Opetussuunnitelmat

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
()
                 
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5
   
 
Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5
   
   
Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5
   
 
Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5
 
     
 
Matematiikan valmentavat opinnot 5
 
     
 
Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot 5
 
     
 
305.824.2005.813.310.80
Muut opinnot
()
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 305.824.2005.813.310.80

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija pääsee korkeakouluun Suomessa ja menestyy opinnoissaan. Suomen kielen taito kehittyy koulutuksessa taitotasolta B1 tasolle B2.

* Valmentavan koulutuksen aikana suomen kielen taitosi paranee suomenkielisissä korkeakouluopinnoissa tarvittavalle tasolle.
* Valmentavassa koulutuksessa saat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista Suomessa.
Saat opetusta ja ohjausta koulutukseen hakemisessa.
* Valmentavassa koulutuksessa saat akateemisia taitoja, joita tarvitaan suomalaisessa korkeakoulussa (opiskelumenetelmät, digitaaliset taidot)
* Valmentavan koulutuksen jälkeen voit hakea opiskelemaan eri aloja kaikkiin korkeakouluihin Suomessa korkeakoulujen yhteisvalinnan kautta (silloin on valintakoe).
* Valmentavan koulutuksen jälkeen voit hakea Karelia-ammattikorkeakouluun ilman pääsykoetta (erillisvalinta).

Valmentavan koulutuksen kurssit:
* Suomen kieli, kolme kurssia
* Valmiudet korkeakouluopintoihin, yksi kurssi
* Matematiikka, yksi kurssi
* Englannin kieli, yksi kurssi (sinun ei tarvitse osata englantia, kun aloitat koulutuksen)