Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Johdatus tietojenkäsittelyalaan 5
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                   
Kehitysympäristöt 3
     
             
                                   
Käyttöliittymäohjelmointi 5
       
               
                                 
Tietokonejärjestelmät 5
     
               
                                   
Logiikka 3
     
               
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Olio-ohjelmointi 5
     
               
                                   
Tiedonhallinta ja SQL 5
       
               
                               
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys 5
       
               
                               
Ohjelmistotuotanto I 5
       
               
                               
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5
       
                 
                               
English Communication Skills 3
       
               
                               
Testausmenetelmät 2
       
               
                               
Sociala kontakter 3  
       
                     
                       
ICT-käyttäjätuki- ja koulutusosaaminen 2  
       
                       
                       
Ketterä kehitysprojekti 10  
       
                       
                       
Johdatus tietoturvaan 5  
         
                       
                     
Ohjelmistotuotanto II 10  
         
                       
                     
Tekoäly ja robotiikka 7  
         
                       
                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                   
Asiantuntijaviestintä 2  
         
                         
                   
Svenska för IT-branschen 2  
         
                         
                   
Essential ICT English 3  
         
                       
                   
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                               
     
Professional English 3    
           
                               
         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                                 
       
Yritys- ja yhteisöviestintä 2    
           
                                 
       
ICT-toimeksiantoprojekti 10    
           
                                 
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
 
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                               
Pelien tekoäly 5    
           
                               
         
Matematiikkaa ohjelmoijille 3    
           
                               
         
Syventävä pelikehitys 5    
           
                               
         
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
                               
         
Internet of Things 5    
           
                               
         
Big Data & Business Intelligence 5    
           
                               
         
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 30    
         
                             
           
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                   
60457716303015303047160131713170011423700151531.315.30.33.36.85.8
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Digitaalinen liiketoiminta
                                                               
Johdanto digitaaliseen liiketoimintaan 5  
       
                   
                   
Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja kehittäminen 5  
       
                   
                   
Yritysjärjestelmät 5  
       
                   
                   
Digitaalisten palveluiden johtaminen ja kehittäminen
                                                               
Järjestelmäintegraatio 5      
           
                                     
Lean 5      
           
                                     
Tietohallinnon organisointi ja johtaminen 5      
           
                                     
Pelikehitys ja sovellusarkkitehtuurit
                                                               
Sovellusarkkitehtuurit 3  
       
                   
                   
Pelikehityksen perusteet 5  
       
                   
                   
C++ Ohjelmointi 3  
       
                   
                   
Peligrafiikan perusteet 4  
       
                   
                   
Edistyneet peli- ja sovelluskehitysteknologiat
                                                               
Kehittynyt pelien tekoäly 5      
           
                                     
 
Efektiohjelmointi 5      
           
                                     
Lisätty ja virtuaalitodellisuus 5      
           
                                     
Tietojenkäsittelytieteen ICT -koulutuspolkuopinnot
()
                                                               
Diskreetit rakenteet 5  
       
                     
                       
Web-ohjelmointi 5  
       
                   
                   
Tietorakenteet ja algoritmit I 5  
       
                   
                   
Tietorakenteet ja algoritmit II 4  
       
                   
                   
Web- ja mobiilikäyttöliittymät 5  
       
                   
                   
Laskennan perusmallit 3  
       
                   
                   
Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät 5  
       
                   
                   
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
0620300033.528.50030000000016.7516.7514.2514.250000000017.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60457716303015303047160131713170011423700151531.315.30.33.36.85.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!