Opetussuunnitelmat

Täydentävän osaamisen opinnot lv 2020-2021

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Monialainen opinto 0                  
Valinnainen kieli, espanja
()
                 
Espanjan perusteet 5
 
     
Espanjan jatko 5
 
     
International Studies 1
()
                 
Russia Intensive Programme 5
 
     
Innovation Month 5
 
     
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa 2
 
     
Kansainvälinen projekti 1
Russian Consumer Behaviour 5
 
     
Hidden Business Champions Spring School 2021 3                  
International Studies 2
()
                 
Valtteri - Virtuaalinen valmennus vaihtoon lähtevälle opiskelijalle 2
Orientation for exchange period abroad 2
Urheiluakatemiavalmennus
()
                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5
Urheiluakatemiavalmennus 2 5
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                  
Valinnainen kieli, ranska
()
                 
Ranskan perusteet 5
 
     
Ranskan jatko 5
 
     
Valinnainen kieli, saksa
()
                 
Saksan perusteet 5
 
     
Saksan jatko 5
 
     
Työelämän saksa 5
 
     
Mediasaksa 3
 
     
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
 
     
Valinnainen kieli, venäjä
()
                 
Venäjän perusteet 5
 
     
Venäjän jatko 5
 
     
Työelämän venäjä 5
 
     
Mediavenäjä 3
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
()
                 
Introduction to Intercultural Encounters 5
 
     
Intercultural communication competence 5
 
     
Components of cultural multiplicity 5
 
     
Ethics in intercultural interaction 5
 
     
Multicultural project 5
 
     
Valinnainen kieli, suomi
()
                 
Mediasuomi 3
 
     
Orientation to the Finnish Language and Culture 2
Minä kirjoitan 5
Työviestinnän alkeet 3
Kahville! Kielikahvila 1 2
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2
Ketterä kehittäminen
()
                 
Lean-ajattelu 5
 
     
Kokeileva kehittäminen 5
 
     
Palvelumuotoilu 5
 
     
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5
 
     
Social and Environmental Infrastructure 5
 
     
Sustainable and Innovative Business 5
 
     
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5
 
     
Climate and Energy Planning 5
 
     
Environmental Management Project 5
 
     
Johtaminen ja esimiestyö
()
                 
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4
 
     
Valmentava johtaminen 5
 
     
Työoikeus 3
 
     
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4
 
     
Brand Management 3
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
()
                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
     
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
     
Tunnusluvut ja johtaminen 5
 
     
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                 
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
Yrittäjän taloushallinto 5
Markkinoinnilla menestykseen 5
Yrittäjyysviikko 2
 
     
NY Start Up 2 5                  
Julkiset hankinnat 5
 
     
Vuosi tiimiyrittäjänä 10
Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3
Liikeidean kehittäminen 5
Bisnespaja 2
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                 
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5
Epic Challenge - Problem Definition Skills 5
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                 
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
 
     
English Refresher 3
 
     
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
Monialainen opinto
()
                 
Ensiavun peruskurssi 1
Palvelujen robotisaatio 5
 
     
Rekrytoinnin uudet tuulet 5
 
     
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2
 
     
Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen 5
 
     
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
Green Care perusteet 5
 
     
Esimiesviestintä 3
Osuustoiminnan perusteet 5
Professional Excursion 3
Näkökulmia biotalouteen 2
 
     
Sidosryhmäprojekti 3
 
     
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
International Company Project 10                  
Kansainvälisyyspaja 1                  
Kiertotalous.nyt 3                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka 1                  
Alueellisen kehityksen ja innovaatioiden vahvistaminen - Joustavuuden rakentaminen maaseutuyhteisöissä 5                  
Digitaalinen markkinointi
()
                 
Digimarkkinoinnin perusteet 5
Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa 5
 
     
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5
 
     
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                 
VIP-toiminta 3                  
Vertaistuutorointi 6                  
Opiskelijakuntatoiminta 10                  
KV-tuutorointi 10                  
Urheiluakatemia-valmennus
                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                  
347179.5167.559.859.859.855.855.855.8
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0                  
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                 
Kuluttajakäyttäytyminen 5
 
     
Myyntitaidot 5
 
     
Asiakkuudenhallinta 5
 
     
Vaikuttava markkinointi
()
                 
Markkinointiviestintä 5
 
     
Lanseerausmarkkinointi 5
 
     
Markkinointitutkimus 5
 
     
Toiminnallinen markkinointi
()
                 
Markkinointioikeus 4
 
     
Markkinoinnin projektityö 4
 
     
Exhibitions, Shows and Fairs 3
 
     
Toiminnan ohjaus 4
 
     
Käytännön taloushallinto
()
                 
Henkilöstö ja palkkahallinto 5
 
     
Verotus 5
 
     
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5
 
     
Johdon taloushallinto
()
                 
Rahoitus ja investoinnit 5
Talouden ohjaus ja raportointi 6
Toiminnan ohjaus 4
Ammattimainen taloushallinto
()
                 
Tilintarkastus 7
IFRS-kirjanpito 5
Konsernitilinpäätös 3
Menestyvä liiketoiminta
()
                 
Management Tools and Techniques 5
Markkinoinnilla menestykseen 5
Talousmatematiikka 5
 
     
Sales Excellence in B2B 5
 
     
Muu täydentävä osaaminen kauppa, hallinto ja oikeustieteet
()
                 
