Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), monimuoto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
English for Social Services 1 3
     
           
                                     
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
           
                                     
Johdanto luoviin menetelmiin 3
     
           
                                     
Kehittyvä ja oppiva ihminen 5  
     
                 
                             
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveysalalla 1
     
           
                                     
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5
     
           
                                     
Yhteiskuntafilosofia ja ammattietiikka 3  
     
                 
                             
Sosiologian perusteet 3
     
           
                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                     
Svenska för socialbranschen 1 3  
     
                 
                             
Luovat menetelmät sosiaalialalla 3  
     
                 
                             
Sosiaalilainsäädäntö 4  
     
                 
                             
Sosiaalipolitiikka 3  
     
                 
                             
Johdanto varhaiskasvatukseen 3  
     
                 
                             
Sosiaalipedagogisen työn perusteet 3  
     
                 
                             
Asiakastyön perusteet 5  
     
                 
                             
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2  
       
                   
                         
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2    
       
                         
                 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2    
       
                         
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3    
       
                         
                 
Asiakastyön prosessi 5  
       
                   
                         
Ensiapu 1  
       
                   
                         
Lääkehoito 2  
       
                   
                         
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 1 2  
       
                   
                         
Kommunikoinnin ja kuntoutumisen tukeminen 5  
       
                   
                         
Voimavaralähtöinen asiakastyö 7  
       
                   
                         
Svenska för socialbranschen 2 2  
       
                   
                         
Ryhmäohjaus 2    
       
                         
                 
Kasvatus 2    
       
                         
                 
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 2 2    
       
                         
                 
Ammatillinen kasvu 2 2    
       
                         
                 
Opinnäytetyön menetelmällinen tuki 2    
       
                         
                 
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1    
       
                         
                 
Sosiaalialan syventävät opinnot 6      
           
                                   
 
Ammatillinen kasvu 3 1      
           
                                   
 
Leadership and Development in Social Services and Health Care 5    
         
                           
             
English for Social Services 2 2    
         
                           
             
Civil Society and Participation 2    
         
                           
             
Sosiokulttuurinen innostaminen 2      
           
                                   
 
Taide yhteisössä 3      
           
                                   
 
HARJOITTELU
                                                               
Palvelujärjestelmäharjoittelu 7
     
           
                                     
Yksilöasiakasharjoittelu 4  
       
                   
                         
Asiakastyön harjoittelu 11    
       
                         
                 
Asiakastyön kehittäminen -harjoittelu 4    
       
                         
                 
Ryhmäohjausharjoittelu 6    
         
                           
             
Syventävä harjoittelu 15      
         
                                 
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
         
                                 
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                   
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                   
 
2862484228323033152022141400161615150016.516.57.57.500101011110
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
International Studies 1
()
                                                               
International Studies 2
()
                                                               
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                               
Svensk klinik 3                                                                
English Refresher 3                                                                
Perusmatematiikka 3                                                                
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                               
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                               
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                               
Espanjan perusteet 5                                                                
Espanjan jatko 5                                                                
Työelämän espanja 5                                                                
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                               
Ranskan perusteet 5                                                                
Ranskan jatko 5                                                                
Työelämän ranska 5                                                                
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                               
Saksan perusteet 5                                                                
Saksan jatko 5                                                                
Työelämän saksa 5                                                                
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                               
Venäjän perusteet 5                                                                
Venäjän jatko 5                                                                
Työelämän venäjä 5                                                                
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                               
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                                
Epic Challenge -Development case 10                                                                
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                               
Introduction to Russia 5                                                                
Russian Business Culture and Communication 5                                                                
Russian Consumer Behaviour 5                                                                
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                               
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                                
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                               
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                                
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                                
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                                
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                               
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                                
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                                
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                               
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Lastensuojelu
()
                                                               
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5                                                                
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5                                                                
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5                                                                
Varhaiskasvatus
()
                                                               
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5                                                                
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5