Opetussuunnitelmat

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, Tekniikan alan valmentavat opinnot

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1 2 3
OPINTOJEN SISÄLTÖ 30          
Yhteiset opinnot
         
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5
551.71.71.7
Tekniikan alan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5
Tekniikan alan matematiikan valmentavat opinnot 5
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5
Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä 5
505016.6716.6716.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 551.71.71.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Tekniikan alan valmentavat opinnot

Tekniikan alan valmentavat opinnot