IB Promotion 2                  
International Company Project 10
Rekrytoinnin uudet tuulet 5                  
International Company Project 2 5                  
SIMHE-harjoittelu 30                  
Asiakirjoittajan suomi 5
 
     
Facebook-mainonnan perusteet yrityksille 2                  
Google Ads ja hakukoneoptimoinnin perusteet yrityksille 2                  
Valintakurssi konetekniikan opintoihin 3                  
125557018.318.318.323.323.323.3
Maa- ja metsätalousalat 0                  
Metsätalouden kannattavuus
()
                 
Metsätilan kannattavuus 5
 
     
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5
 
     
Metsien monikäytön talous 5
 
     
Uusiutuva energia
()
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5
 
     
Uusiutuva energia liikenteessä 6
 
     
Bioenergian laitosrutiinit 4
 
     
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5
 
     
Social and Environmental Infrastructure 5
 
     
Sustainable and Innovative Business 5
 
     
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5
 
     
Climate and Energy Planning 5
 
     
Environmental Management Project 5
 
     
Muu täydentävä osaaminen maa- ja metsätalousalat
()
                 
Open Source GIS 5
 
     
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
Sidosryhmäprojekti 3
 
     
Professional Excursion 3
 
     
Näkökulmia biotalouteen 2
 
     
Kansainvälinen harjoittelu 30
Johdanto Suomen metsätalouteen 3                  
Kiertotalous.nyt 3                  
Työturvallisuuskorttikoulutus 1                  
Metsätuhot 2
 
       
 
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2
 
         
1121894666303232
Median ala 0                  
Monimediaiset palvelut
()
                 
Sosiaalisen median välineet 3
 
     
Luova talous ja yrittäjyys 5
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5
Monimediaiset palvelut 5
Musiikkiteknologia 5
 
     
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3
 
     
Julkaisu 1 5
 
     
Adobe Illustrator 3
 
     
Graafinen suunnittelu 5
 
     
Valokuvaus ja kuvankäsittely I 3
 
     
Valokuvaus ja kuvankäsittely II 3
 
     
Julkaisu 2 2
 
     
Julkaisu 3 3
 
     
Adope Photshop kuvankäsittely 1
 
     
Tiedon visualisointi 3
 
     
Adope Photshop kuvankäsittely 3                  
5446.57.515.515.515.52.52.52.5
Palvelualat 0                  
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                 
Kuluttajakäyttäytyminen 5
 
     
Myyntitaidot 5
 
     
Asiakkuudenhallinta 5
 
     
Muu täydentävä osaaminen palvelualat
()
                 
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5
 
     
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1
 
     
Ympäristöpalvelut 2
 
     
Projektiopinnot 5
Resto-tietotaitokilpailu 2
 
     
Ympäristöpassi 1                  
Ravitsemuspassi 1
 
     
Russian Consumer Behaviour 5                  
Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille 5
 
     
Digimarkkinointi matkailussa 5
 
     
Pala palvelumuotoilua 2
Kurkista kestävään matkailuun 2
Terästä tapahtumatuotantoa 2
Responsible Nature-based and Cultural Tourism 5                  
Crossborder Business 8                  
Orientaatio toimitilapalveluihin 2                  
Toimitilapalvelujen tuottaminen 3                  
43.51825.56668.58.58.5
Tekniikan alat 0                  
Korjausrakentaminen
()
                 
LVI-korjausrakentaminen 3
   
       
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4
 
     
 
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4
 
     
 
Korjausrakennetekniikka 4
   
       
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                 
Kuntotutkimukset ja -arviot 3
   
       
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4
 
     
 
Sisäympäristöolosuhteet 4
 
     
 
LVI-kuntotutkimukset 4
   
       
3-Wood opinnot
()
                 
Material properties and technical benefits of using timber in construction 5
   
     
Rakenteiden dynamiikka 2
 
     
Johdanto vähähiiliseen rakentamiseen 3
 
     
Projektiopinnot 3
 
     
Uusiutuva energia
()
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5
 
     
Uusiutuva energia liikenteessä 6
 
     
Bioenergian laitosrutiinit 4
 
     
Innovation Ecosystem eRDI
()
                 
Strategic Regional Planning 5
 
     
Social and Environmental Infrastructure 5
 
     
Sustainable and Innovative Business 5
 
     
Environmental Management eRDI
()
                 
Social and Environmental Responsibility 5
 
     
Climate and Energy Planning 5
 
     
Environmental Management Project 5
 
     
Puu- ja vähähiilinen rakentaminen
()
                 
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5
 
     
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3
 
     
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3
 
     
Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin 3
 
     
Muu täydentävä osaaminen tekniikan alat
()
                 
Tilastolliset menetelmät 3
 
     
Professional Excursion 3
 
     
Näkökulmia biotalouteen 2
 
     
Sidosryhmäprojekti 3
 
     
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5
 
     
Kansainvälinen harjoittelu 30                  
Open Source GIS 5                  
Kiertotalous.nyt 3                  
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 5
 
     
12332914.320.86.8333325
Terveys- ja hyvinvointialat 0                  
Ikäosaava ammattilainen
()
                 
Ikäosaamisen kirjapaketti 5                  
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5                  
Fysioterapian syventävät opinnot
()
                 
Tuki-ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5
 
     
Neurologinen fysioterapia 5                  
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu 5
 
     
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
                 
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                  
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                  
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                  
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                 
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5
 
     
Kuntoutuksen menetelmät 5
 
     
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                  
Unesta voimaa! 5                  
Potilaan tutkiminen ja ensihoito