Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Tietojenkäsittelyn perusosaaminen
                                                               
Johdanto tietojenkäsittelyalaan
                                                               
Johdanto tietojenkäsittelyyn 5
     
             
                                   
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                                   
Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana korkeakoulussa 2
     
             
                                   
Kehitysympäristöt 3
     
             
                                   
Ohjelmointiosaaminen ja infrastruktuurit
                                                               
Olio-ohjelmointi 5
     
             
                                   
Tietokonejärjestelmät 5
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Diskreetti matematiikka 3
     
             
                                   
Käyttöliittymät, tiedonhallinta ja tietoturva
                                                               
Käyttöliittymäohjelmointi 5
       
               
                               
Tiedonhallinta ja SQL 5
       
               
                               
Johdatus tietoturvaan 5
       
               
                               
Ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan perusteet
                                                               
Ohjelmistotuotanto 1 5
       
               
                               
Testausmenetelmät 2
       
               
                               
English Communication Skills 3
       
               
                               
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
       
               
                               
600003030000000151515150000000000000000
Tietojenkäsittelyn erikoistuva osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                               
Valinnaiset ammattiopinnot 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Digitaalisen liiketoiminnan perusteet
()
                                                               
Johdanto digitaaliseen liiketoimintaan 5  
       
                     
                       
Liiketoimintainfrastruktuurit 5  
       
                     
                       
Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja kehittäminen 5  
       
                     
                       
Yleiset kehittäjätaidot
()
                                                               
API-rajapinnat 5  
       
                     
                       
Sovellusarkkitehtuurit 5  
       
                     
                       
Tietoturva sovelluskehityksessä 5  
       
                     
                       
Johdatus tekoälyyn ja automaatioon
                                                               
Tekoäly ja robotiikka 9  
       
                     
                       
Sociala kontakter 3  
       
                     
                       
Valinnaiset ammattiopinnot 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Digitaaliset palvelualustat
()
                                                               
Big Data ja datan hallinta 3  
         
                       
                   
Analytiikka ja liiketoimintatietojen hallinta 3  
         
                       
                   
Prosessien automatisointi 4  
         
                       
                   
Esineiden Internet 5  
         
                       
                   
Pelikehitys 1
()
                                                               
Pelikehityksen perusteet 5  
         
                       
                   
Matematiikkaa ohjelmoijille 3  
         
                       
                   
Peligrafiikka 4  
         
                       
                   
C++-ohjelmointi 3  
         
                       
                   
Sovelluskehitys 1
()
                                                               
Web-ohjelmointi 1 5  
         
                       
                   
Pilvipalveluiden perusteet 5  
         
                       
                 
Tietokannat-jatkokurssi 5  
         
                       
                   
Ketterä kehitysosaaminen
                                                               
Ammatillinen kasvu 2: Urasuunnittelu 1  
         
                       
                   
Svenska för it-branschen 2  
         
                       
                   
Essential ICT English 3  
         
                       
                   
Asiantuntijaviestintä 2  
         
                       
                   
Ketterä kehitysprojekti 10  
         
                       
                   
0105000042630000000000212130.730.71.7000000000
Tietojenkäsittelyn syventävä ja työelämäosaaminen
(Valitaan opintoja 59 op)
                                                               
Valinnaiset ammattiopinnot 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Älykkäät, automatisoidut ympäristöt ja palvelut
()
                                                               
Edistynyt analytiikka 3    
         
                             
           
Älykäs automaatio 4    
         
                             
           
Järjestelmä- ja palveluintegraatio 4    
         
                             
           
Älykkäät ympäristöt ja palvelut 4    
         
                             
           
Pelikehitys 2
()
                                                               
Verkko- ja monipelinkehitys 5    
         
                             
           
Syventävä pelikehitys 5    
         
                             
           
Pelien tekoäly 5    
         
                             
           
Sovelluskehitys 2
()
                                                               
Web-ohjelmointi 2 5    
         
                             
           
Mobiiliohjelmointi 5    
         
                             
           
Sovelluskehityskäytännöt 5    
         
                             
           
Tutkiva kehittämisosaaminen
                                                               
ICT-toimeksiantoprojekti 5    
         
                             
           
Professional English 3    
         
                             
           
Ammatillinen kasvu 3: Oman osaamisen markkinointi 1    
         
                             
           
Yritys- ja yhteisöviestintä 2    
         
                             
           
Tutkimus- ja kehitysmenetelmät 3    
         
                             
           
