Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Johdatus tietojenkäsittelyalaan 5
     
             
                                   
Ohjelmointi I - Johdatus ohjelmointiin 5
     
             
                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                             
Kehitysympäristöt 3
     
             
                                   
Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5
     
             
                                   
Tietokonejärjestelmät 5
     
             
                                   
Logiikka 3
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi 5
       
             
                             
Tiedonhallinta ja SQL 5
       
             
                             
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
       
             
                             
Ohjelmistotuotanto I 5
       
             
                             
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5
       
             
                             
English Communication Skills 3
       
             
                             
Testausmenetelmät 2
       
             
                             
Sociala kontakter 3  
       
                   
                       
ICT-käyttäjätuki- ja koulutusosaaminen 2  
       
                   
                       
Ketterä kehitysprojekti 10  
       
                   
                       
Johdatus tietoturvaan 5  
         
                     
                   
Ohjelmistotuotanto II 10  
         
                     
                   
Tekoäly ja robotiikka 7  
         
                     
                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                     
                   
Asiantuntijaviestintä 2  
         
                     
                   
Svenska för IT-branschen 2  
         
                     
                   
Essential ICT English 3  
         
                     
                   
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                             
       
Professional English 3    
           
                             
       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                             
       
Yritys- ja yhteisöviestintä 2    
           
                             
       
ICT-toimeksiantoprojekti 10    
           
                             
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                   
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                             
Pelien tekoäly 5    
           
                             
       
Matematiikkaa ohjelmoijille 3    
           
                             
       
Syventävä pelikehitys 5    
           
                             
       
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
                             
       
Internet of Things 5    
           
                             
       
Big Data & Business Intelligence 5    
           
                             
       
HARJOITTELU
                                                             
Harjoittelu 30    
         
                           
           
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                         
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                   
6045821128.531.5153032.549.511028.510.510.510.507.57.515150016.316.324.824.8005.55.5
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
Tietojenkäsittelytieteen ICT -koulutuspolkuopinnot
()
                                                             
Diskreetit rakenteet 5
     
         
                             
Web-ohjelmointi 5  
       
                 
                   
Tietorakenteet ja algoritmit I 5  
       
                 
                   
Tietorakenteet ja algoritmit II 4  
       
                 
                   
Web- ja mobiilikäyttöliittymät 5  
       
                 
                   
Laskennan perusmallit 3  
       
                 
                   
Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät 5  
       
                 
                   
Pelikehitys ja sovellusarkkitehtuurit
()
                                                             
Sovellusarkkitehtuurit 3  
       
                 
                   
Pelikehityksen perusteet 5  
       
                 
                   
C++ Ohjelmointi 3  
       
                 
                   
Peligrafiikan perusteet 4  
       
                 
                   
Edistyneet peli- ja sovelluskehitysteknologiat
()
                                                             
Kehittynyt pelien tekoäly 5      
           
                                   
Efektiohjelmointi 5      
           
                                   
Lisätty ja virtuaalitodellisuus 5      
           
                                   
Digitaalinen liiketoiminta
()
                                                             
Johdanto digitaaliseen liiketoimintaan 5  
       
                 
                   
Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja kehittäminen 5  
       
                 
                   
Yritysjärjestelmät 5  
       
                 
                   
Digitaalisten palveluiden johtaminen ja kehittäminen
()
                                                             
Järjestelmäintegraatio 5      
           
                                   
Lean 5      
           
                                   
Tietohallinnon organisointi ja johtaminen 5      
           
                                   
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                             
5570302328.528.5003011111014.2514.2514.2514.25000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6045821128.531.5153032.549.511028.510.510.510.507.57.515150016.316.324.824.8005.55.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!