Opetussuunnitelmat

Täydentävän osaamisen opinnot lv 2022-2023

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Kielipolku 0                  
Valinnainen kieli, venäjä
()
                 
Venäjän perusteet 5
   
     
Venäjän jatko 5
 
     
 
Työelämän venäjä 5
   
     
Mediavenäjä 3
 
 
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3
 
 
KiVAKO: venäjä 2 3
 
     
 
Valinnainen kieli, saksa
()
                 
Saksan perusteet 5
   
     
Saksan jatko 5
 
     
 
Työelämän saksa 5
   
     
Mediasaksa 3
 
 
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
 
 
Valinnainen kieli, espanja
()
                 
Espanjan perusteet 5
   
     
Espanjan jatko 5
 
     
 
Valinnainen kieli, ranska
()
                 
Ranskan perusteet 5
   
     
Ranskan jatko 5
 
     
 
Valinnainen kieli, suomi
()
                 
Finnish 1 5
   
     
Finnish 2 5
 
     
 
Finnish 3 5
   
     
Orientation to Finnish Language and Culture 2
 
 
Kahville! Kielikahvila 1 2
 
 
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2
 
 
Asiakirjoittajan suomi 5
 
 
Mediasuomi 5
 
 
Työelämän suomi 6
 
 
Opiskelijan suomi 5
 
Suomen kielen YKI-kurssi 5                  
Valinnainen kieli, suomi (äidinkieli)
()
                 
Minä kirjoitan 5
 
     
 
Valmentavat kieliopinnot
()
                 
English Refresher 3
 
 
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3
 
 
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
 
 
11962.556.5031.331.327.827.81
Monialainen opinto 0                  
Valmentavat LUMA opinnot
()
                 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1                  
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1                  
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1                  
International Studies
()
                 
Russia Intensive Programme 5
 
     
Digital Transformation in Market-Leading Companies – Gaining Insights and Creating Solution Blueprints with the Methodology of Design Thinking 3
   
     
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa 2
   
     
Hidden Business Champions School 3                  
International Finance 2
 
     
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
()
                 
Introduction to Intercultural Encounters 5
 
 
Intercultural Communication Competence 5
 
 
Components of cultural multiplicity 5
 
     
 
Ethics in intercultural interaction 5
 
     
 
Multicultural project 5
 
     
 
Ketterä kehittäminen
()
                 
Lean-ajattelun perusteet 5
     
     
Kokeileva kehittäminen 5                  
Palvelumuotoilu 5                  
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5                  
Social and Environmental Infrastructure 5                  
Sustainable and Innovative Business 5                  
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5                  
Climate and Energy Planning 5                  
Environmental Management Project 5                  
Johtaminen ja esimiestyö
()
                 
Esimiesviestintä 3
 
Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä 3                  
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4
   
     
Valmentava johtaminen 5
 
 
Työoikeus 3
 
 
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4
 
     
 
Brand Management 3
 
 
Kauppa- ja yrittäjyysopinnot
()
                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
     
 
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
     
 
Tunnusluvut ja johtaminen 5
 
     
 
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                 
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
 
 
Yrittäjän taloushallinto 5
 
 
Julkiset hankinnat 5
   
     
Markkinoinnilla menestykseen 5
 
     
 
Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3
 
 
Osuustoiminnan perusteet 5
 
 
Yrittäjyysviikko 2
   
     
Vuosi tiimiyrittäjänä 10
 
 
Liikeidean kehittäminen 5
 
 
Kilpailukykyä 50+ markkinoilla 5                  
Talousmatematiikka 5
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                 
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5
 
 
Digitaalinen markkinointi
()
                 
Digimarkkinoinnin perusteet 5
   
     
Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa 5
 
 
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5
 
     
 
Muut monialaiset täydentävän osaamisen opinnot
()
                 
VIP-toiminta 3
 
 
Vertaistuutorointi 6
 
 
Opiskelijakuntatoiminta 10
 
 
KV-tuutorointi 10
 
 
Rekrytoinnin uudet tuulet 5
 
 
Green Care perusteet 5
 
 
Johdanto valmentavaan mentorointiin 1.5
 
 
Opiskelijalähettilästoiminta 5                  
Opiskelijaprojekti 5                  
Jaosto- ja yhdistys toiminta 5                  
Urasuunnittelu ja työelämätaidot
()
                 
Urasuunnitelma alkuun 1
   
     
Onnistu työnhaussa 2
   
     
Vuorovaikutus työyhteisössä 3
   
     
Skills and Tools for Successful Jobsearch 2                  
Urheiluakatemiavalmennus
()
                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5
 
 
Urheiluakatemiavalmennus 2 5
 
 
Urheiluakatemiavalmennus 3 5
 
 
Business Innovation Path
()
                 
Innovation Month 5
   
     
Lean Six Sigma in Business Processes 5                  
Strategic Management - Decision Making Processes and Tools 5                  
215.5100.4115.10.847.352.355.655.63.8
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0                  
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                 
Kuluttajakäyttäytyminen 5
 
     
 
Myyntitaidot 5
 
     
 
Asiakkuudenhallinta 5
 
     
 
Vaikuttava markkinointi
()
                 
Markkinointiviestintä 5
   
     
Lanseerausmarkkinointi 5
   
     
Markkinointitutkimus 5
   
     
Toiminnallinen markkinointi
()
                 
Markkinointioikeus 4
   
     
Markkinoinnin projektityö 4
   
     
Exhibitions, Shows and Fairs 3
   
     
Toiminnan ohjaus 4
   
     
Käytännön taloushallinto
()
                 
Henkilöstö ja palkkahallinto 5
 
     
 
