Opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot