Opetussuunnitelmat

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot