Opetussuunnitelmat

Metsätalouden koulutus
, 30 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

KuvausFI

Tutkinto-ohjelman nimi (sisäiseen käyttöön)

Erityispääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkinnon profiili

Keskeiset oppimistulokset

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkinnon taso

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto