Opetussuunnitelmat

Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, kevät, 2022

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Fysioterapiaan perehtyjä
                                                               
Näkymiä fysioterapian toimintaympäristöön
                                                               
Fysioterapia kuntoutusalan ammattina 6
     
           
                                     
Kehittyvä ja toimiva ihminen 11
     
           
                                     
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Terveysliikunnan ohjaaminen 5
     
           
                                     
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2  
     
                 
                             
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 2  
     
                 
                             
English at Work for Physiotherapy 3  
     
                 
                             
Asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus 6  
     
                 
                             
Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen fysioterapiassa
                                                               
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 11  
     
                 
                               
Kivun hallinta fysioterapiassa 4  
     
                 
                               
29300029300000014.514.50022.57.5000000000000000
Fysioterapiaan harjaantuja
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia eri asiakasryhmissä
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7  
       
                   
                         
Ammatillinen kasvu fysioterapeutin uralle 1  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet för fysioterapi 3  
       
                   
                         
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia terveyden edistämisessä
                                                               
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 8  
       
                   
                         
Perehtyjänä työelämässä, harjoittelu 8  
       
                   
                         
Neurologinen fysioterapia kuntoutumisen tukena
                                                               
Neurologinen fysioterapia 1 9    
       
                         
                 
Ammatillinen kasvu urasuunnittelussa 1    
       
                         
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4    
       
                         
                 
Tutkitun tiedon hyödyntäminen fysioterapiassa
                                                               
Toimijana työelämässä, harjoittelu 7    
       
                         
                 
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 5    
       
                         
                 
Suullinen viestintä 2    
       
                         
                 
02927000292700000000014.514.50013.513.5000000000
Fysioterapian soveltaja
                                                               
Oman osaamisen johtaminen
                                                               
Työhyvinvointi 4    
         
                           
             
Kehittyjänä työelämässä, harjoittelu 8    
         
                           
             
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                           
             
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
             
Oman osaamisen soveltaminen
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
             
Neurologinen fysioterapia 2 5      
         
                                 
     
Näyttöön perustuva toiminta
                                                               
Vastuullisena toimijana työelämässä, harjoittelu 10      
         
                                 
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
         
                                 
     
Ammatillinen kasvu ja osaaminen työnhakijana 1      
         
                                 
     
Asiakkaan aktiivinen osallistaminen
                                                               
Ikääntyneen fysioterapia 5      
         
                                 
     
0024260000242600000000000001212001313000
Fysioterapian kehittäjä
                                                               
Asiantuntijuus fysioterapian toimintaympäristössä
                                                               
Kehittäjänä työelämässä, harjoittelu 10      
           
                                   
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                   
 
00015000000150000000000000000007.57.50
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
         
                               
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
         
                               
 
0003000000151500000000000000007.57.57.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 295951412930292724261514.514.50022.57.514.514.50013.513.512120013137.57.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!