Opetussuunnitelmat

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Matkailu- ja palveluliiketoimintaosaaminen
                                                               
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan ammattilaiseksi
                                                               
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
             
                                   
Restonomin digitaidot 4
     
             
                                   
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 3
     
             
                                   
Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Asiakaspalveluosaaminen
                                                               
Asiakasosaaminen ja matkailijakäyttäytyminen 5
     
             
                                   
Matkailualan palveluosaaminen 5
     
             
                                   
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                               
Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! 5
     
             
                                   
Freut mich, Sie kennenzulernen! 5
     
             
                                   
Matkailu- ja palvelualan perustaidot
                                                               
Majoituspalvelut 2
       
               
                               
Ravitsemispalvelut 4
       
               
                               
Asiakaspalvelutaidot ja alkoholijuomatietous 4
       
               
                               
Social Contacts and Customer Service 3
       
               
                               
Perusharjoittelu
                                                               
Matkailun turvallisuus 2
       
               
                               
Perusharjoittelu 15
       
               
                               
64000333100000016.516.515.515.50000000000000000
Tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen
                                                               
Kannattava palveluliiketoiminta
                                                               
Matkailun liiketoiminta 5  
       
                     
                       
Kannattava matkailuyritystoiminta 5  
       
                     
                       
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                               
Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? 5  
       
                     
                       
Kuinka voin palvella? Wie kann ich Ihnen helfen? 5  
       
                     
                       
Tuotteistaminen
                                                               
Ideasta tuotteeksi – tuotteistamisprosessi 5  
       
                     
                       
Matkailupalvelun arvonluonti 5  
       
                     
                       
Matkailupalveluiden markkinointi
                                                               
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5  
       
                     
                       
Matkailumarkkinointi 5  
         
                       
                   
Sociala kontakter för restonomer 3  
         
                       
                   
Täydentävä harjoittelu
                                                               
Ammatillinen kasvu 2: Urasuunnittelu 1  
         
                       
                   
Täydentävä harjoittelu 14  
         
                       
                   
05800003523000000000017.517.511.511.50000000000
Palveluiden tuotekehitys ja johtaminen
                                                               
Palvelumuotoilu
                                                               
Palvelumuotoilun työkalut 5    
         
                             
           
Palveluiden konseptointi ja brändinhallinta 5    
         
                             
           
Palveluiden johtaminen
                                                               
Henkilöstöjohtaminen 6    
         
                             
           
Myynnin- ja jakeluprosessien johtaminen 4    
         
                             
           
Svenska för restonomer 3    
         
                             
           
Responsible Nature-Based and Cultural Tourism (K1-2)
                                                               
Principles of Responsible Tourism 4    
           
                               
       
English Language Skills in Principles of Responsible Tourism 1    
           
                               
       
Economic and Social Sustainability in Tourism 5    
           
                               
       
Responsible Communication and Marketing in Tourism 3    
           
                               
       
English Language Skills in Responsible Communication and Marketing 2    
           
                               
       
Syventävä harjoittelu
                                                               
Ammatillinen kasvu 3: Oman osaamisen markkinointi 1    
           
                               
       
Syventävä harjoittelu 14    
           
                               
       
00530000023300000000000000011.511.515150000
Matkailun kehittämis- ja tutkimustoiminta
                                                               
Matkailun kehittämis- ja tutkimustoiminta
                                                               
Matkailun kehittäminen 4      
           
                                     
Ammatillinen kasvu 4: Kohti työelämää 1      
           
                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                               
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
00515000005150000000000000002.52.5007.57.5
Täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Tapahtumatuotanto 10      
           
                                     
Cateringpalvelut 10      
           
                                     
Kielipolku
()
                                                               
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                               
Venäjän perusteet 5                                                                
Venäjän jatko 5                                                                
Työelämän venäjä 5                                                                
Mediavenäjä 3                                                                
KiVAKO: venäjä 2 3                                                                
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                               
Saksan perusteet 5                                                                
Saksan jatko 5                                                                
Työelämän saksa 5                                                                
Mediasaksa 3                                                                
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                               
Espanjan perusteet 5                                                                
Espanjan jatko 5                                                                
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                               
Ranskan perusteet 5                                                                
Ranskan jatko 5                                                                
Valinnainen kieli, suomi
()
                                                               
Minä kirjoitan 5                                                                
Valmentavat kieliopinnot
()
                                                               
English Refresher 3                                                                
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3                                                                
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3                                                                
Valmentavat LUMA opinnot
()
                                                               
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
000200000002000000000000000000001010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6458581533313523233515016.516.515.515.50017.517.511.511.50011.511.517.517.5007.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Restonomikoulutuksessa opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja markkinoimaan matkailupalveluja. Työharjoittelut ovat keskeisessä asemassa opinnoissa. Työelämälähtöiset kehittämistehtävät ja opinnäytetyö edistävät opiskelijan verkostoitumista ja yhteistyötä matkailualan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana. Opintojen teemoja ovat palveluiden tuottaminen ja markkinointi sekä vastuullinen ja kestävä liiketoiminta. Opintoihin sisältyy myös kieli-, kansainvälisyys- ja yrittäjyysopintoja. Opintojen aikana luodaan perusta omalle työuralle.

