Opetussuunnitelmat

ABLOYxIT

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3
OPSI 70                                      
Tietokonejärjestelmät 5
   
       
                   
Ohjelmointi I - Johdatus ohjelmointiin 5
   
       
                   
Käyttöliittymäohjelmointi 5  
   
             
           
Olio-ohjelmointi 5  
   
           
             
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5  
   
             
           
Tiedonhallinta ja SQL 5  
   
           
             
Ohjelmistotuotanto I 5  
     
             
         
Johdatus tietoturvaan 5  
     
             
         
Big Data & Business Intelligence 5  
     
               
       
Internet of Things 5    
     
                   
 
Web- ja mobiilikäyttöliittymät 5    
     
                   
 
Tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu 5    
     
                 
Ketterä kehitysprojekti 10    
     
                     
1035251020152501000101010501.711.711.7
Muut opinnot
()
                                     
0000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1035251020152501000101010501.711.711.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.