Opetussuunnitelmat

Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Geronomi monialaisen tietoperustan ymmärtäjänä
                                                               
Ikääntymisen inhimillisyys – gerontologinen tietoperusta
                                                               
Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen lähtökohdat 5
     
           
                                     
Sosiokulttuurinen vanhustyö ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
                                     
Anatomia ja fysiologia 4
     
           
                                     
Ikäystävällisen yhteiskunnan lainsäädännöllinen ja ammattieettinen ohjaus 5
     
           
                                     
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2  
     
                 
                             
English at Work for Applied Gerontology 3  
     
                 
                             
Ikäihminen toimijana – gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                               
Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen tukeminen 5  
     
                 
                             
Geriatriset, farmakologiset ja lääkehoidon perusteet 5  
     
                 
                             
Toimijuuden tukeminen ja ohjaus sosiokulttuurisessa vanhustyössä 5  
     
                 
                             
2622002622000001313001111000000000000000
Geronomi vanhustyön ja ohjauksen osaajana
                                                               
Ikäihminen yhteisössä – geronomin työprosessit ja menetelmät
                                                               
Monialaiset asiakasprosessit ja palveluohjaus 6  
       
                   
                         
Kokonaisvaltainen gerontologinen arviointi 3  
       
                   
                         
Voimaannuttavat työmenetelmät toimijuuden tukemisessa 5  
       
                   
                         
Ikäihminen yhteiskunnassa – ikäystävälliset ympäristöt ja geronteknologia
                                                               
Turvallinen, esteettinen ja saavutettava ympäristö 4  
       
                   
                         
Teknologia ikäihmisen arjessa 4  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet för geronomer 3  
       
                   
                         
Ikäihmisen laadukkaat palvelut – asiantuntijuuden kehittäminen
                                                               
Aivoterveys ja muistityö 5    
       
                         
                 
Mielenterveys-, päihde- ja kulttuurisensitiivinen työ 5    
       
                         
                 
Ikäihmisen arvokas elämä ja palliatiivinen hoito 2    
       
                         
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4    
       
                         
                 
Suullinen viestintä 2    
       
                         
                 
02718000271800000000013.513.50099000000000
Geronomi vanhustyön ja ohjauksen kehittäjänä
                                                               
Ikäihmisen omannäköinen elämä – asiantuntijuuden syventäminen
                                                               
Omais- ja perhehoito sekä vammaistyö 5    
         
                           
             
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                           
             
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
             
Ikäihminen aktiivisena toimijana – ikäystävällisyyden kehittäminen ja johtaminen
                                                               
Vaikuttava johtaminen, laadunhallinta ja kehittäminen 6      
         
                                 
     
Ikäihmisen turvallinen lääkehoito 2      
         
                                 
     
00118000011800000000000005.55.50044000
Harjoittelu
                                                               
Ikäihmisen kohtaaminen, harjoittelu 5
     
           
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, harjoittelu 2  
     
                 
                             
Ikäystävälliset toimintaympäristöt, harjoittelu 6  
     
                 
                             
Vanhustyö ja ohjaus, harjoittelu 5  
       
                   
                         
Ikäosaamisen kehittäminen, harjoittelu 10    
       
                         
                 
Monialaiset asiakasprosessit, harjoittelu 12    
         
                           
             
Johtaminen ja kehittäminen, harjoittelu 13      
         
                                 
     
513221358510121302.52.500442.52.5005566006.56.5000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
             
Opinnäytetyö, toteutus 5      
         
                                 
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
         
                                 
     
00510000051000000000000002.52.50055000
Täydentävän osaamisen opinnot
     
           
                                   
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                                   
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                                   
 
0006000000060000000000000000000252510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31625631313032282831015.515.5001515161600141414140015.515.5000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvauksen opetussuunnitelmasta löydät Liitteet -kohdasta.