Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), monimuoto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu I 2
     
           
                                     
Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet 3
     
           
                                     
Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan 4
     
           
                                     
Ensiapu 1
     
           
                                     
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
           
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
     
           
                                     
English at Work 2
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
     
           
                                     
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
     
           
                                     
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 4  
     
                 
                             
Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät 4  
     
                 
                             
Sosiaalipedagogiikka 3  
     
                 
                             
Sosiaalilainsäädäntö 4  
     
                 
                             
Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön 5  
     
                 
                             
Svenska i arbetslivet 2  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2  
     
                 
                             
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
                   
                         
Suullinen viestintä 2  
       
                   
                         
Ammatillinen kasvu II 1  
       
                   
                         
Svenska för socialbranschen 3  
       
                   
                         
Asiakastyön menetelmät 5  
       
                   
                         
Sosiaalinen kuntoutus 3  
       
                   
                         
Näkökulmia varhaiskasvatukseen 3  
       
                   
                         
Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 5  
       
                   
                         
Sosiaalialan asiakastyön prosessi 5  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5    
       
                         
                 
Yhteisötyö 2    
       
                         
                 
Ryhmätoiminta sosionomin työssä 4    
       
                         
                 
Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 3    
       
                         
                 
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
         
                           
             
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
             
Projekti- ja yhteisökehittäminen 7    
         
                           
             
Intensiivinen palveluohjaus 2    
       
                       
                 
English for Social Services 3    
       
                       
                 
Sosiaalialan syventävät opinnot 5      
         
                                 
     
Ammatillinen kasvu III 2    
       
                         
 
     
Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen 3      
         
                                 
     
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 5
     
           
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6  
     
                 
                             
Asiakastyön harjoittelu 11    
       
                       
                   
Ryhmäohjausharjoittelu 5    
         
                           
             
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
             
Opinnäytetyön raportointi 5      
         
                                 
     
30606129303030303114151515001515151507.214.28.714.514.520777.57.50
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Varhaiskasvatus
()
                                                               
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5                                                                
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5                                                                
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5                                                                
Lastensuojelu
()
                                                               
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5                                                                
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5                                                                
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5                                                                
Lähisuhdeväkivalta 2                                                                
Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                               
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                               
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3                                                                
English Refresher 3                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5                                                                
Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2                                                                
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30606129303030303114151515001515151507.214.28.714.514.520777.57.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!