Opetussuunnitelmat

Täydentävän osaamisen opinnot lv 2019-2020

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
TAOO 1342                  
Uudet metsäteknologiat
                 
Metsänhoidon koneellistuminen 5
Puunhankinnan kehittäminen 5
Ajankohtainen kehittämistyö 5
Innovation Ecosystem eRDI
                 
Strategic Regional Planning 5
Social and Environmental Infrastructure 5
Sustainable and Innovative Business 5
Environmental Management eRDI
                 
Social and Environmental Responsibility 5
Climate and Energy Planning 5
Environmental Management Project 5
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
                 
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
English Refresher 3
Perusmatematiikka 3
Tilastolliset menetelmät 3
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1
Tiedonhankinnan perusteet 1
 
     
Opiskelutaidot 1
 
     
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1                  
Valinnainen kieli, espanja
                 
Espanjan perusteet 5
Espanjan jatko 5
Työelämän espanja 5
Valinnainen kieli, ranska
                 
Ranskan perusteet 5
Ranskan jatko 5
Työelämän ranska 5
Valinnainen kieli, saksa
                 
Saksan perusteet 5
Saksan jatko 5
Työelämän saksa 5
Mediasaksa 3
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
Valinnainen kieli, suomi
                 
Mediasuomi 3
Työviestinnän alkeet 3
Orientation to the Finnish Language and Culture 2
Minä kirjoitan 5
Kehity kirjoittajana - Kohti korkeakoulutasoista raportointia 2
 
     
Valinnainen kieli, venäjä
                 
Venäjän perusteet 5
Venäjän jatko 5
Työelämän venäjä 5
Mediavenäjä 3
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3
International Studies 1
                 
Russia Intensive Programme 5
Business Opportunities and Service Design 5
Innovation Month 5
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa 2
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams 6
Kansainvälinen projekti 1
International Studies 2
                 
Valtteri - Virtuaalinen valmennus vaihtoon lähtevälle opiskelijalle 2
Social Services and Health Care in Finland 5
Orientation for Exchange Period Abroad 2
IoT and Business - A Practical Approach
                 
Introduction to IoT 5
IoT Fundamentals - Connecting Things 5
IoT Hackathon 5
Urheiluakatemia-valmennus
                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5
Urheiluakatemiavalmennus 2 5
Urheiluakatemiavalmennus 3 5
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
                 
Vertaistuutorointi 1 6
Vertaistuutorointi 2 1
Vertaistuutorointi 3 1
KV-tuutorointi 1 1
KV-tuutorointi 2 1
KV-tuutorointi 3 1
VIP-toiminta 1 1
VIP-toiminta 2 1
VIP-toiminta 3 1
Opiskelijakuntatoiminta 1 10
Opiskelijakuntatoiminta 2 10
Opiskelijakuntatoiminta 3 1
Opiskelijakuntatoiminta 4 1
Minustako AMK-opiskelija? 1.5
Markkinointituutori 3
Kummiopiskelijatoiminta 3
Jaosto- ja järjestö toiminta 1 5                  
Uusiutuva energia
                 
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5
Uusiutuva energia liikenteessä 6
Bioenergian laitosrutiinit 4
Geoinformatics
                 
Open Source GIS 5
Geographic Data Analysis 5
GIS Project 5
Johtaminen ja esimiestyö
                 
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4
Valmentava johtaminen 5
Esimiesviestintä 2
Työoikeus 3
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4
Valmentava johtaminen 4
Brand Management 3
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
                 
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
Yrittäjän taloushallinto 5
Markkinoinnilla menestykseen 5
Yrittäjyysviikko 2
NY Start Up 2 5
Julkiset hankinnat 5
Vuosi yrittäjänä 10
Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3
Liikeidean kehittäminen 5
Bisnespaja 2                  
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
Tunnusluvut ja johtaminen 5
Asiakaslähtöinen markkinointi
                 
Kuluttajakäyttäytyminen 5
Myyntitaidot 5
Asiakkuudenhallinta 5
Vaikuttava markkinointi
                 
Markkinointiviestintä 5
Lanseerausmarkkinointi 5
Markkinointitutkimus 5
Toiminnallinen markkinointi
                 
Markkinointioikeus 4
Markkinoinnin projektityö 4
Exhibitions, Shows and Fairs 3
Toiminnan ohjaus 4
Käytännön taloushallinto
                 
Henkilöstö ja palkkahallinto 5
Verotus 5
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5
Johdon taloushallinto
                 
