Opetussuunnitelmat

Avoimen AMK:n opinnot 2021-22

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 2021-2022
()
                 
+ Avoimen AMK:n opinnot, syksy 2021
                 
Energia- ja ympäristötekniikka
()
                 
Näkökulmia biotalouteen 2
   
     
Kiertotalous.nyt 3
   
     
Energia- ja ympäristöpolitiikka 5
   
     
Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5
   
     
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 5
   
     
Fysioterapia
()
                 
Fysioterapeutin työympäristönä koulu 5
   
     
Minustako fysioterapeutti? 2
   
     
Kipu ja kivunhallinta 5
   
     
Kehittyvä koululainen 5
   
     
Kouluikäinen fysioterapiassa 5
   
     
Hoitotyö
()
                 
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5
   
     
Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2
   
     
Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä 2
   
     
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5
   
     
Palvelusetelitoiminnan perusteet 2
   
     
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5
   
     
Minustako sairaanhoitaja? 2
   
     
Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5
   
     
Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2
   
     
Ensiavun peruskurssi 1
   
     
Työkykykoordinaattori 10
   
     
Liiketalous
()
                 
Digimarkkinoinnin perusteet 5
   
     
Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa 5
   
     
Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityksille 3
   
     
Minustako liiketalouden tradenomi? 2
   
     
Matkailu- ja ravitsemisala
()
                 
Kurkista kestävään matkailuun 2
   
     
Pala palvelumuotoilua 2
   
     
Terästä tapahtumatuotantoa 2
   
     
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1
   
     
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5
   
     
Media-ala
()
                 
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3
   
     
Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3
   
     
Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3
   
     
Sosiaalisen median välineet 3
   
     
Adobe Illustrator 3
   
     
Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3
   
     
Typografia 3
   
     
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3
   
     
Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa 2
   
     
Metsätalous
()
                 
Metsäenergia 5
   
     
Opiskelun ja urasuunnittelun tueksi
()
                 
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
   
     
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1
   
     
Opiskelutaidot 1
   
     
Tiedonhankinnan perusteet 1
   
     
Rakennus- ja talotekniikka
()
                 
Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin 3
   
     
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1
   
     
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1
   
     
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1
   
     
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3
   
     
Sosiaaliala
()
                 
Minustako sosionomi? 2
   
     
Tietojenkäsittely
()
                 
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2
   
     
RPA Business Case 10
   
     
Ohjelmistorobotiikka 5
   
     
Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet 2
   
     
Web-ohjelmointi 5
   
     
Olio-ohjelmointi 5
   
     
Ohjelmoinnin perusteet 5
   
     
Johdanto digitaaliseen liiketoimintaan 5
   
     
Yamk-opinnot
()
                 
Ikämoninaisuuden johtaminen 5
   
     
+ Avoimen AMK:n opinnot, kevät 2022
                 
Energia- ja ympäristötekniikka
()
                 
Zero Carbon Conference 2
 
     
 
CircularBio Innovations 5
 
     
 
Kiertotalous.nyt 3
 
     
 
Näkökulmia biotalouteen 2
 
     
 
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 5
 
     
 
Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5
 
     
 
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
 
Fysioterapia
()
                 
Minustako fysioterapeutti? 2
 
     
 
Koululaisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
()
                 
Kehittyvä koululainen 5
 
     
 
Kouluikäinen fysioterapiassa 5
 
     
 
Fysioterapeutin työympäristönä koulu 5
 
     
 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2
 
     
 
Fysioterapiayrittäjyys 3
 
     
 
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5
 
     
 
Ikäihmisen aktiivinen arki 5
 
     
 
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5
 
     
 
Kuntoutuksen menetelmät 5
 
     
 
Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi 5
 
     
 
Unesta voimaa! 5
 
     
 
Ethics in Telerehabilitation 1
 
     
 
Anatomia ja fysiologia I 1
 
     
 
Anatomia ja fysiologia II 2
 
     
 
Geronomikoulutus
()
                 
Green Care perusteet 5
 
     
 
Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen 5
 
     
 