Harjoittelu
                                                               
Ohjattu harjoittelu tietojenkäsittelyn alalla 30    
           
                               
       
00890000059300000000000000029.529.515150000
Tietojenkäsittelyn asiantuntijaosaaminen
                                                               
Opinnäytetyöllä kohti työelämää
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
Ammatillinen kasvu 4: Kohti työelämää 1      
           
                                     
0001600000016000000000000000000088
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
ICT-polkuopinnot
()
                                                               
Diskreetit rakenteet 5                                                                
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5  
         
                       
                 
Web- ja mobiilikäyttöliittymät 5                                                                
Tietorakenteet ja algoritmit I 5                                                                
Tietorakenteet ja algoritmit II 5                                                                
Laskennan perusmallit 4                                                                
Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät 5                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
050000050000000000001.671.671.67000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6010589163030426359301601515151500212130.730.71.7029.529.515150088

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Tietojenkäsittely (AMK), päivätoteutus

Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto tarjoaa sinulle laaja-alaisen ja ajantasaisen perehdytyksen työelämässä käytössä oleviin teknologioihin ja työskentelymenetelmiin. Opit myös alalla tarpeelliset hybridi- ja monipaikkatyön sekä hajautetun kehitystyön menetelmät. Opintosi kytkeytyvät osin työelämän toimeksiantoihin, joten tietojenkäsittelyn opiskelijana verkostoidut jo opintojen aikana alan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Osassa näistä tutustut myös yritysten kansainväliseen toimintaan.

Opintosi muodostuvat ICT-alan yleisestä perusosaamisesta ja tulevaisuudessa tarvittavien kehittyvien teknologioiden osaamisesta. Perusosaamista tarjoavien yhteisten opintojen lisäksi voit erikoistua digitaaliseen liiketoimintaan, pelikehitykseen tai sovelluskehitykseen. Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen liittyy vahvasti Karelian strategiseen tavoitteeseen älykkään tuotannon ja palveluiden osaajista. Tästä johtuen voit syventää osaamistasi esimerkiksi tekoälyyn ja robotiikkaan, massadataan ja data-analytiikkaan, esineiden internetiin, Lean-ajatteluun, operatiivisiin järjestelmiin, tietoturvaan tai XR/VR/AR -ratkaisuihin liittyen.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

ICT-alan asiantuntijana toimiminen vaati teoreettisen osaamisen lisäksi taitoa soveltaa tietoa käytäntöön ja hyviä tiimityötaitoja. Tietojenkäsittelyn opintojen aikana nämä keskeiset työelämätaidot kehittyvät sekä kaikille yhteisissä osaamiskokonaisuuksissa että syventävissä ja vapaasti valittavissa opinnoista. Opit toimimaan kehitystiimin jäsenenä sekä arvioimaan, analysoimaan ja kehittämään sekä omaa että oman kehitystiimisi toimintaa.

Kaikille yhteisissä osaamisissa painopiste on ICT-alan perusteissa; esimerkiksi ohjelmointi ja sovelluskehitystaidot, kehitysympäristöjen ja muiden teknologioiden hyödyntäminen, ICT-infrastruktuurien tuntemus, tietoturvan perusteet, tiedonhallinta ja tietokantojen käyttö, ICT- liiketoiminta, ohjelmistoprojektien ja kehitysmenetelmien hallinta, sekä ohjelmistoautomaation, tekoälyn ja koneoppimisen perusteet. Ydinopintoihin kuuluvissa kieli- ja viestintätaitojen opinnoissa kehität ICT-alan asiantuntijatehtävissä vaadittavia suomen kielen ja viestinnän sekä englannin ja ruotsin kielen taitoja.

Kehität osaamistasi johonkin tietojenkäsittelyn osaamisalueeseen tarkemmin täydentävissä opinnoissa, joita ovat:

