Opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
OPINTOJEN SISÄLTÖ 90                                              
Työelämän kehittäjä
                                             
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 1 1
   
         
                       
Itsensä johtaminen 1
   
         
                       
Orientoivat opinnot 2
   
         
                       
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5
   
         
                       
Kehittyvä johtaminen 8
   
         
                       
Tutkiva kehittäminen 7
     
           
                   
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
     
           
                   
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
     
           
                   
Työelämän tutkiva kehittäjä
                                             
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittyvä palvelujärjestelmä 5  
     
                 
           
Talouden hallinta 5  
     
                 
           
Managerial International Competence 5  
       
                   
       
Uudistuva lähijohtaminen 5  
       
                   
       
Työelämän asiantuntija
     
           
                   
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 2 1  
     
                 
           
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                             
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5  
       
                   
       
Opinnäytetyö, toteutus 20  
     
                 
   
Opinnäytetyö, viimeistely 5    
       
                         
353615171811251508.58.599005.55.512.512.5007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 353615171811251508.58.599005.55.512.512.5007.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!