Opetussuunnitelmat

Bachelor of Engineering, Industrial Management

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Intercultural Communication 2
     
               
                                           
Manufacturing 5
     
               
                                         
Basics of Software Engineering 5
     
               
                                         
Materials Engineering 3
     
               
                                         
Academic English 3
     
               
                                       
Value Creation in Production Process 5
     
               
                                         
Career Planning and Development 1 2
     
               
                                         
Sales Coaching 2
       
                   
                                     
Basics of Algebra and Statistical Mathematics 5
       
                 
                                     
Project Work in Software 5
       
                 
                                     
Project Work in Production 5
       
                 
                                     
Basics of Marketing 3
       
                 
                                       
Basics of Quality Systems 4  
       
                       
                             
Cost and Profitability Calculation 4  
       
                       
                             
Basics of Sales, Marketing and Bidding 3  
       
                       
                               
Information Systems 4  
       
                       
                             
Career Planning and Development 2 1  
       
                       
                             
Value and Supply Chain Management 5  
       
                       
                             
Teamwork 4  
       
                       
                               
Requirements Engineering 2  
         
                         
                           
Project Documentation 2  
         
                           
                         
Intercultural Management 3  
         
                         
                           
Project Work 8  
         
                           
                         
Knowledge-based Decision-making 5  
         
                         
                         
Methods for Analysing Numerical Data 5  
         
                         
                         
Data Collection on Production and Products 5  
         
                         
                           
Risk Management and Contract Technology 4    
         
                               
                 
Research Methods 3    
         
                               
                 
Lean Green Belt 5    
         
                               
                 
Investment Accounting 3    
         
                               
                 
International Sales 3    
         
                               
                 
Production Planning and Control 6    
         
                               
                 
Digital Solutions and Service Design 5    
         
                               
                 
Career Planning and Development 3 1    
         
                               
                 
Career Planning and Development 4 1    
           
                                 
             
Project Management 4    
           
                                 
             
Production Management 4    
           
                                 
             
Production Process Design Project 8    
           
                                 
             
Business Process Management 5    
           
                                 
             
Customer Requirements Defining Project 8    
           
                                 
             
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
   
         
                             
Finnish 1 5
     
               
                                         
Finnish 2 5
       
                 
                                     
Finnish 3 5  
       
                       
                             
German 1 5
     
               
                                         
German 2 5
       
                 
                                     
German 3 5  
       
                       
                             
Russian 1 5
     
               
                                         
Russian 2 5
       
                 
                                     
Russian 3 5  
       
                       
                             
Working in Finland 5
       
                 
                                     
Svenska för arbetslivet 5
       
                 
                                     
Business Communication 5  
       
                       
                             
Harjoittelu
                                                                       
Practical Training 30      
           
                                     
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                                         
 
10080604543.556.55030303015301.721.220.727.825.33.31.727.720.715150015151515007.57.515150
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 15      
           
                                     
     
Valinnainen kieli, suomi
                                                                       
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 2                                                                        
Kahville! Kielikahvila 1 2                                                                        
Opiskelijan suomi 5                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
     
           
                                     
     
00030000000300000000000000000000101010000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 10080604543.556.55030303015301.721.220.727.825.33.31.727.720.715150015151515007.57.515150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!