Arkielämän muistiosaaminen 2
 
     
 
Hoitotyö
()
                 
Palvelujen robotisaatio 5
 
     
 
Palliatiivinen hoito
()
                 
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5
 
     
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
()
                 
Seksuaaliterveyden perusteet 5
 
     
 
Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5
 
     
 
Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5
 
     
 
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                 
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5
 
     
 
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5
 
     
 
Sairaanhoitajan etävastaanotto 5
 
     
 
Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5
 
     
 
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5
 
     
 
Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2
 
     
 
Verkkovuorovaikutuskoulutus I 2
 
     
 
Verkkovuorovaikutuskoulutus II 3
 
     
 
Minustako sairaanhoitaja? 2
 
     
 
Minustako terveydenhoitaja? 2
 
     
 
Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2
 
     
 
Sote-alan ammatillisuus ja etiikka 2
 
     
 
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
 
     
 
Ensiavun peruskurssi 1
 
     
 
Kieliopinnot
()
                 
Kehity kirjoittajana - Kohti korkeakoulutasoista raportointia 2
 
     
 
English Refresher 3
 
     
 
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
 
     
 
Mediasaksa 3
 
     
 
Mediavenäjä 3
 
     
 
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3
 
     
 
Espanjan jatko 5
 
     
 
Saksan jatko 5
 
     
 
Venäjän jatko 5
 
     
 
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
 
     
 
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3
 
     
 
Opi venäjän aakkoset - ja jotain muutakin 1
 
     
 
Maahanmuuttajille sopivat suomenkielen opinnot
()
                 
Asiakirjoittajan suomi 5
 
     
 
Mediasuomi 5
 
     
 
Työelämän suomi 6
 
     
 
Kahville! Kielikahvila 1 2
 
     
 
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2
 
     
 
Welcome to Finland! - Tervetuloa Suomeen! 1
 
       
 
Orientation to Finnish Language 1
 
       
 
Opiskelun ja urasuunnittelun tueksi
()
                 
Opiskelutaidot 1
 
     
 
Tiedonhankinnan perusteet 1
 
     
 
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1
 
     
 
Study Skills and Karelia University of Applied Sciences as Study Environment 1                  
Liiketalous
()
                 
Digitaalinen markkinointi
()
                 
Digimarkkinoinnin perusteet 5                  
Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityksille 3
 
     
 
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5                  
HR
()
                 
Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3
 
     
 
Valmentava johtaminen 5
 
     
 
Esimiesviestintä 3
 
     
 
Menestyvä liiketoiminta
()
                 
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
 
     
 
Management Tools and Techniques 5
 
     
 
Palvelujen markkinointi 3
 
     
 
Markkinoinnilla menestykseen 5
 
     
 
Talousmatematiikka 5
 
     
 
Brand Management 3
 
     
 
Kauppa ja yrittäjyys
()
                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
     
 
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
     
 
Tunnusluvut ja johtaminen 5
 
     
 
Epic Challenge
()
                 
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5
 
     
 
Minustako liiketalouden tradenomi? 2
 
     
 
Vuorovaikutus työyhteisössä 5
 
     
 
Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3
 
     
 
Osuustoiminnan perusteet 5
 
     
 
Bisnespaja 2
 
     
 
Matkailu- ja ravitsemisala
                 
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1
 
     
 
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5
 
     
 
Kurkista kestävään matkailuun 2
 
     
 
Terästä tapahtumatuotantoa 2
 
     
 
Pala palvelumuotoilua 2
 
     
 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka 1
 
     
 
Johdanto valmentavaan mentorointiin 1.5
 
     
 
Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2
 
     
 
Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3
 
     
 
Venäläisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen 5
 
     
 
Media-ala
()
                 
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3
 
     
 
Tiedon visualisointi 3
 
     
 
Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3
 
     
 
Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3
 
     
 
Sosiaalisen median välineet 3
 
     
 
Adobe Illustrator 3
 
     
 
Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3
 
     
 
Typografia 3
 
     
 
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3
 
     
 
