Opetussuunnitelmat

Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
OPINTOJEN SISÄLTÖ 90                                    
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                   
Johtamisen menestystekijät 5
 
     
               
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5
 
       
                 
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
   
         
             
Management Tools and Techniques 5
   
           
             
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
   
         
             
Menetelmäopinnot 5  
   
             
 
Success Strategies in SMEs 5  
   
             
 
Palvelumuotoilu 5  
   
             
 
Haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö 5  
   
             
 
Moninaisuuden johtaminen 5  
   
             
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                                   
Kestävä johtajuus 5  
   
             
 
OPINNÄYTETYÖ
()
                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5  
   
               
     
Opinnäytetyö, toteutus 20  
   
             
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5  
     
                 
 
25608.3316.67303004.174.176.671000151515150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25608.3316.67303004.174.176.671000151515150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!