Opetussuunnitelmat

Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT
                                                                       
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                     
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
               
                                         
Graafinen suunnittelu 5
     
               
                                         
Käsikirjoittaminen 5
     
               
                                         
Mediakulttuuri 5
     
               
                                         
Verkkoviestintä 5
     
               
                                         
Social Contacts 2
     
               
                                         
Suullinen ja kirjallinen viestintä 5
     
             
                                     
Media History 5
       
                 
                                     
Sociala Kontakter 3
       
                 
                                     
Videokuvauksen perusteet 5
       
                 
                                     
Äänityön perusteet 5
       
                 
                                     
Valoilmaisun perusteet 2
       
                   
                                     
Tapahtumatuotanto 4
       
                 
                                     
Tekijänoikeudet 2
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
Luovuutta edistävät menetelmät 3  
       
                       
                             
Mediasisältöjen analyysi 5  
       
                       
                             
Mediatuotantojen suunnittelu 5  
       
                       
                             
Valinnaiset ammattiopinnot 1
()
 
       
                     
                       
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Pelisuunnittelu 5  
       
                       
                             
AV-työvälineet, video 5  
       
                       
                             
AV-työvälineet, audio 5  
       
                       
                             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Pelituotanto 1 5  
       
                       
                             
News Room 1 Video 5  
       
                       
                             
News Room 1 Audio 5  
       
                       
                             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Pelituotanto 2 5  
       
                       
                             
News Room 2 Video 5  
       
                       
                             
News Room 2 Audio 5  
       
                       
                             
Nordiska Medier 2  
       
                       
                             
English for Media Industries 3  
         
                         
                         
Mediatuotannon johtaminen 3  
         
                         
                         
Valinnaiset ammattiopinnot 2
()
 
       
                     
                         
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Informaatiografiikka 5  
         
                         
                         
Äänisuunnittelu 5  
         
                         
                         
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Tuotantotalo 1 Video 5  
         
                         
                         
Tuotantotalo 1 Audio 5  
         
                         
                         
Verkkopalvelut 5  
         
                         
                         
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Tuotantotalo 2 Video 5  
         
                         
                         
Tuotantotalo 2 Audio 5  
         
                         
                         
Virtuaalinen media 5  
         
                         
                         
Tutkin ja kehitän 5  
         
                         
                         
Projektihautomo 4  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                             
             
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät 3    
         
                               
                 
Valinnaiset ammattiopinnot 3
()
   
         
                             
             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
360-tekniikka 5    
         
                               
                 
Drone-kuvaus 5    
         
                               
                 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
360-tuotanto 5    
         
                               
                 
Tiedon presentointi 5    
         
                               
                 
Visuaalinen viestintä 6    
           
                                 
             
Intercultural Studies 3    
           
                                 
             
Valinnaiset ammattiopinnot 4
()
   
         
                           
             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Mediatuotannot 1 5    
           
                                 
             
Yritysyhteistyö 1 5    
           
                                 
             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Mediatuotannot 2 5    
           
                                 
             
Yritysyhteistyö 2 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
     
Media-alan asiantuntijuus 1 5      
           
                                       
     
Media-alan asiantuntijuus 2 5      
           
                                       
     
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                                         
 
Harjoittelu 2 15      
             
                                         
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
 
60146834630.529.5747234.548.513.532.5015.315.313.815.800373734.534.53216.316.324.324.3006.86.816.316.30
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
()
                                                                       
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Luova talous ja yrittäjyys 5    
         
                             
             
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5    
         
                             
             
Monimediaiset palvelut 5    
         
                             
             
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
0015000007.57.50000000000000003.753.753.753.750000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60146834630.529.5747234.548.513.532.5015.315.313.815.800373734.534.53216.316.324.324.3006.86.816.316.30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!