Opetussuunnitelmat

Täydentävän osaamisen opinnot lv 2021-2022

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Monialainen opinto 0                  
Valinnainen kieli, espanja
()
                 
Espanjan perusteet 5
   
     
Espanjan jatko 5
 
     
 
International Studies 1
()
                 
Russia Intensive Programme 5
 
     
 
Innovation Month 5
   
     
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa 2
   
     
Kansainvälinen projekti 1
 
 
Russian Consumer Behaviour 5
 
     
 
Lean Six Sigma in Business Processes 5
   
     
International Studies 2
()
                 
Valtteri - Virtuaalinen valmennus vaihtoon lähtevälle opiskelijalle 2
 
 
Orientation for Exchange Period Abroad 2
 
 
Urheiluakatemiavalmennus
()
                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5
 
 
Urheiluakatemiavalmennus 2 5
 
 
Urheiluakatemiavalmennus 3 5
 
 
Valinnainen kieli, ranska
()
                 
Ranskan perusteet 5
   
     
Ranskan jatko 5
 
     
 
Valinnainen kieli, saksa
()
                 
Saksan perusteet 5
   
     
Saksan jatko 5
 
     
Työelämän saksa 5
   
     
Mediasaksa 3
 
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
   
     
Valinnainen kieli, venäjä
()
                 
Venäjän perusteet 5
   
     
Venäjän jatko 5
 
     
Työelämän venäjä 5
   
     
Mediavenäjä 3
 
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3
 
KiVAKO: venäjä 2 3                  
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
()
                 
Introduction to Intercultural Encounters 5
   
     
Intercultural Communication Competence 5
   
     
Components of cultural multiplicity 5
 
     
Ethics in intercultural interaction 5
 
     
Multicultural project 5
 
     
Valinnainen kieli, suomi (toisena/vieraana kielenä)
()
                 
Orientation to the Finnish Language and Culture 2
 
Kahville! Kielikahvila 1 2
 
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2
 
Asiakirjoittajan suomi 5
 
     
Mediasuomi 5
 
Työelämän suomi 6
   
     
Opiskelijan suomi 5
   
     
Valinnainen kieli, suomi (äidinkieli)
()
                 
Minä kirjoitan 5
 
Ketterä kehittäminen
()
                 
Lean-ajattelu 5
   
     
Kokeileva kehittäminen 5
   
     
Palvelumuotoilu 5
   
     
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5
 
     
Social and Environmental Infrastructure 5
 
     
Sustainable and Innovative Business 5
 
     
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5
 
     
Climate and Energy Planning 5
 
     
Environmental Management Project 5
 
     
Johtaminen ja esimiestyö
()
                 
Esimiesviestintä 3
 
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4
   
     
Valmentava johtaminen 5
 
Työoikeus 3
 
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4
 
     
Brand Management 3
 
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
()
                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
     
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
     
Tunnusluvut ja johtaminen 5
 
     
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                 
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
 
Yrittäjän taloushallinto 5
 
Julkiset hankinnat 5
   
     
Markkinoinnilla menestykseen 5
 
     
Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3
 
Osuustoiminnan perusteet 5
 
Yrittäjyysviikko 2
   
     
Vuosi tiimiyrittäjänä 10
 
Liikeidean kehittäminen 5
 
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                 
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5
 
Epic Challenge - Problem Definition Skills 5
 
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                 
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
 
English Refresher 3
 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1
 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1
 
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1
 
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1
 
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
 
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 3
   
     
Monialainen opinto
()
                 
Ensiavun peruskurssi 1
 
Palvelujen robotisaatio 5
   
     
Rekrytoinnin uudet tuulet 5
   
     
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2
   
     
Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen 5
   
     
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
 
Green Care perusteet 5
   
     
Professional Excursion 3
 
Näkökulmia biotalouteen 2
   
     
Sidosryhmäprojekti 3
   
     
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
International Company Project 10
   
     
Kiertotalous.nyt 3
   
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka 1
   
     
KV-tuutorointi 10                  
Digitaalinen markkinointi
()
                 
Digimarkkinoinnin perusteet 5
 
Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa 5
 
     
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5
 
     
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                 
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3                  
English Refresher 3                  
382187.6194.4093.893.869.869.854.8
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0                  
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                 
Kuluttajakäyttäytyminen 5
 
     
Myyntitaidot 5
 
     
Asiakkuudenhallinta 5
 
     
Vaikuttava markkinointi
()
                 
Markkinointiviestintä 5
   
     
Lanseerausmarkkinointi 5
   
     
Markkinointitutkimus 5
   
     
Toiminnallinen markkinointi
()
                 
Markkinointioikeus 4
   
     
Markkinoinnin projektityö 4
   
     
Exhibitions, Shows and Fairs 3
   
     
Toiminnan ohjaus 4
   
     
Käytännön taloushallinto
()
                 
Henkilöstö ja palkkahallinto 5
 
     
Verotus 5
 
     
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5
 
     
Johdon taloushallinto
()
                 
Rahoitus ja investoinnit 5
 
Talouden ohjaus ja raportointi 6
 
Toiminnan ohjaus 4
 
Ammattimainen taloushallinto
()
                 
Tilintarkastus 7
 
IFRS-kirjanpito 5
 
Konsernitilinpäätös 3
 
Menestyvä liiketoiminta
()
                 
Management Tools and Techniques 5
 
Markkinoinnilla menestykseen 5
 
     
Talousmatematiikka 5
 
     
Sales Excellence in B2B 5
 
     
Muu täydentävä osaaminen kauppa, hallinto ja oikeustieteet
()
                 