Rahoitus ja investoinnit 5
Talouden ohjaus ja raportointi 6
Toiminnan ohjaus 4
Ammattimainen taloushallinto
                 
Tilintarkastus 7
IFRS-kirjanpito 5
Konsernitilinpäätös 3
Tuotannon suunnittelu
                 
Konseptisuunnittelu
                 
CAE/FEM 5
Teräsrakenteiden lujuuslaskenta 5
Kevytrakennetekniikka 5
Precision Engineering
                 
Introduction to Precision Engineering 4
Ultraprecision Manufacturing and Advanced Metrology 4
Precision Mechanism Design 7
Työelämäharjoittelu 1
                 
Työelämäharjoittelu 1 15                  
Työelämäharjoittelu 2
                 
Työelämäharjoittelu 2 15                  
Rakennustuotannon suunnittelu
                 
Rakennustuotannon johtaminen 3
Teollisen tuotannon suunnittelu 2
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät 5
Työmaasuunnittelu ja hankintatoimi 5
Rakennesuunnittelu 1
                 
Puurakenteet 1 5
Teräsrakenteet 1 5
Betonirakenteet 2 5
Teräsrakenteet 2 3
Tekla Structures ja tietomallintaminen (BIM) 3
Rakennesuunnittelu 2
                 
Puurakenteet 2 5
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5
Talonrakennus 2 5
Rakennesuunnittelu 3
                 
Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2
Rakennusfysikaalinen FEM-analyysi 2
Rakennusten energiatehokkuus 3
Maa- ja pohjarakenteet uudis- ja korjausrakentamisessa 5
Yritystalous 3
Talotekniikka
                 
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
                 
Kuntotutkimukset ja -arviot 3
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4
Sisäympäristöolosuhteet 4
LVI-kuntotutkimukset 4
Korjausrakentaminen
                 
LVI-korjausrakentaminen 3
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4
Korjausrakennetekniikka 4
Talotekniikan projektinhallinta
                 
Projektinhallinta 5
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka 5
Laadunhallinta 5
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
                 
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti 15
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti 15
Jäähdytysjärjestelmät 5
MagiCAD-työpaja 3
Innovative Wood Construction
                 
Tietohallinto ja tietoturva
                 
Tietohallinnon organisointi ja johtaminen 5
Tietoturvan hallinta yritysympäristössä 5
Järjestelmäintegraatio 5
Sovellusarkkitehtuurit
                 
3D-renderöinti 5
Yritysten järjestelmät 5
WWW-sovelluspalvelut 5
Pedagoginen koulutus koodaamiseen
                 
Pedagoginen koulutus koodaamiseen - johdanto 5
Pedagoginen koulutus koodaamiseen - ohjelmointi ongelmanratkaisussa 5
Pedagoginen koulutus koodaamiseen - kielet ja ympäristöt 5
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
                 
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5
Epic Challenge -Development case 10
Expertise Pertaining to Russia
                 
Introduction to Russia 5
Russian Business Culture and Communication 5
Russian Consumer Behaviour 5
Monimediaiset palvelut
                 
Luova talous ja yrittäjyys 5
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5
Monimediaiset palvelut 5
Digimarkkinointi matkailussa 5                  
Pala palvelumuotoilua 2                  
Kurkista kestävään matkailuun 2                  
Terästä tapahtumatuotantoa 2                  
Muuttuva media
                 
Digitaalinen portfolio 5
Graafinen suunnittelu 5
Julkaisu 1 5
Julkaisu 2 2
Julkaisu 3 3
Musiikista hyvinvointi
                 
Musiikkiteknologia 5
Valinnaiset sivuinstrumenttiopinnot
                 
Sivuinstrumentti 1, kitara 2
Sivuinstrumentti 2, kitara 2
Sivuinstrumentti 1, basso 2
Sivuinstrumentti 2, basso 2
Sivuinstrumentti 1, rummut 2
Sivuinstrumentti 2, rummut 2
Ikäosaava ammattilainen
                 
Ikäosaamisen kirjapaketti 5
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5
Fysioterapian syventävät opinnot
                 
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5
Neurologinen fysioterapia 5
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu 5
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
                 
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5
Moniammatillinen kuntoutustyö
                 
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5
Kuntoutuksen menetelmät 5
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
                 
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5
Palliatiivinen hoito
                 
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5
Palliatiivinen hoito
()
                 
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoitotyö 5                  
Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5                  
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa 5                  
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
                 
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10
Lastensuojelu
                 
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5
Lähisuhdeväkivalta 2
Varhaiskasvatus
                 
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5