Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
               
                                         
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
               
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
English for Construction Engineering 3
     
               
                                         
Puurakentamisen perusteet 5
     
               
                                         
Talonrakennuksen perusteet 3
     
               
                                         
Betonirakentaminen 1 4
       
                 
                                     
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
                 
                                     
Statiikka 5
       
                 
                                     
Rakennuskemia 3
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Talonrakennus 5
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                       
Mittaustekniikka 2  
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                       
                             
Laadunhallinta ja tilastomatematiikka 4  
       
                       
                             
Puurakenteet 1 5  
         
                         
                       
Betonirakenteet 1 5  
       
                       
                             
Professional Communication in English 2  
       
                       
                             
Lujuusoppi 5  
       
                       
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                     
                             
Teräsrakenteet 1 5  
         
                         
                         
Kaavoitus 2  
         
                         
                         
Johtamisen perusteet 3  
       
                     
                             
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                         
                         
Pohjarakennus 5  
         
                         
                         
Tuotannon suunnittelun perusteet 3  
         
                         
                         
Asiantuntijaviestintä 3    
         
                               
                 
Rakentamisen ympäristövaikutukset 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4    
         
                               
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                               
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                               
                 
Teollisen tuotannon suunnittelu 3    
         
                               
                 
Työmaasuunnittelu ja hankintatoimi 5    
         
                               
                 
Talotekniset järjestelmät 3    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                                 
             
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet ja elinkaarianalyysi 5    
           
                                 
             
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät 5    
           
                                 
             
Hiilijalanjälki osana määrälaskentaa 4    
           
                                 
             
Puurakenteet 2 5    
           
                                 
             
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
           
                                 
               
Ammatillinen kasvu 4 1    
           
                                 
           
Tuotetiedonhallinnan ja mallintamisen uudet teknologiat 5    
           
                                 
           
HARJOITTELU
     
             
                                         
Harjoittelu 3      
             
                                         
Harjoittelu 7      
             
                                         
Harjoittelu 10      
             
                                         
 
Harjoittelu 10      
             
                                         
 
OPINNÄYTETYÖ
     
           
                                     
     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
             
                                         
 
5955619030293223303125650151514.514.502.714.714.710.510.5201515171225101025.825.813.3
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 20                                                                        
+ Rakennustekniikan täydentävät opinnot
                                                                       
Kuntotutkimukset ja -arviot 3                                                                        
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4                                                                        
Sisäympäristöolosuhteet 4                                                                        
LVI-kuntotutkimukset 4                                                                        
LVI-korjausrakentaminen 3                                                                        
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4                                                                        
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4                                                                        
Korjausrakennetekniikka 4                                                                        
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5                                                                        
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3                                                                        
Projektiopinnot 2                                                                        
Projektiopinnot 3                                                                        
Kiertotalous 6                                                                        
Puurakenteet 3 5                                                                        
Teräsrakentaminen 3                                                                        
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4                                                                        
Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4                                                                        
Rakennushankkeen kustannushallinta 3                                                                        
Rakennustuotannon johtaminen 3                                                                        
Betonirakenteet 2 5                                                                        
Teräsrakenteet 2 5                                                                        
Talonrakennuksen pohjarakenteet 5                                                                        
Talonrakennus 2 5                                                                        
Rakennusten energiatehokkuus 3                                                                        
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5955619030293223303125650151514.514.502.714.714.710.510.5201515171225101025.825.813.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!