Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
             
                                   
Anatomia ja fysiologia I 3
     
             
                                   
Ammatillinen kasvu I 2
     
             
                                   
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
     
             
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
     
             
                                   
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
English at Work 2
     
             
                                   
Pitkäaikaissairaanhoito 5
       
               
                               
Anatomia ja fysiologia II 2
       
               
                               
Lääke- ja nestehoito 1
       
               
                               
Potilasturvallisuus 4
       
               
                               
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2
       
               
                               
Svenska i arbetslivet 2
       
               
                               
Mielenterveys- ja päihdehoito 5  
       
                     
                       
Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito 5  
       
                     
                       
Ammatillinen kasvu II 1  
       
                     
                       
Svenska för hälsovård 3  
       
                     
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
                     
                       
Kirurginen hoito 5  
         
                       
                   
Syventävä lääke- ja nestehoito 1  
         
                       
                   
Suullinen viestintä 2  
         
                       
                   
English for Nursing 3  
         
                       
                   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5  
         
                       
                   
Lasten, nuorten ja perheiden hoito 5    
         
                             
           
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
         
                             
           
Ammatillinen kasvu III 1    
         
                             
           
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                             
           
Syventävä potilasturvallisuus 2    
           
                               
       
Ammatillinen kasvu IV 1      
           
                                     
HARJOITTELU
                                                               
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 4
     
             
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6
       
               
                               
Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu 8
       
               
                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
       
                     
                       
Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu 7  
       
                     
                       
Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu 6  
         
                       
                   
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8  
         
                       
                   
Perhehoitotyön harjoittelu 7    
         
                             
           
Kehittämisosaamisen harjoittelu 7    
           
                               
       
Sairaanhoitajan syventävän osaamisen harjoittelu 15      
           
                                     
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                             
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
           
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                               
       
58614516283031303114160141415150015.515.515150015.515.5770088
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyö
()
                                                               
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Palliatiivinen hoito
()
                                                               
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                
Akuuttihoitotyö
()
                                                               
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet 5                                                                
Potilaiden akuuttihoito 5                                                                
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58614516283031303114160141415150015.515.515150015.515.5770088

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!