Restonomin tutkinto antaa valmiuksia matkailu- ja palvelualan asiantuntija-, kehittämis-, esimies- ja muihin vastuullisiin tehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Matkailu- ja palvelualat ovat kasvavia toimialoja. Restonomilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Restonomin osaamiseen sisältyy laaja-alainen matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön tuntemus. Restonomi osaa suunnitella ja toteuttaa eri kohderyhmille tarkoitettuja palveluja.

- Matkailu- ja ravitsemisalalle tyypillisten palveluiden tuottamisen taidot. Asiakasymmärrys, asiakasarvon ja laadun määrittely. Markkinointi- ja myyntiosaaminen. Liiketoimintaosaaminen.

- Alaistaidot, esihenkilövalmiudet ja palvelutoiminnan johtaminen. Matkailuliiketoiminnan kannattavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden suunnittelu.

- Alan työtehtävien vaatimat pätevyydet. Anniskelu- ja hygieniapassi, ensiapukurssi (EA1), matkailualan turvallisuuspassi.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Restonomin tutkinto koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Tutkinnon laajuus on yhteensä 210 opintopistettä (op). Ydinosaamisen teemoja ovat esimerkiksi tuotteistamis- ja palveluosaaminen sekä monimediaiset palvelut. Matkailun koulutuksen ydinosaamisen opintojen laajuus on 185 op. Täydentävän osaamisen opintojen laajuus on 25 op. Valinnaisilla täydentävän osaamisen opinnoilla vahvistat ja suuntaat ammatillista osaamistasi. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisältyä myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta sekä opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa korkeintaan 15 opintopisteen verran.

Työharjoitteluita opintoihin sisältyy 45 op. Harjoitteluissa sovelletaan opittua, kehitetään ammatillista osaamista ja luodaan yhteyksiä työelämään. Opinnäytetyössä osoitetaan ja sovelletaan kertynyttä osaamista. Opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyö tehdään työelämätoimeksiantona.

Lukuvuositeemoja ovat tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen, palvelujen tuotekehitys ja johtaminen, matkailun kehittämis- ja tutkimustoiminta. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat matkailualan liiketoiminta, laatu, turvallisuus, kestävä kehitys sekä kansainvälisyys ja yrittäjyys. Matkailualan liiketoiminnan osa-alueita ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemispalvelut, ohjelmapalvelut sekä tapahtumatuotanto.

Opintojen aikana opiskelija voi hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Y-akatemia tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyden ja opintojen yhteensovittamiseen. Y-akatemiassa tutkinto suoritetaan Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti. Opintoihin liittyvistä eri vaihtoehdoista ja ammatillisista tavoitteista voi keskustella oman opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Työelämäläheinen oppiminen

Matkailun koulutuksessa osaamista vahvistetaan työelämäläheisten toimeksiantojen, harjoitteluiden tai opinnäytetöiden avulla. Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat erilaisiin kehittämisprojekteihin sekä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.

Opiskelijoiden osallistuminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan syventää heidän ammatillista osaamistaan ja työelämäyhteyksiä.

Pedagogiset valinnat

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja opinnot koostuvat etä- ja lähiopinnoista. Opintojen aikana lähipäivien määrä vaihtelee lukuvuosittain. Lähijaksojen välillä opetus ja ohjaus toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu restonomiksi Kareliassa on työelämäläheistä ja sisältää matkailu- ja palvelualan yritysten ja toimialan kehittämistehtäviä, joita suoritat aidoissa työelämän ympäristöissä. Osa opinnoista sekä harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opintojen joustava toteuttaminen

Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamista osaksi tutkintoa. Osaamista laajentavia tai syventäviä täydentäviä opintoja voi valita ammattikorkeakoulun, valtakunnallisesta tai kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tarjonnasta opiskelija voi rakentaa itselleen erityisosaamista omien tavoitteidensa mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus kansainvälistymiseen opintojen, hanketyöskentelyn, kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä työharjoitteluiden kautta. Voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi myös toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille.

Opiskeluvaihto tarkoittaa pääsääntöisesti yhden tai kahden lukukauden mittaista opiskelujaksoa, ulkomaisessa kumppanikorkeakoulussa. Vaihto-opiskelua ovat myös työharjoittelujaksot ulkomailla.

Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon eli vaihtojakso ei pidennä opiskeluaikaa.

Osaamisen arviointi

Arvioinnissa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa, joka mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisen etenemisen ja oman opintoaktiivisuuden seurannan. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijoiden itsearviointi, opiskelutoverien vertaisarviointi ja -palaute sekä työelämäpalaute.

Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojaksokohtaisesti arvioinnin toteutus ja perusteet.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Työharjoittelut, työelämälähtöiset oppimisprojektit ja opinnäytetyö antavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalaan ja erilaisiin työtehtäviin. Restonomien sijoittumista työelämään ja ammattinimikkeitä voi tarkastella esimerkiksi toissa.fi -sivustolta:

https://toissa.fi/fi_FI/sijoittuminen-tyoelamaan/show/restonomi-amk-matkailu
https://toissa.fi/fi_FI/sijoittuminen-tyoelamaan/show/restonomi-amk-majoitus-ja-ravitsemisala

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Omaa osaamista voi täydentää avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat urasuunnittelua koko opintojen ajan. Lisäksi tarjotaan ohjausta ja tukea valmistumisen jälkeiseen urasuunnitteluun.