Opetussuunnitelmat

Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                     
Graafinen suunnittelu 5
     
               
                                         
Verkkoviestintä 5
     
               
                                         
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
               
                                         
Käsikirjoittaminen 5
     
               
                                         
Mediakulttuuri 5
     
               
                                         
Social Contacts 2
     
               
                                         
Suullinen ja kirjallinen viestintä 5
     
             
                                     
Media History 5
       
                 
                                     
Sociala Kontakter 3
       
                 
                                     
Videokuvauksen perusteet 5
       
                 
                                     
Äänityön perusteet 5
       
                 
                                     
Valoilmaisun perusteet 2
       
                   
                                     
Digitaalinen markkinointi 4
       
                   
                                     
Tekijänoikeudet 2
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
Luovuutta edistävät menetelmät 3  
       
                       
                             
Mediasisältöjen analyysi 5  
       
                       
                             
Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely 5  
       
                       
                             
Valinnaiset ammattiopinnot 1
()
 
       
                     
                         
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Pelisuunnittelu 5  
       
                       
                             
AV-työvälineet 5  
       
                       
                             
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Pelituotanto 1 5  
       
                       
                             
News Room 1 Video 5  
       
                       
                             
News Room 1 Audio 5  
       
                       
                             
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Pelituotanto 2 5  
       
                       
                             
News Room 2 Video 5  
       
                       
                             
News Room 2 Audio 5  
       
                       
                             
Nordiska Medier 2  
       
                       
                             
English for Media Industries 3  
         
                         
                         
Mediatuotannon johtaminen 3  
         
                         
                         
Valinnaiset ammattiopinnot 2
()
                                                                       
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Informaatiografiikka 5  
         
                         
                         
Äänisuunnittelu 5  
         
                         
                         
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Tuotantotalo 1 Video 5  
         
                         
                         
Tuotantotalo 1 Audio 5  
         
                         
                         
Mobiilipalvelun suunnittelu 5  
         
                         
                         
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Tuotantotalo 2 Video 5  
         
                         
                         
Tuotantotalo 2 Audio 5  
         
                         
                         
Virtuaalinen media 5    
         
                               
                 
Tutkin ja kehitän 5  
         
                         
                         
Projektihautomo 4  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                             
             
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät 3    
         
                               
                 
Valinnaiset ammattiopinnot 3
()
                                                                       
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
360-tekniikka 5    
         
                               
                 
Drone-kuvaus 5    
         
                               
                 
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
360-tuotanto 5    
         
                               
                 
Tiedon presentointi 5    
         
                               
                 
Visuaalinen viestintä 6    
           
                                 
             
Intercultural Studies 3    
           
                                 
             
Valinnaiset ammattiopinnot 4
()
                                                                       
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Mediatuotannot 1 5    
           
                                 
             
Yritysyhteistyö 1 5    
           
                                 
             
Alla olevista valitaan 5 op 0                                                                        
Mediatuotannot 2 5    
           
                                 
             
Yritysyhteistyö 2 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
 
Media-alan asiantuntijuus 1 5      
           
                                       
     
Media-alan asiantuntijuus 2 5      
           
                                       
     
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                                         
 
Harjoittelu 2 15      
             
                                         
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                       
     
60121684630.529.5635828.539.515.530.5015.315.311.817.80031.531.529290014.314.319.819.8007.87.815.315.30
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                                        
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                                        
Monimediaiset palvelut 5                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60121684630.529.5635828.539.515.530.5015.315.311.817.80031.531.529290014.314.319.819.8007.87.815.315.30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!