Digitaalisen liiketoiminnan opinnoissa rakennat itsellesi kattavan ja käytännönläheisen osaamiskokonaisuuden, jota voit hyödyntää monipuolisesti yritysten ja muiden organisaatioiden palveluiden digitalisoimiseksi, tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Digitaalisen liiketoiminnan opinnot sisältävät muun muassa verkkokauppojen ja muiden digitaalisten palvelualustojen rakentamista, pilvi- ja hybridi-infrastruktuurien hallintaa, liiketoimintaprosessien mallintamista ja parantamista, tekoälyä hyödyntävää datanhallintaa ja automaatiota, kvanttilaskennan soveltamista sekä älykkäiden ympäristöjen kehittämistä esineiden internetin, digitaalisten kaksosten ja liiketoiminnan integraatioteknologioiden avulla.
Pelikehittäjänä saat vankan perusohjelmointikoulutuksen, jonka päälle rakentuneen pelikehitysosaamisen ansioista kykenet toimimaan ohjelmoijana erilaisissa pelikehitysprojekteissa. Osaat hyödyntää pelimoottoria pelitoiminnallisuuksien toteuttamiseen ja ymmärrät mm. peligrafiikan luomisen, tekoälyn toteuttamisen sekä moninpeliohjelmoinnin perusperiaatteet. Osaat hyödyntää erilaisia projektityökaluja, kuten projektinhallinta ja versionhallinta, tehokkaasti ja sinulla on hyvä kokonaiskäsitys pelikehitysprojektin elinkaaresta.
Sovelluskehittäjänä osaat toimia asiantuntijatehtävissä ohjelmistokehityksen eri vaiheissa. Osaat työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä ja osaat soveltaa ohjelmistotuotannon toimintatapoja tehokkaasti asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmat huomioiden. Opintojen aikana opit tekemään sovellusohjelmia, jotka toimivat paikallisesti, verkossa ja erilaisissa mobiililaitteissa. Opintoissa sisäistämäsi teoriapohjan ja käytännössä oppimiesi alan uusimpien teknologioiden ja käytänteiden avulla pystyt valitsemaan näiden sovellusohjelmien kehitystyöhön kulloinkin sopivat työkalut ja menetelmät. Lisäksi opit päivittämään osaamistasi meneillään olevien teknologiatrendien mukaiseksi.

ICT-koulutuspolussa yliopiston ja ammattikorkeakoulujen koulutusten sisältöjä on yhdistelty siten, että ammattikorkeakoulujen opiskelijoille mahdollistuu opintopolku Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn maisteriopintoihin (kts. lisää www.ictpolku.fi ).

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn 210 opintopisteen laajuinen tutkinto koostuu kaikille yhteisistä ydinopinnosta (150 op) sekä täydentävistä opinnoista (60 op). Opinnot pohjautuvat ICT- alan ennakoituihin osaamistarpeisiin – niin kaikille tarpeellisten yhteisten perusosaamisten kuin syventävien ja kehittyvien teknologioiden näkökulmasta.

Ydinopinnot tarjoavat vankan perustan tietojenkäsittelyn perusosaamisesta. Ydinopintoihin kuuluvat myös työelämäyhteydessä tehtävä ohjattu harjoittelu (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op). Täydentävät opinnot ovat joko osaamista syventäviä profiloivia opintoja (45 op) tai muita vapaasti valittavia opintoja (15 op). Osaamista syventäviä profiloivia opintoja voivat olla esim. digitaalisen liiketoiminnan, pelikehityksen tai sovelluskehityksen osaamiset. Näiden rinnalla mahdollistuu myös eteneminen tietojenkäsittelytieteen ICT-koulutuspolulla.

Opintoja tuetaan koko tutkinnon elinkaaren ajan ammatillisen kasvun, ohjauksen ja uraohjauksen avulla. Näitä toteutetaan erityisesti ammatilliseen kasvuun keskittyvissä opintojaksoissa, opiskelijanohjauksessa sekä harjoittelun ja opinnäytetyön ohjauksessa. Tällä tavoin tuetaan asiantuntijana kasvamista ja työelämävalmiuksien kehittymistä.

Ensimmäisen vuoden kaikille yhteisissä opinnoissa saat tarvittavat perustiedot ohjelmoinnista, kehitysympäristöistä, tietokannoista, tietoturvasta ja opit tiimityötaitoja tietojärjestelmäprojekteissa. Lisäksi opintoihin kuuluu myös erilaisia kieli- ja viestintäopintoja.

