Opetussuunnitelmat

Medianomi (AMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                    
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                       
Social Contacts 2
     
             
                                       
Käsikirjoittaminen 5
     
             
                                       
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
               
                                 
Äänityön perusteet 5
     
             
                                       
Videokuvauksen perusteet 5
     
             
                                       
Mediakulttuuri 5
     
             
                                       
Sociala Kontakter 3
       
               
                                 
Media History 5
       
               
                                 
Suullinen ja kirjallinen viestintä 5
     
             
                                       
Tapahtumatuotanto 6
       
               
                                 
Verkkoviestintä 5
       
               
                                 
Motion Graphics 5
       
               
                                 
Tekijänoikeudet 2
     
             
                                       
Monimediainen sisältötuotanto 1 5  
       
                   
                             
Monimediainen sisältötuotanto 2 5  
       
                   
                             
Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely 5  
       
                   
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                             
Luovuutta edistävät menetelmät 3  
       
                   
                             
Mediasuunnittelun työvälineet 5  
       
                   
                             
Nordiska Medier 2  
       
                   
                             
Mediasisältöjen analyysi 5  
       
                   
                             
Monimediaiset toimintaympäristöt 1 5  
         
                     
                       
Monimediaiset toimintaympäristöt 2 5  
         
                     
                       
Monimediaiset toimintaympäristöt 3 5  
         
                     
                       
Tutkin ja kehitän 5  
         
                     
                       
Projektihautomo 3  
         
                     
                       
Mediatuotannon johtaminen 3  
         
                     
                       
English for Media Industries 3  
         
                     
                       
Media-alan tutkimus ja kehitys 1 5    
         
                         
                 
Media-alan tutkimus ja kehitys 2 5    
         
                         
                 
Visuaalinen viestintä 6    
           
                             
             
Ammatillinen kasvu 3 1
   
         
                 
Mediatuotannot 1 5
     
 
           
   
                       
Mediatuotannot 2 5
     
 
           
   
                       
Intercultural Studies 3
       
               
                                 
Media-alan asiantuntijuus 1 5  
     
 
               
     
                 
Media-alan asiantuntijuus 2 5  
     
 
               
     
                 
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät 3
   
         
                 
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                 
     
English for Thesis Work 1      
             
                                     
 
HARJOITTELU
                                                                   
Harjoittelu 1 15
   
         
                 
Harjoittelu 2 15
   
         
                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5
   
         
                 
Opinnäytetyö, toteutus 5
   
         
                 
Opinnäytetyö, raportointi 5
   
         
                 
80.394.533.323149.348.346.327.361115.515.516.416.416.424.124.115.415.415.49.19.19.13300.30.30.30.50.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                    
International Studies 1
()
                                                                   
International Studies 2
()
                                                                   
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                   
Svensk klinik 3                                                                    
English Refresher 3                                                                    
Perusmatematiikka 3                                                                    
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                    
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                   
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                    
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                   
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                   
Espanjan perusteet 5                                                                    
Espanjan jatko 5                                                                    
Työelämän espanja 5                                                                    
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                   
Ranskan perusteet 5                                                                    
Ranskan jatko 5                                                                    
Työelämän ranska 5                                                                    
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                   
Saksan perusteet 5                                                                    
Saksan jatko 5                                                                    
Työelämän saksa 5                                                                    
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                   
Venäjän perusteet 5                                                                    
Venäjän jatko 5                                                                    
Työelämän venäjä 5                                                                    
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                   
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                    
Työoikeus 3                                                                    
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                    
Valmentava johtaminen 4                                                                    
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                   
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                    
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                    
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                    
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                                   
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                                    
Epic Challenge -Development case 10                                                                    
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                                   
Introduction to Russia 5                                                                    
Russian Business Culture and Communication 5                                                                    
Russian Consumer Behaviour 5                                                                    
Monimediaiset palvelut
()
                                                                   
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                                    
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                                    
Monimediaiset palvelut 5                                                                    
Muuttuva media
()
                                                                   
Digitaalinen portfolio 5                                                                    
Julkaisu 1 5                                                                    
Graafinen suunnittelu 5