Opetussuunnitelmat

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1  
     
 
                 
       
           
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2  
     
 
                 
       
           
Matkailun perusteet 4  
     
 
                 
       
           
Matkailun liiketoiminta 4  
     
 
                 
       
           
Hygieniaosaaminen 2
     
             
   
                       
Alkoholijuomatietous 3
     
           
                               
Ammattimatematiikka 2
     
           
                               
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet 3  
     
 
                 
       
           
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1 4
     
           
                               
Ammatillinen kasvu 2 1
   
         
   
   
           
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2 4
     
 
           
       
                   
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1 4
     
 
           
       
                   
Social Contacts and Customer Service 3
       
               
                               
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                     
                       
Matkailualan palveluosaaminen 5  
       
                     
                       
Kannattava matkailuyritystoiminta 5  
       
                     
                       
Sociala kontakter 3  
       
                     
                       
Työyhteisöviestintä 2  
       
                     
                       
Matkailualan trendit ja teemat 9  
       
                     
                       
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 2 5  
         
                       
                   
Tilastolliset menetelmät 2  
         
                       
                   
Tutkin ja kehitän 5  
         
                       
                   
English for the Hotel and Tourism Industry 3  
         
                       
                   
Matkailuyrityksen johtaminen 7    
         
                             
           
Matkailun alueellinen kehittäminen 7    
         
                             
           
Ammatillinen kasvu 4 1    
         
                           
       
Svenska för resebranschen 3    
         
                             
           
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 3 11    
         
                             
           
Intercultural Studies 3    
           
                               
       
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 1 5    
           
                               
       
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 2 5    
           
                               
       
Experience Design 5    
           
                               
       
Ammatillinen kasvu 5 1      
           
                                     
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
   
         
                           
               
Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! 5
 
 
 
     
       
       
           
Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? 5  
     
 
                 
       
           
Hauska tutustua! Freut mich, Sie kennenzulernen! 5
   
 
         
       
                       
Kuinka voin palvella? Wie kann ich Ihnen helfen? 5  
       
                     
                       
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 18
       
               
                             
Syventävä harjoittelu 12    
           
                               
         
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                     
39.464.280.4168.730.844.919.349.930.51604.34.312.412.46022.522.59.69.6010202021.39.30088
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                                
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                                
Monimediaiset palvelut 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 39.464.280.4168.730.844.919.349.930.51604.34.312.412.46022.522.59.69.6010202021.39.30088

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!