Opetussuunnitelmat

Digiosaajan ICT-taidot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Digiosaajan ICT-taidot 60                                    
Ohjelmointi I - Johdatus ohjelmointiin 5
 
     
                 
Olio-ohjelmointi 5
 
     
                 
Tietokonejärjestelmät 5  
   
             
     
Käyttöliittymäohjelmointi 5
   
         
           
Tiedonhallinta ja SQL 5
   
         
           
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5  
     
                 
Johdatus tietoturvaan 5
   
         
           
Ohjelmistotuotanto I 5
   
         
           
Internet of Things 5  
   
             
     
Web-ohjelmointi 5  
   
             
     
Johdanto digitaaliseen liiketoimintaan 5  
   
             
     
Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja kehittäminen 5  
   
             
     
Web- ja mobiilikäyttöliittymät 5  
     
                 
Tekoäly ja robotiikka 7  
     
                 
Big Data & Business Intelligence 5  
     
                 
3047102025223.33.33.36.76.76.78.38.38.37.37.37.3
Muut opinnot
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3047102025223.33.33.36.76.76.78.38.38.37.37.37.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitalisaatio muuttaa kaikkien alojen yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Esimerkiksi verkkokaupassa asioidessamme tai varatessamme internet-palvelusta ajan parturille käytämme ohjelmistoteknisin välinein toteutettuja digitaalisia palveluja. Näiden kaikkien ratkaisujen hankkimisessa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä tarvitaan ohjelmistoteknistä osaamista.

Koulutus toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyöprojektina, ja opiskelija voi suorittaa yhteistyön piirissä olevia opintojaksoja muista yhteistyökorkeakouluista. Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella.