Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Ammatillinen kasvu 2
     
           
                                 
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
           
                                 
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
     
           
                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                                 
Ensiapu 2
     
           
                                 
Lääkehoidon perusteet 3
     
           
                                 
Hoitotyön toiminnot 4
     
           
                                 
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
     
           
                                 
Ravitsemuksen perusteet 1.5
     
           
                                 
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5
       
               
                             
Sisätaudit ja neurologia 2
       
               
                             
Hoitotyön tiedonhallinta 3
       
               
                             
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3
       
               
                             
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2
       
               
                             
Svenska för hälsovård 1 3
       
               
                             
Anatomia ja fysiologia 2
       
               
                             
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5  
       
                   
                       
Kirurgia ja anestesiologia 1.5  
       
                   
                       
Lääke- ja nestehoito 1.5  
       
                   
                       
Farmakologia 1.5  
       
                   
                       
Svenska för hälsovård 2 2  
       
                   
                       
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 2  
       
                   
                       
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                     
                   
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                   
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                   
Psykiatria 1  
         
                     
                   
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3  
         
                     
                   
English for Nursing 1 3  
         
                     
                   
Suomen kieli 1  
         
                     
                   
Leadership and Development in Social and Health Care 5  
         
                     
                   
English for Nursing 2 2    
         
                           
           
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5    
         
                           
           
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö 3.5    
           
                             
       
Ammatillinen kasvu 1    
           
                             
       
HARJOITTELU
                                                             
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
                 
                       
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
     
           
                                   
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9
       
             
                             
Ergonomia 1
       
             
                             
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                     
                   
Ikäosaamisen harjoittelu 10    
         
                           
           
Perhehoitotyön harjoittelu 10    
           
                             
       
Hoitotyön syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
       
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                             
       
Opinnäytetyö, raportointi 5    
           
                             
       
6060451517.542.5303015.529.5152.51515.813.313.3512.512.51515007.87.814.814.8007.57.5
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan perusteet 5                                                              
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan perusteet 5                                                              
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan perusteet 5                                                              
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän perusteet 5                                                              
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                             
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                              
Yrittäjän taloushallinto 5                                                              
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                             
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                              
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                             
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                              
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                              
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                              
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                             
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                              
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                              
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                              
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                                                             
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5                                                              
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5                                                              
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5                                                              
Palliatiivinen hoito
()
                                                             
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                              
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                              
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                              
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                             
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                              
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                              
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()