Opetussuunnitelmat

Etäterapiapalveluiden asiantuntijakoulutus - Diplomikoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Etäterapiapalveluiden asiantuntijakoulutus - Diplomikoulutus
                   
Etäterapioiden teknisiä ratkaisuja 10
 
 
     
Etäterapioiden teknisten ratkaisuiden ja toimintamallien soveltaminen eri prosesseissa ja toimintaympäristöissä 5
 
 
     
Yksilölähtöisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa toimintaympäristössä 5
 
 
     
Etäterapioiden toimintojen ja välineiden tarkkuuden, käytettävyyden ja vaikuttavuuden arviointi 5  
 
     
Etäterapioiden ratkaisujen kehittäminen – kehittämistehtävä 5  
 
     
201020106.676.676.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 201020106.676.676.673.333.333.33

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.