Opetussuunnitelmat

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                            
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                           
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                 
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Matkailun perusteet 4
     
           
                                 
Matkailun liiketoiminta 4
     
           
                                 
Hygieniaosaaminen 2
     
           
                                 
Alkoholijuomatietous 3
     
           
                                 
Ammattimatematiikka 2
     
           
                                 
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet 3
     
           
                                 
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1 4
     
           
                                 
Ammatillinen kasvu 2 1
       
             
                           
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2 4
       
             
                           
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1 4
       
             
                           
Social Contacts and Customer Service 3
       
             
                           
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                 
                       
Matkailualan palveluosaaminen 5  
       
                 
                       
Kannattava matkailuyritystoiminta 5  
       
                 
                       
Sociala kontakter 3  
       
                 
                       
Työyhteisöviestintä 2  
       
                 
                       
Matkailualan trendit ja teemat 9  
       
                 
                       
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 2 5  
         
                   
                 
Tilastolliset menetelmät 2  
         
                   
                 
Tutkin ja kehitän 5  
         
                   
                 
English for the Hotel and Tourism Industry 3  
         
                   
                 
Ammatillinen kasvu 4 1
   
       
           
Svenska för resebranschen 3  
     
 
             
     
           
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 3 11  
     
 
             
     
           
Intercultural Studies 3
       
             
                           
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 1 5
       
             
                           
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 2 5  
         
                   
                 
Experience Design 5
     
 
         
   
                 
Ammatillinen kasvu 5 1
   
       
           
Matkailuyrityksen johtaminen 7      
           
                               
Matkailun alueellinen kehittäminen 7      
           
                               
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                           
Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! 5
     
           
                                 
Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? 5  
       
                 
                       
Hauska tutustua! Freut mich, Sie kennenzulernen! 5
     
           
                                 
Kuinka voin palvella? Wie kann ich Ihnen helfen? 5  
       
                 
                       
HARJOITTELU
                                                           
Perusharjoittelu 18
       
             
                           
Syventävä harjoittelu 12    
           
                           
       
OPINNÄYTETYÖ
                                                           
Opinnäytetyö, suunnitelma 5  
     
 
             
     
           
Opinnäytetyö, toteutus 5  
     
 
             
     
           
Opinnäytetyö, raportointi 5  
     
 
             
     
           
767327143541502315121417.517.513.713.713.725257.77.77.75556604.74.74.7
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                            
International Studies 1
()
                                                           
International Studies 2
()
                                                           
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                           
Svensk klinik 3                                                            
English Refresher 3                                                            
Perusmatematiikka 3                                                            
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                            
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                           
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                            
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                           
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                           
Espanjan perusteet 5                                                            
Espanjan jatko 5                                                            
Työelämän espanja 5                                                            
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                           
Ranskan perusteet 5                                                            
Ranskan jatko 5                                                            
Työelämän ranska 5                                                            
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                           
Saksan perusteet 5                                                            
Saksan jatko 5                                                            
Työelämän saksa 5                                                            
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                           
Venäjän perusteet 5                                                            
Venäjän jatko 5                                                            
Työelämän venäjä 5                                                            
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                           
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                            
Työoikeus 3                                                            
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                            
Valmentava johtaminen 4                                                            
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                           
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                            
Yrittäjän taloushallinto 5                                                            
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                            
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                           
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                            
Epic Challenge -Development case 10                                                            
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                           
Introduction to Russia 5                                                            
Russian Business Culture and Communication 5                                                            
Russian Consumer Behaviour 5                                                            
Monimediaiset palvelut
()
                                                           
Luova talous ja yrittäjyys 5                                                            
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä 5                                                            
Monimediaiset palvelut 5                                                            
Digimarkkinointi matkailussa 5                                                            
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                           
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                            
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                           
000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 767327143541502315121417.517.513.713.713.725257.77.77.75556604.74.74.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!