Toisena vuonna yhteisten opintojen lisäksi aloitat erikoistumisen johonkin valitsemaasi profiloivaan osaamisalueeseen. Digitaalisen liiketoiminnan opinnot valitsemalla tutustut digitaalisen liiketoiminnan perusteisiin, pilvi- ja muihin infrastruktuureihin ja yritysjärjestelmiin, liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja kehittämiseen, big dataan ja datan hallintaan sekä data analytiikkaan, prosessien automatisointiin ja esineiden internetiin. Ohjelmointiin painottuvissa peliohjelmoinnin ja sovelluskehityksen opinnoissa tutustut aluksi teemoihin, kuten API-rajapinnat, sovellusarkkitehtuurit sekä tietoturva sovelluskehityksessä. Peliohjelmoinnin opintojen valitsemisen myötä perehdyt myös pelisuunnittelun periaatteisiin ja niiden toteuttamiseen pelimoottorin avulla. Saat perusteet peligrafiikan tuottamiseen sekä matemaattiset valmiudet peleissä tarvittavaan ohjelmointiin. Sovelluskehityksen opinnot valitsemalla perehdyt lisäksi web-ohjelmointiin, mallintamiseen sekä tietokantojen edistyneeseen hyödyntämiseen.

Kolmantena vuonna jatkat sekä ydinopintoja että osaamisesi vahvistamista täydentävillä opinnoilla. Digitaalisessa liiketoiminnassa syvennyt edistyneeseen tekoälyä hyödyntävään data-analytiikkaan ja älykkääseen automaatioon, järjestelmä- ja palveluintegraatioon, kvanttilakennan soveltamiseen sekä erilaisten älykkäiden alustojen ja ympäristöjen hyödyntämiseen. Peliohjelmoinnin opinnoissa jatkat syventymistä pelien kehittämiseen pelimoottoreiden tarjoamilla tavoilla, pelimoottoreiden toiminnallisuuden laajentamiseen, sekä pelien kytkemiseen tarvittaessa tietokantoihin sekä verkkopalveluihin. Syvennyt myös pelien tekoälyn toteuttamiseen muun muassa ohjauskäyttäymisten, dialogijärjestelmien ja reitinhaun osalta. Otat haltuun verkko- ja moninpeliohjelmoinnissa pelitilanteen synkronoinnin useamman päätelaitteen välillä, ja hyödynnät erilaisia pilvipalveluja pelistatistiikan keräämiseen. Sovelluskehityksen opinnoissa jatkat syventymistä web-ohjelmointiin, mobiiliohjelmointiin sekä erilaisiin sovelluskehityskäytäntöihin.

Neljännen vuoden päätavoitteena on opinnäytetyö (15 op). Tämän lisäksi täydennät opintojasi syventävillä täydentävillä tai vapaasti valittavilla opinnoilla, jotta 210 opintopisteen kokonaisuus tulee täyteen.

Työelämäläheinen oppiminen

Tietojenkäsittelyn opinnot toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Esimerkkejä työelämäyhteistyöstä ovat opintojaksoilla eri yrityksistä vierailevat asiantuntijat, työelämän toimeksiantoina toteutettavat harjoitus- ja projektityöt, työharjoittelu, opinnäytetyöt sekä erilaiset vuosittaiset verkostoitumistapahtumat.

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan Karelian omaan sekä kumppaneiden kanssa tehtävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyen. Tällainen työskentely voi sisältää yhteistyötä erilaisten teknologioiden, liiketoimintamallien tai työskentely- ja kehittämisympäristöihin liittyvien kehittämishankkeiden kanssa. Lisäksi voit halutessasi hyödyntää Karelian innovaatioiden kehittämispalveluiden tarjoamaa tukea omien liikeideoiden kehittämiseksi jo opintojen aikana.

Osaan opintoja voit sisällyttää ammatillista pätevyyttä tukevia serfikaatteihin valmentavia koulutuksia esimerkiksi erilaisten teknologioiden, kuten pilvipalveluiden tai kehitysmenetelmien osaamisiin liittyen. Halutessasi voit opintojen aikana suorittaa maksullisen sertifiointitestin ja saat todistuksen hankkimastasi osaamisesta teknologian omistavalta yritykseltä.

Pedagogiset valinnat

Tietojenkäsittelyssä käytetyt pedagogiset valinnat koostuvat monipuolisesta yhdistelmästä erilaisia opetuksen ja opiskelun menetelmiä, muotoja ja sisältöjä. Asiantuntijana kasvamista tuetaan tietojenkäsittelyn perusteista alkaen kohti vaativampia ja syventäviä ICT-alan teemoja. Opinnot kehittävät opiskelijoiden valmiuksia toimia sekä itsenäisenä asiantuntijana että tiimissä. Tätä oppimisprosessia tukevat monipuolisesti myös erilaiset käytettävät oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat opintojen tekemisen etänä ja esimerkiksi työn ohessa.

