Opetussuunnitelmat

SmartICT - älykkään automaation ohjelmointiosaaja

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
SmartICT - älykkään automaation ohjelmointiosaaja 60                                    
Ohjelmointi I - Johdatus ohjelmointiin 5                                    
Tietokonejärjestelmät 5
 
   
           
Olio-ohjelmointi 5
 
   
           
Tiedonhallinta ja SQL 5
 
   
           
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5
 
   
           
Ohjelmistotuotanto I 5
 
   
           
Johdatus tietoturvaan 5
 
   
           
Web- ja mobiilikäyttöliittymät 5
 
   
           
Internet of Things 5  
   
           
Big Data & Business Intelligence 5  
   
           
Ketterä kehitysprojekti 10  
   
           
352017.517.510105.85.85.85.85.85.83.33.33.33.33.33.3
Muut opinnot
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 352017.517.510105.85.85.85.85.85.83.33.33.33.33.33.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat täydentää ammatillista osaamistasi ohjelmistotekniikkaan liittyvillä taidoilla, oppia ohjelmistotekniikan mahdollisuuksista työn kehittämisessä, oppia hahmottamaan johtamisen muutostarpeita digitaalisessa toimintaympäristössä.

Koulutus soveltuu työelämässä toimiville tai työttömille eri alojen ammattilaisille, kuten esimerkiksi insinööreille, tradenomeille, eri alojen toimihenkilöille, opettajille ja IT-alan ammattilaisille. Koulutuksen laajuus on opiskelijan henkilökohtaisista valinnoista riippuen 30-60 opintopistettä.

Opinnot sisältyvät järjestävien korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, joten opiskelija voi hyödyntää saavuttamansa opintopisteet myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Koulutus aloitetaan syyskuussa 2020.

Koulutuksen sisältö
Ohjelmointitekniikka
Tekoäly, koneoppiminen ja älykäs automaatio
Projektinhallinta ja pilvipalveluiden hyödyntäminen
Käyttöliittymät ja palvelumuotoilu
Työelämävalmiuksien kehittäminen
korkeakoulun muu tarjonta
Opetusmuoto
Karelia-ammattikorkeakoulu: verkko-opinnot
Savonia-ammattikorkeakulu: lähiopetus
Itä-Suomen yliopisto: lähiopetus, osa opintojaksoista saatavana verkko-opintoina
Opintojen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta, mutta opiskelija voi halutessaan opiskella 60 opintopistettä vuoden aikana valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa tutkinto-opiskelijoiden ryhmien opintojaksoja.