Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet
Hae nimellä: op
AMMATTIOPINNOT
Ohjelmistotuotanto 12
Kouluttajakoulutus 2
Ohjelmistotuotannon menetelmät 4
Projektityö II 6
Tietojärjestelmäprojekti III 12
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 47 op)
Peliohjelmointi
Introduction to Game Development 2
Introduction to C++ 3
C++ Object-Oriented Programming 3
Game Programming Basics 5
Advanced C++ 3
XML Programming 3
SDL Programming 5
Data Structures and Algorithms 4
Game Sound Production 3
3D Graphics Programming 6
Mathematics for Game Programmers 3
Artifical Intelligence in Games 4
Network Programming in Games 3
XNA Programming 5
DirectX Programming 5
Elektroninen liiketoiminta
Johdanto elektroniseen kaupankäyntiin 3
Liiketoimintaprosessien mallintaminen 3
Yritysten liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät 5
Tietojärjestelmien integrointi 5
Tietovarastot ja BI-business intelligence -järjestelmät 3
Organisaatiosimulointi 3
Logistiikka 4
Verkkosovelluskehitys
Linux 3
HTML ja XHTML 3
XML-ohjelmointi 3
PHP-ohjelmointi 3
PHP-ohjelmoinnin jatkokurssi 5
Java-ohjelmointi 5
Java-ohjelmoinnin jatkokurssi 5
Johtaminen ja yritystalous
Tietohallinto 4
Yritys- ja sopimusoikeus 6
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3
Tietoturva 4
Virtuaaliorganisaatiot 4
Talouden suunnittelu ja johtaminen 5
Visuaalinen ilme ja käytettävyys
Verkkomultimedia - Flash 4
Flash-jatkokurssi 4
Kuvankäsittely ja käyttö www-dokumenteissa 3
Käytettävyyden perusteet 4
Mobile Programming
Android Mobile Programming 5
PERUSOPINNOT
Yhteiset perusopinnot
Minä AMK-opiskelijana 5
Tutkin ja kehitän 5
Yritys- ja projektitoiminta 5
Kirjallinen ja suullinen viestintä 2
Työyhteisön viestintä 3
Tietojenkäsittelyn perusopinnot
Tietojenkäsittely ja laitteet 3
Sovellettu matematiikka 3
Käyttöjärjestelmät 3
HTML ja XHTML 3
Ohjelmointitekniikka 5
Windows-ohjelmointi 5
Olio-ohjelmointi 2
Tietokannanhallinta 3
SQL ja tietokannanhallintajärjestelmät 5
Kieliopinnot
Computing English 1 3
Computing English 2 3
English Communication Skills 3
Sociala kontakter 3
Svenska för IT-branschen 3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
HARJOITTELU
Harjoittelu 30
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.