WordPress-julkaisujärjestelmä 3
 
     
 
Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa 2
 
     
 
Graafisen alan historia ja tyylisuunnat 3
 
     
 
Metsätalous
()
                 
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5
 
     
 
Metsätilan kannattavuus 5
 
     
 
Johdanto Suomen metsätalouteen 3
 
     
 
Puunhankinnan perusteet 3
 
     
 
Metsätuhot 2
 
     
 
Metsäenergia 5
 
     
 
Rakennus- ja talotekniikka
()
                 
Tilastolliset menetelmät 3
 
     
 
Tietomallintaminen
()
                 
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5
 
     
 
RTA-koulutukseen sisältyvät opinnot
()
                 
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4
 
     
 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1
 
     
 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1
 
     
 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1
 
     
 
Sosiaaliala
()
                 
Ketterä kehittäminen
()
                 
Lean-ajattelu 5
 
     
 
Palvelumuotoilu 5
 
     
 
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5
 
     
 
Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa 1
 
     
 
Lähisuhdeväkivalta 2
 
     
 
Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5
 
     
 
Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
 
Minustako sosionomi? 2
 
     
 
Kulttuurihyvinvointi
()
                 
Mitä on kulttuurihyvinvointi? 3
 
     
 
Minä kulttuurihyvinvoinnin mahdollistajana 2
 
     
 
Tietojenkäsittely
                 
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2
 
     
 
Ohjelmistorobotiikka
()
                 
Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet 2
 
     
 
Ohjelmistorobotiikka 5
 
     
 
RPA Business Case 10
 
     
 
Yamk-opinnot
()
                 
Moninaisuuden johtaminen 5
 
     
 
Strateginen johtaminen
()
                 
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
 
     
 
Kestävä johtajuus 5
 
     
 
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
 
     
 
Rekrytoinnin uudet tuulet 5
 
     
 
Uudistuva lähijohtaminen 5
 
     
 
Hiilijalanjälki ja päästökompensaatiot 5
 
     
 
Innovaatiotoiminta 3
 
     
 
Energialiiketoiminta 4
 
     
 
Ikämoninaisuuden johtaminen 5
 
     
 
+ Avoimen AMK:n opinnot, kesä 2022
                 
Energia- ja ympäristötekniikka
()
                 
Näkökulmia biotalouteen 2
 
         
Kiertotalous.nyt 3
 
         
Fysioterapia
()
                 
Arkielämän muistiosaaminen 2
 
         
Hoitotyö
()
                 
Verkkovuorovaikutuskoulutus I 2
 
         
Verkkovuorovaikutuskoulutus II 3
 
         
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5
 
         
Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5
 
         
Seksuaaliterveyden perusteet 5
 
         
Palvelujen robotisaatio 5
 
         
Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2
 
         
Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2
 
         
Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5
 
         
Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5
 
         
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
 
         
Kieliopinnot
()
                 
Mediasaksa 3
 
         
Mediasuomi 5
 
         
Minä kirjoitan 5
 
         
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
 
         
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
 
         
Study Skills and Karelia University of Applied Sciences as Study Environment 1
 
         
Liiketalous
()
                 
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4
 
         
Työoikeus 3
 
         
Valmentava johtaminen 5
 
         
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
 
         
Yrittäjän taloushallinto 5
 
         
Osuustoiminnan perusteet 5
 
         
Media-ala
()
                 
Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3
 
         
Adobe Illustrator 3
 
         
Instagram 1
 
         
YouTube 1
 
         
Tietojenkäsittely
                 
Tiedolla johtaminen 5
 
         
Coding a Self-Driving Car in JavaScript 3
 
         
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2
 
         
RPA Business Case 10
 
         
Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet 2
 
         
Tiedolla johtamisen ja BI tietonäkymien rakentamisen perusteet 5
 
         
Markkinointikampanjan toteutus sosiaalisen median avulla 1
 
         
Sosiaaliala
()
                 
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5
 
         
Rakennus- ja talotekniikka
()
                 
Tilastolliset menetelmät 3