Opetussuunnitelmat

Täydentävän osaamisen opinnot lv 2018-2019

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 1106                
Uudet metsäteknologiat
               
Metsänhoidon koneellistuminen 5
Puunhankinnan kehittäminen 5
Ajankohtainen kehittämistyö 5
Innovation Ecosystem eRDI
               
Strategic Regional Planning 5
Social and Environmental Infrastructure 5
Sustainable and Innovative Business 5
Environmental Management eRDI
               
Social and Environmental Responsibility 5
Climate and Energy Planning 5
Environmental Management Project 5
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
               
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3
English Refresher 3
Perusmatematiikka 3
Tilastolliset menetelmät 3
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1
Valinnainen kieli, espanja
               
Espanjan perusteet 5
Espanjan jatko 5
Työelämän espanja 5
Valinnainen kieli, ranska
               
Ranskan perusteet 5
Ranskan jatko 5
Työelämän ranska 5
Valinnainen kieli, saksa
               
Saksan perusteet 5
Saksan jatko 5
Työelämän saksa 5
Mediasaksa 3
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti 1
Valinnainen kieli, suomi
               
Mediasuomi 3
Työviestinnän alkeet 3
Orientation to the Finnish Language and Culture 2
Valinnainen kieli, venäjä
               
Venäjän perusteet 5
Venäjän jatko 5
Työelämän venäjä 5
Mediavenäjä 3
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3
International Studies 1
               
Russia Intensive Programme 5
Business Opportunities and Service Design 5
Innovation Month 5
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa 2
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams 6
Kansainvälinen projekti 1
International Studies 2
               
Valtteri - Virtuaalinen valmennus vaihtoon lähtevälle opiskelijalle 2
Social Services and Health Care in Finland 5
Orientation for Exchange Period Abroad 2
IoT and Business - A Practical Approach
               
Introduction to IoT 5
IoT Fundamentals - Connecting Things 5
IoT Hackathon 5
Urheiluakatemia-valmennus
               
Urheiluakatemiavalmennus 1 5
Urheiluakatemiavalmennus 2 5
Urheiluakatemiavalmennus 3 5
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
               
Vertaistuutorointi 1 6
Vertaistuutorointi 2 1
Vertaistuutorointi 3 1
KV-tuutorointi 1 1
KV-tuutorointi 2 1
KV-tuutorointi 3 1
VIP-toiminta 1 1
VIP-toiminta 2 1
VIP-toiminta 3 1
Opiskelijakuntatoiminta 1 10
Opiskelijakuntatoiminta 2 10
Opiskelijakuntatoiminta 3 1
Opiskelijakuntatoiminta 4 1
Minustako AMK-opiskelija? 1.5
Uusiutuva energia
               
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5
Uusiutuva energia liikenteessä 6
Bioenergian laitosrutiinit 4
Geoinformatics
               
Open Source GIS 5
Geographic Data Analysis 5
GIS Project 5
Johtaminen ja esimiestyö
               
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4
Valmentava johtaminen 5
Esimiesviestintä 2
Henkilöstölainsäädäntö 4
Työoikeus 3
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4
Valmentava johtaminen 4
Brand Management 3
Trust in Teams 5
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
               
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5
Yrittäjän taloushallinto 5
Markkinoinnilla menestykseen 5
Yrittäjyysviikko 2
NY Start Up 2 5
Julkiset hankinnat 5
Vuosi yrittäjänä 10
Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
               
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
Tunnusluvut ja johtaminen 5
Asiakaslähtöinen markkinointi
               
Kuluttajakäyttäytyminen 5
Myyntitaidot 5
Asiakkuudenhallinta 5
Vaikuttava markkinointi
               
Markkinointiviestintä 5
Lanseerausmarkkinointi 5
Markkinointitutkimus 5
Toiminnallinen markkinointi
               
Markkinointioikeus 4
Markkinoinnin projektityö 4
Exhibitions, Shows and Fairs 3
Toiminnan ohjaus 4
Käytännön taloushallinto
               
Henkilöstö ja palkkahallinto 5
Verotus 5
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5
Johdon taloushallinto
               
Rahoitus ja investoinnit 5
Talouden ohjaus ja raportointi 6
Toiminnan ohjaus 4
Ammattimainen taloushallinto
               
Tilintarkastus 7
IFRS-kirjanpito 5
Konsernitilinpäätös 3
Tuotannon suunnittelu
               
Konseptisuunnittelu
               
CAE/FEM 5
Teräsrakenteiden lujuuslaskenta 5
Kevytrakennetekniikka 5
Precision Engineering
               
Introduction to Precision Engineering 4
Ultraprecision Manufacturing and Advanced Metrology 4
Precision Mechanism Design 7
Työelämäharjoittelu 1
               