Verotus 5
 
     
 
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5
 
     
 
Johdon taloushallinto
()
                 
Rahoitus ja investoinnit 5
 
 
Talouden ohjaus ja raportointi 6
 
 
Toiminnan ohjaus 4
 
 
Ammattimainen taloushallinto
()
                 
Tilintarkastus 7
 
 
IFRS-kirjanpito 5
 
 
Konsernitilinpäätös 3
 
 
Menestyvä liiketoiminta
()
                 
Muut kaupan ja hallinnon täydentävän osaamisen opinnot
()
                 
904545022.522.522.522.50
Maa- ja metsätalousalat 0                  
Metsätalouden kannattavuus
()
                 
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5                  
Metsätilan kannattavuus 5                  
Metsien monikäytön talous 5                  
Uusiutuva energia
()
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5                  
Uusiutuva energia liikenteessä 6                  
Bioenergian laitosrutiinit 4                  
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5                  
Social and Environmental Infrastructure 5                  
Sustainable and Innovative Business 5                  
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5                  
Climate and Energy Planning 5                  
Environmental Management Project 5                  
Muut maa- ja metsätalousalan täydentävät opinnot
()
                 
Open Source GIS 5                  
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5                  
Sidosryhmäprojekti 3                  
Professional Excursion 3                  
Näkökulmia biotalouteen 2                  
Kansainvälinen harjoittelu 30                  
Johdanto Suomen metsätalouteen 3                  
Kiertotalous.nyt 3                  
Metsätuhot 3                  
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2                  
UAV pystykuvaus 2                  
BIP Multiple Use of Forests 3                  
Energia- ja ympäristötekniikan projektiopinnot 5                  
000000000
Median ala 0                  
Monimediaiset palvelut
()
                 
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3                  
Sosiaalisen median välineet 3                  
Tiedon visualisointi 3                  
Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3                  
Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3                  
Instagram 1                  
YouTube 1                  
Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä 3                  
Adobe Illustrator 3                  
Typografia 3                  
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3                  
WordPress-julkaisujärjestelmä 3                  
Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka 3                  
Drone tapahtumissa 2                  
Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2                  
Tapahtuman aluesuunnittelu mallinnusohjelmalla 1                  
Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3                  
Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3                  
Johdatus XR-teknologiaan 1                  
Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen 1                  
Hiljainen tieto tapahtumassa 2                  
Tapahtumien tietotarpeista mittareiksi 2                  
Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa 3                  
Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2                  
Digitaalinen portfolio 5                  
Julkaisu 5                  
Tapahtuman alue- ja tilasuunnittelu 2                  
Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta 3                  
000000000
Palvelualat 0                  
Palvelualat
()
                 
Ympäristöpalvelut 2                  
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
Täydentävä harjoittelu 14                  
Principles of Responsible Tourism 4                  
Economic and Social Sustainability in Tourism 5                  
Responsible Communication and Marketing in Tourism 3                  
English Language Skills in Principles of Responsible Tourism 1                  
English Language Skills in Responsible Communication and Marketing 2                  
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5
 
     
Resto-tietotaitokilpailu 2                  
Terästä tapahtumatuotantoa 2                  
Pala palvelumuotoilua 2                  
Kurkista kestävään matkailuun 2                  
Matkamessut 1                  
Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille 5                  
Digimarkkinointi matkailussa 5                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1                  
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
Tapahtuman ruokapalvelut 2                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
5501.71.71.7000
Tekniikan alat 0                  
Korjausrakentaminen
()
                 
LVI-korjausrakentaminen 3                  
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4                  
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4                  
Korjausrakennetekniikka 4                  
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                 
Kuntotutkimukset ja -arviot 3                  
Sisäympäristöolosuhteet 4                  
LVI-kuntotutkimukset 4                  
Puu- ja vähähiilinen rakentaminen
()
                 
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3                  
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3                  
Uusiutuva energia
()
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5                  
Uusiutuva energia liikenteessä 6                  
Bioenergian laitosrutiinit 4                  
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5                  
Social and Environmental Infrastructure 5                  
Sustainable and Innovative Business 5                  
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5                  
Climate and Energy Planning 5                  
Environmental Management Project 5                  
Muut tekniikan alan täydentävän osaamisen opinnot
()
                 
Professional Excursion 3                  
Näkökulmia biotalouteen 2                  
Sidosryhmäprojekti 3                  
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5                  
Open Source GIS 5                  
Kiertotalous.nyt 3                  
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 3                  
Tilastolliset menetelmät 3                  
Minustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri? 2                  
Sustainable and Innovative Business and Regional Development 6                  
Environmental and Social Infrastructures 4                  
Toiminnan kehittämisen Data-analytiikkaa Minitabilla 5                  
Sustainable Communities in Energy Transition
                 
Energy Policy and Advocacy 5                  
Life Cycle Analyses of Energy Systems 5                  
Business Models for Community Energy 5                  
Applied Research for Energy Transition 5                  
Language and cultural Awareness of the Host Country 2                  
Facilitating Community Energy Transition 8                  
INVEST Living Lab Project 15                  
000000000
Terveys- ja hyvinvointialat 0                  
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                 
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                  
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                  
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                 
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet 5                  
Potilaiden akuuttihoito 5                  
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen 5                  
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                 
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                  
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                  
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 5                  
Mielenterveys- ja päihdetyön syventävä osaaminen 5                  
Palliatiivinen hoito
()
                 
Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5                  
Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen
()
                 
Seksuaaliterveyden perusteet 5                  
Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5                  
Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5                  
Fysioterapian syventävän osaamisen opinnot
()
                 
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5                  
Monialainen kuntoutus 5