Opetussuunnitelmat

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
OPINTOJEN SISÄLTÖ 30        
Opiskelutaidot ja opintojen ohjaus
       
Digiosaaminen 3
Opinto- ja uraohjaus 3
Ohjaus korkeakouluopintoihin hakemiseen 2
Opiskelutaidot korkeakouluopinnoissa 2
Suomen kieli
       
Suomen kieli 1 5
Suomen kieli 2 5
Suomen kieli 3 5
Ammatilliset opinnot
       
Tutustuminen omaan ammattialaan 5        
252512.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 252512.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.