Työelämäharjoittelu 1 15
Työelämäharjoittelu 2
               
Työelämäharjoittelu 2 15
Rakennustuotannon suunnittelu
               
Rakennustuotannon johtaminen 3
Teollisen tuotannon suunnittelu 2
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät 5
Työmaasuunnittelu ja hankintatoimi 5
Rakennesuunnittelu 1
               
Puurakenteet 1 5
Teräsrakenteet 1 5
Betonirakenteet 2 5
Teräsrakenteet 2 3
Tekla Structures ja tietomallintaminen (BIM) 3
Rakennesuunnittelu 2
               
Puurakenteet 2 5
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5
Talonrakennus 2 5
Rakennesuunnittelu 3
               
Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2
Rakennusfysikaalinen FEM-analyysi 2
Rakennusten energiatehokkuus 3
Maa- ja pohjarakenteet uudis- ja korjausrakentamisessa 5
Yritystalous 3
Talotekniikka
               
Talotekniikan projektinhallinta
               
Projektinhallinta 5
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka 5
Laadunhallinta 5
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
               
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti 15
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti 15
Jäähdytysjärjestelmät 5
MagiCAD-työpaja 3
Innovative Wood Construction
               
Tietohallinto ja tietoturva
               
Tietohallinnon organisointi ja johtaminen 5
Tietoturvan hallinta yritysympäristössä 5
Järjestelmäintegraatio 5
Sovellusarkkitehtuurit
               
3D-renderöinti 5
Yritysten järjestelmät 5
WWW-sovelluspalvelut 5
Pedagoginen koulutus koodaamiseen
               
Pedagoginen koulutus koodaamiseen - johdanto 5
Pedagoginen koulutus koodaamiseen - ohjelmointi ongelmanratkaisussa 5
Pedagoginen koulutus koodaamiseen - kielet ja ympäristöt 5
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
               
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5
Epic Challenge -Development case 10
Expertise Pertaining to Russia
               
Introduction to Russia 5
Russian Business Culture and Communication 5
Russian Consumer Behaviour 5
Monimediaiset palvelut
               
Luova talous ja yrittäjyys 5
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5
Monimediaiset palvelut 5
Muuttuva media
               
Digitaalinen portfolio 5
Graafinen suunnittelu 5
Julkaisu 1 5
Julkaisu 2 2
Julkaisu 3 3
Musiikista hyvinvointi
               
Musiikkiteknologia 5
Valinnaiset sivuinstrumenttiopinnot
               
Sivuinstrumentti 1, kitara 2
Sivuinstrumentti 2, kitara 2
Sivuinstrumentti 1, basso 2
Sivuinstrumentti 2, basso 2
Sivuinstrumentti 1, rummut 2
Sivuinstrumentti 2, rummut 2
Ikäosaava ammattilainen
               
Ikäosaamisen kirjapaketti 5
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5
Fysioterapian syventävät opinnot
               
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5
Neurologinen fysioterapia 5
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu 5
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
               
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5
Moniammatillinen kuntoutustyö
               
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5
Kuntoutuksen menetelmät 5
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
               
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5
Palliatiivinen hoito
               
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
               
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10
Lastensuojelu
               
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5
Lähisuhdeväkivalta 2
Varhaiskasvatus
               
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen hoitotyössä
               
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet 5
Seksuaalinen itsetunto ja neuvontatyön valmiudet 5
Seksuaalisuus ja terveysmuutokset 5
Ketterä kehittäminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
               
Lean-ajattelu 5
Kokeileva kehittäminen 5
Palvelumuotoilu 5
Valinnaiset kieliopinnot sosiaali- ja terveysalalla
               
English 2 - Social Services and Health Care 2
Menestyvä liiketoiminta
               
Management Tools and Techniques 5
Markkinoinnilla menestykseen 5
Yrittäjän taloushallinto 3
Talousmatematiikka 5
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
               
Introduction to Intercultural Encounters 5
Intercultural Communication Competence 5
Components of cultural multiplicity 5
Ethics in intercultural interaction 5
Multicultural project 5
Karelia-amk:n muut täydentävän osaamisen opinnot
               
Culinary Cultures 5
Professional Excursion 3
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1.5
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1
Ympäristöpalvelut 2
Projektiopinnot 5
Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille 5
Näkökulmia biotalouteen 2
IB Promotion 2
Musiikkiproduktio 10
Rokotusosaamisen perusteet 2
Rokotusosaamisen syventävät opinnot 1
Green Care perusteet 5
Ikäihmisen aktiivinen arki 5
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5
Osaamista Voimalasta 5
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus 2
Työturvallisuuskorttikoulutus 1
Resto-tietotaitokilpailu 2
Vapaaehtoistyö 5
Työkokemus 5
Johdanto Suomen metsätalouteen 3
Sidosryhmäprojekti 3
Palliatiivinen hoito, harjoittelu 10
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3
International Company Project 1 5
International Company Project 2 5
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5