Opetussuunnitelmat

Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                      
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                   
Social Contacts 2
     
               
                                         
Käsikirjoittaminen 5
     
               
                                         
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
               
                                   
Äänityön perusteet 5
     
               
                                         
Videokuvauksen perusteet 5
     
               
                                         
Mediakulttuuri 5
     
               
                                         
Sociala Kontakter 3
       
               
                                   
Media History 5
       
               
                                   
Suullinen ja kirjallinen viestintä 5
     
             
                                   
Tapahtumatuotanto 6
       
               
                                   
Verkkoviestintä 5
       
               
                                   
Graafinen suunnittelu 5
       
               
                                   
Tekijänoikeudet 2
     
               
                                         
Monimediainen sisältötuotanto 1 5  
       
                     
                             
Monimediainen sisältötuotanto 2 5  
       
                     
                             
Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely 5  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                         
Luovuutta edistävät menetelmät 3  
       
                     
                             
Mediasuunnittelun työvälineet 5  
       
                     
                             
Nordiska Medier 2  
       
                     
                             
Mediasisältöjen analyysi 5  
       
                     
                             
Monimediaiset toimintaympäristöt 1 5  
         
                       
                         
Monimediaiset toimintaympäristöt 2 5  
         
                       
                         
Monimediaiset toimintaympäristöt 3 5  
         
                       
                         
Tutkin ja kehitän 5  
         
                       
                         
Projektihautomo 3  
         
                       
                         
Mediatuotannon johtaminen 3  
         
                       
                         
English for Media Industries 3  
         
                       
                         
Media-alan tutkimus ja kehitys 1 5    
         
                             
                 
Media-alan tutkimus ja kehitys 2 5    
         
                             
                 
Visuaalinen viestintä 6    
           
                               
             
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
             
Mediatuotannot 1 5    
           
                               
             
Mediatuotannot 2 5    
           
                               
             
Intercultural Studies 3    
           
                               
             
Media-alan asiantuntijuus 1 5      
           
                                   
 
Media-alan asiantuntijuus 2 5      
           
                                   
 
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät 3    
         
                         
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                   
 
English for Thesis Work 1      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 1 15      
           
                                   
 
Harjoittelu 2 15      
           
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                               
             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                               
             
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                     
     
6060434725.834.330.529.512.330.726.520.5025.811.411.411.4015.315.314.814.800.65.95.915.415.40013.313.310.310.30
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                      
International Studies 1
()
                                                                     
International Studies 2
()
                                                                     
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                     
Svensk klinik 3                                                                      
English Refresher 3                                                                      
Perusmatematiikka 3                                                                      
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                      
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                     
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                      
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                     
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                     
Espanjan perusteet 5                                                                      
Espanjan jatko 5                                                                      
Työelämän espanja 5                                                                      
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                     
Ranskan perusteet 5                                                                      
Ranskan jatko 5                                                                      
Työelämän ranska 5                                                                      
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                     
Saksan perusteet 5                                                                      
Saksan jatko 5                                                                      
Työelämän saksa 5                                                                      
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                     
Venäjän perusteet 5                                                                      
Venäjän jatko 5                                                                      
Työelämän venäjä 5                                                                      
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                     
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                      
Työoikeus 3                                                                      
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                      
Valmentava johtaminen 4                                                                      
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                     
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                      
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                      
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                      
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                                     
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                                      
Epic Challenge -Development case 10                                                                      
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                                     
Introduction to Russia 5                                                                      
Russian Business Culture and Communication 5                                                                      
Russian Consumer Behaviour 5                                                                      
Monimediaiset palvelut
()
                                                                     
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                                      
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                                      
Monimediaiset palvelut 5                                                                      
Muuttuva media
()
                                                                     
Digitaalinen portfolio 5