Opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot