Opetussuunnitelmat

Avoin, Terveys- ja hyvinvointialat, syksy 2018, Lieksa

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5
OPINTOJEN SISÄLTÖ 60                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
               
Ammatillinen kasvu 2
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
Tieto- ja viestintäteknologia 2
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
Ensiapu 2
Lääkehoidon perusteet 3
Hoitotyön toiminnot 4
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
Ravitsemuksen perusteet 1.5
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5
Sisätaudit ja neurologia 2
Hoitotyön tiedonhallinta 3
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2
Svenska för hälsovård 1 3
Anatomia ja fysiologia 2
HARJOITTELU
               
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9
Ergonomia 1
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
               
6024361212121212
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6024361212121212

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.