Opetussuunnitelmat

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                 
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Matkailun perusteet 4
     
           
                                 
Matkailun liiketoiminta 4
     
           
                                 
Hygieniaosaaminen 2
     
           
                                 
Alkoholijuomatietous 3
     
           
                                 
Ammattimatematiikka 2
     
           
                                 
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet 3
     
           
                                 
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1 4
     
           
                                 
Ammatillinen kasvu 2 1
       
               
                             
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2 4
       
               
                             
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1 4
       
               
                             
Social Contacts and Customer Service 3
       
               
                             
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                   
                       
Matkailualan palveluosaaminen 5  
       
                   
                       
Kannattava matkailuyritystoiminta 5  
       
                   
                       
Sociala kontakter 3  
       
                   
                       
Työyhteisöviestintä 2  
       
                   
                       
Matkailualan trendit ja teemat 9  
       
                   
                       
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 2 5  
         
                     
                   
Tilastolliset menetelmät 2  
         
                     
                   
Tutkin ja kehitän 5  
         
                     
                   
English for the Hotel and Tourism Industry 3  
         
                     
                   
Matkailuyrityksen johtaminen 7    
         
                           
           
Matkailun alueellinen kehittäminen 7    
         
                           
           
Ammatillinen kasvu 4 1    
         
                           
           
Svenska för resebranschen 3    
         
                           
           
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 3 11    
         
                           
           
Intercultural Studies 3    
           
                             
       
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 1 5    
           
                             
       
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 2 5    
           
                             
       
Experience Design 5    
           
                             
       
Ammatillinen kasvu 5 1      
           
                                   
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                             
Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! 5
     
           
                                 
Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? 5  
       
                   
                       
Hauska tutustua! Freut mich, Sie kennenzulernen! 5
     
           
                                 
Kuinka voin palvella? Wie kann ich Ihnen helfen? 5  
       
                   
                       
HARJOITTELU
                                                             
Perusharjoittelu 18
       
             
                             
Syventävä harjoittelu 12    
           
                             
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                   
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                   
6550591617.547.53515293016017.523.51212017.517.57.57.50014.514.513134088
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan perusteet 5                                                              
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan perusteet 5                                                              
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan perusteet 5                                                              
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän perusteet 5                                                              
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                             
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                              
Työoikeus 3                                                              
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                              
Valmentava johtaminen 4                                                              
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                             
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                              
Yrittäjän taloushallinto 5                                                              
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Monimediaiset palvelut
()
                                                             
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                              
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                              
Monimediaiset palvelut 5                                                              
Digimarkkinointi matkailussa 5                                                              
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                             
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                              
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                             
Ensiapu 1
     
           
                             
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                              
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                              
Monimediaiset palvelut 5                                                              
10000.250.750000000.250.250.250.25000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6550591617.547.53515293016017.523.51212017.517.57.57.50014.514.513134088

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!