001 Kehittyvä johtaminen 8 op
YI10010 Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op
YI10011 Muistisairaus ja työssä jatkaminen - tukea työyhteisön ja lähijohtamisen arkeen 2 op