Yksilötasolla mahdollistetaan ICT-alalla tarvittavaan itsenäisen kehittäjän ja ongelmanratkaisijan rooliin kasvaminen, jota tuetaan erityisesti esteettömillä opiskelujärjestelyillä. Näitä ovat esimerkiksi luentojen nauhoittaminen, etätehtävät, aikaisemman osaamisen huomioiminen ja näyttötutkintomahdollisuus. Lisäksi opiskelijat saavat sekä opinto-ohjaajilta että opintojaksojen opettajilta säännöllistä tukea opintojensa suunnitteluun ja jäsentämiseen.

ICT- alalla merkittävä osa työstä tehdään projekteissa, joten myös opiskeluun liittyy pari- tai pienryhmätyöskentelynä sekä isommissa kehitystiimeissä työskentelyn valmiuksien oppimista. Käytettävät opetusmenetelmät ovat keskeisessä roolissa opiskelijoiden tukemisessa myös yhteisötasolla. Etäopiskelussa opiskelijoiden ryhmäytymistä tuetaan esimerkiksi parityöskentelyn, ryhmätöiden ja erilaisten keskustelufoorumien kautta. Lisäksi opintoihin keskeisenä osana sisältyvät projektityöt, yritysten toimeksiannot ja ongelmalähtöinen oppiminen ohjaavat opiskelijoita tukemaan toistensa oppimista, kommunikoimaan muiden asiantuntijoiden kanssa ja toimimaan jäsenenä kehitystiimeissä. Nämä pedagogiset valinnat kehittävät myös opiskelijoiden työelämätaitoja, sillä ICT- alalla merkittävä osa työstä tehdään projekteja toteuttavissa kehitystiimeissä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa etäopiskellen ja hyödyntäen sekä reaaliaikaisia että osin ajasta riippumattomia opetuksen ja oppimisen tapoja. Näistä esimerkkejä ovat opettajan pitämät luennot, ohjatut harjoitustunnit ja ryhmä- ja yksilöohjaukset, itsenäinen tutustuminen opettajien ja muiden asiantuntijoiden laatimiin opiskelusisältöihin sekä harjoituksien tekeminen itsenäisesti ja yhdessä, sekä projektityöskentely.

Osassa opintojaksoja opetus tapahtuu ns. hybriditoteutuksena siten, että osallistut tunnille oman koneesi kera tai etäyhteyksien välityksellä esim. kotoa käsin. Sinun on mahdollista hyväksi lukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamistasi osaksi tutkintoa. Mikäli työskentelet opintojen ohella ja työtehtävät vastaavat opetussuunnitelman opintojakson osaamistavoitteita, opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista työhösi kuuluvilla tehtävillä.

Osa tietojenkäsittelyn opetussuunnitelman pakollisista opinnoista kuuluu ICT-koulutuspolkuun, joka koostuu yhteisistä IT-alan opinnoista Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen, Savonian tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen sekä Karelian tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille. Voit valita ICT-polun opintoja osaksi tutkintoasi ja näin sujuvoittaa mahdollista hakeutumista Itä-Suomen yliopiston alan maisteriopintoihin.

Voit halutessasi hyödyntää myös kesälukukausia opintojen suorittamiseen. Tällä tavoin mahdollistat opintojesi etenemisen nopeammin.

Monipuolisilla ja ajantasaisilla osaamisilla sekä etäopetuksena toteuttaen, koulutus pystyy reagoimaan myös jatkuvan oppimisen tarpeisiin - niin sisältöjen kuin riittävän joustavien koulutusratkaisuiden kannalta.

Tietojenkäsittelyn tutkinnossa on tilaa valita muitakin erilaista osaamista vahvistavia opintoja mm. CampusOnline-yhteistyöstä.

Kansainvälistyminen

Tietojenkäsittelyn opintojen aikana voit kehittää kansainvälisyysosaamistasi useilla eri tavoilla. Voit esimerkiksi sisällyttää opintoihisi opiskelu- tai harjoitteluvaihdon yhdessä kumppanikorkeakouluissamme. Perinteisen vaihtomahdollisuuden lisäksi voit hyödyntää opintojesi loppuvaiheessa eurooppalaisen INVEST- korkeakouluallianssin tarjoamia mahdollisuuksia, kuten vuoden erikoistumisopintoja, jotka tapahtuvat osin INVEST-kumppanikorkeakouluissa. Tai voit osallistua joihinkin kansainvälisistä intensiiviviikoista joko Joensuussa tai ulkomailla. Karelia ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2023 englanninkielinen tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus, jonka opetussuunnitelman opinnot ovat myös hyödynnettävissä valinnaisina.

