Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
           
                                     
Anatomia ja fysiologia I 3
     
           
                                     
Ammatillinen kasvu I 2
     
           
                                     
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
     
           
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
English at Work 2
     
           
                                     
Pitkäaikaissairaanhoito 5  
     
                 
                             
Anatomia ja fysiologia II 2  
     
                 
                             
Lääke- ja nestehoito 1  
     
                 
                             
Potilasturvallisuus 4  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2  
     
                 
                             
Svenska i arbetslivet 2  
     
                 
                             
Mielenterveys- ja päihdehoito 5  
       
                   
                         
Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito 5  
       
                   
                         
Ammatillinen kasvu II 1  
       
                   
                         
Svenska för hälsovård 3  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
                   
                         
Kirurginen hoito 5    
       
                         
                 
Syventävä lääke- ja nestehoito 1    
       
                         
                 
Suullinen viestintä 2    
       
                         
                 
English for Nursing 3    
       
                         
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5    
       
                         
                 
Lasten, nuorten ja perheiden hoito 5    
         
                           
             
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
         
                           
             
Ammatillinen kasvu III 1    
         
                           
             
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
             
Syventävä potilasturvallisuus 2      
         
                                 
     
Ammatillinen kasvu IV 1      
           
                                   
 
HARJOITTELU
                                                               
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 4
     
           
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6  
     
                 
                             
Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu 8  
     
                 
                             
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
       
                   
                         
Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu 7  
       
                   
                         
Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu 6    
       
                         
                 
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8    
       
                         
                 
Perhehoitotyön harjoittelu 7    
         
                           
             
Kehittämisosaamisen harjoittelu 7      
         
                                 
     
Sairaanhoitajan syventävän osaamisen harjoittelu 15      
           
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                           
             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
             
Opinnäytetyön raportointi 5      
         
                                 
     
2861613028303130311416141400151515.515.500151515.515.50077880
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyö
()
                                                               
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Palliatiivinen hoito
()
                                                               
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                
Akuuttihoitotyö
()
                                                               
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet 5                                                                
Potilaiden akuuttihoito 5                                                                
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2861613028303130311416141400151515.515.500151515.515.50077880

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!