International Company Project 10
 
 
Rekrytoinnin uudet tuulet 5
 
 
Hidden Business Champions School 3
 
     
 
Strategic Management - Decision Making Processes and Tools 5
 
     
 
13351.581.5025.825.829.829.822
Maa- ja metsätalousalat 0                  
Metsätalouden kannattavuus
()
                 
Metsätilan kannattavuus 5
 
     
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5
 
     
Metsien monikäytön talous 5
 
     
Uusiutuva energia
()
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5
 
     
Uusiutuva energia liikenteessä 6
 
     
Bioenergian laitosrutiinit 4
 
     
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5
 
     
Social and Environmental Infrastructure 5
 
     
Sustainable and Innovative Business 5
 
     
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5
 
     
Climate and Energy Planning 5
 
     
Environmental Management Project 5
 
     
Muu täydentävä osaaminen maa- ja metsätalousalat
()
                 
Open Source GIS 5
 
     
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
Sidosryhmäprojekti 3
   
     
Professional Excursion 3
 
     
Näkökulmia biotalouteen 2
 
     
Kansainvälinen harjoittelu 30
 
Johdanto Suomen metsätalouteen 3
 
     
Kiertotalous.nyt 3
 
     
Työturvallisuuskorttikoulutus 1
 
     
Metsätuhot 2
 
       
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2
 
       
UAV pystykuvaus 2
   
     
Zero Carbon Conference 2
 
     
   
1231710608.58.535.335.335.3
Median ala 0                  
Monimediaiset palvelut
()
                 
Sosiaalisen median välineet 3
   
     
Luova talous ja yrittäjyys 5
 
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5
 
Monimediaiset palvelut 5
 
Musiikkiteknologia 5
   
     
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3
   
     
Julkaisu 1 5
   
     
Adobe Illustrator 3
   
     
Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3
   
     
Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3
   
     
Julkaisu 2 2
   
     
Julkaisu 3 3
   
     
Adobe Photoshop kuvankäsittely 1
   
     
Tiedon visualisointi 3
   
     
Digitaalinen portfolio 5
 
     
Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa 2
   
     
564214021214.74.74.7
Palvelualat 0                  
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                 
Kuluttajakäyttäytyminen 5
 
     
Myyntitaidot 5
 
     
Asiakkuudenhallinta 5
 
     
Muu täydentävä osaaminen palvelualat
()
                 
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5
   
     
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1
   
     
Ympäristöpalvelut 2
   
     
Projektiopinnot 5
 
Resto-tietotaitokilpailu 2
   
     
Ravitsemuspassi 1
   
     
Russian Consumer Behaviour 5
 
     
Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille 5
 
     
Digimarkkinointi matkailussa 5
   
     
Pala palvelumuotoilua 2
 
Kurkista kestävään matkailuun 2
 
Pala palvelumuotoilua 2
 
Kurkista kestävään matkailuun 2
 
Terästä tapahtumatuotantoa 2
 
Principles of Responsible Tourism 4
 
     
Economic and Social Sustainability in Tourism 5
 
     
Venäläisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen 5                  
Johdanto valmentavaan mentorointiin 1.5                  
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1                  
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5                  
English Language Skills in Principles of Responsible Tourism 1                  
61.518.54309.39.314.314.314.3
Tekniikan alat 0                  
Korjausrakentaminen
()
                 
LVI-korjausrakentaminen 3
   
       
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4
 
     
 
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4
 
     
 
Korjausrakennetekniikka 4
   
       
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                 
Kuntotutkimukset ja -arviot 3
   
       
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4
 
     
 
Sisäympäristöolosuhteet 4
 
     
 
LVI-kuntotutkimukset 4
   
       
Uusiutuva energia
()
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5
 
     
Uusiutuva energia liikenteessä 6
 
     
Bioenergian laitosrutiinit 4
 
     
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5
 
     
Social and Environmental Infrastructure 5
 
     
Sustainable and Innovative Business 5
 
     
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5
 
     
Climate and Energy Planning 5
 
     
Environmental Management Project 5
 
     
Puu- ja vähähiilinen rakentaminen
()
                 
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5
 
     
 
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3
 
     
 
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3
 
     
Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin 3
 
     
Muu täydentävä osaaminen tekniikan alat
()
                 
Tilastolliset menetelmät 3
   
     
Professional Excursion 3
 
     
Näkökulmia biotalouteen 2
 
     
Sidosryhmäprojekti 3
   
     
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
Kansainvälinen harjoittelu 30
 
Open Source GIS 5
 
Kiertotalous.nyt 3
 
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 5
 
     
VIP-toiminta 3
 
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
   
     
Työturvallisuuskorttikoulutus 1
 
     
Zero Carbon Conference 2
 
     
   
15941.4117.6027.713.744.542.530.5
Terveys- ja hyvinvointialat 0                  
Fysioterapian syventävät opinnot
()
                 
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5
 
Monialainen kuntoutus 5
 
Teknologia etä- ja kotikuntoutuksessa ja fysioterapiassa 5
 
Psykofyysinen fysioterapia 5
 
Lapsen monitoimijainen kuntoutus 5
 
Ikääntyneen fysioterapia 5
 
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
                 
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5
 
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5
 
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                 
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5
 
Kuntoutuksen menetelmät 5
 
Unesta voimaa! 5
 
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
                 
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5
 
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5
 
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5