Kansainvälisessä työskentely-ympäristössä toimimista on mahdollista hyödyntää myös osana arjen opiskeluasi, sillä joissain yksittäisissä opintojaksoissa pääset työskentelemään yhdessä ulkomaisten opiskelijoiden kanssa yhteisten tehtävänantojen parissa. Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen avaa sinulle uusia työelämän mahdollisuuksia sekä Suomen rajojen sisällä että niiden ulkopuolella.

Osaamisen arviointi

Oppimisen arviointi kytketään opintojen aikana jatkuvasti kehitettävään ammattiosaamiseen ja asiantuntijana kasvamiseen. Opiskelijan ammattiosaamisen kehittymisessä arvioinnin kohteena ovat opiskeltavien aihepiirien tuntemiseen liittyvä tieto-osaaminen, tiedon soveltamiseen liittyvä taito-osaaminen ja asiantuntijan kasvamiseen liittyen arvo-osaaminen eli kyky arvioida oman toiminnan laajempia vaikutuksia.

Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojaksokohtaisesti arvioinnin toteutus ja perusteet.

Opintojaksoilla osaamista arvioidaan pääsääntöisesti numeerisella asteikolla 0-5. Osa opinnoista voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty–asteikolla.

Opintojaksojen ja opiskelijan kehittymisen arvioinnissa sovelletaan Bloomin taksonomiaa:
• 1. (tyydyttävä) - tiedät ja ymmärrät, muistat ja osaat tulkita oppimaasi
• 2 (hyvä) - sovellat, osaat käyttää oppimaasi ongelmien ratkaisemisessa
• 3 (hyvä) - analysoit, osaat soveltaa tietojasi uusien ongelmien ratkaisemiseen
• 4 (hyvä) - arvioit, osaat arvioida ratkaisujesi arvon ja perustella päätöksesi
• 5 (erinomainen) - Luot, kehität uusia ideoita, tuotteita tai tapoja tarkastella asioita

Hyväksytyt suoritteet vaativat oppimisen tavoitteiden täyttymisen vähintään täyttää riittävästi ensimmäisen taksonomiatason osalta. Asiantuntijana kehittymisessä ja osaamisen syventymisessä tavoite on täyttää taksonomiatasot mahdollisimman kattavasti. Tavoiteltavat taksonomiatasot voivat vaihdella opintojaksoissa eri osaamisalueiden kesken.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Tietojenkäsittelyn tradenomit työllistyvät monenlaisiin tehtäviin eri aloille niin suuriin globaaleihin organisaatioihin kuin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. ICT-kentän moninaisuus, jatkuva teknologian kehittyminen sekä oma mielenkiintosi luovat erilaisia uramahdollisuuksia.

Kareliasta valmistuneena tietojenkäsittelyn tradenomina voit toimia erilaisissa asiantuntija-, konsultti- tai kehittämistehtävissä tai perustaa oman yrityksen. Työtehtävänäsi voi olla esimerkiksi eri lähteistä kerätyn liikennetiedon yhdistäminen niin, että tiedolla optimoidaan liikkumista ilmastonmuutoksen vähentämiseksi, luoda pelejä, joita pelaamalla sekvensoidaan geenejä parempien lääkkeiden luomiseksi tai suunnitella verkkopalveluita, jotka toimivat myös ikäihmisille. Työtehtäviisi liittyviä rooleja voivat olla esimerkiksi sovelluskehittäjä, ohjelmoija, käyttöliittymäsuunnittelija, järjestelmäarkkitehti, RPA-asiantuntija, liiketoimintaprosessien kehittäjä, tekoälyn ja data-analytiikan soveltaja, pelikehittäjä, web-ohjelmoija.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamistasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Valitsemalla tutkintoosi sopivan määrän ICT-polun opintoja, voit hakea myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn maisteriopintoihin.

Urasuunnittelussa sinua auttavat ammatti- ja kieliopintojen ohella ammatilliseen kasvuun keskittyvät opintojaksot ja lukuvuoden aikana toteutettavat verkostoitumistilaisuudet työelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan. Halutessasi voit myös käyttää Karelian urapalveluita valmistumisen kynnyksellä