Opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, syksy, 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
OPINTOJEN SISÄLTÖ 90                                            
Työelämän kehittäjä
                                           
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5
   
       
                       
Johtamisteoreettisten näkemysten kehittyminen 5
   
       
                       
Orientoivat opinnot 2
   
       
                       
Itsensä johtaminen 1
   
       
                         
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 1 1
   
     
                   
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
     
         
                   
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
     
         
                   
Tutkiva kehittämisprosessi 5
     
         
                   
Työelämän tutkiva kehittäjä
                                           
Tutkimustyön menetelmät 5  
     
               
           
Talouden hallinta 5  
     
               
           
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittyvä palvelujärjestelmä 5  
     
               
           
Uudistuva lähijohtaminen 5  
       
                 
       
Managerial International Competence 5  
       
                 
       
Työelämän asiantuntija
                                           
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 2 1    
       
                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                           
OPINNÄYTETYÖ
                                           
Opinnäytetyö 30  
     
               
   
29401613.515.51525167.256.257.757.75007.57.512.512.50088
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29401613.515.51525167.256.257.757.75007.57.512.512.50088

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!