Opetussuunnitelmat

Terveydenhoitaja (AMK)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225                                                                      
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                     
Ammatillinen kasvu 2
     
             
                                         
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
             
                                         
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                         
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
     
             
                                         
Ensiapu 2
     
             
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
             
                                         
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                                         
Hoitotyön toiminnot 4
     
             
                                         
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
     
             
                                         
Ravitsemuksen perusteet 1.5
     
             
                                         
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5
       
               
                                   
Sisätaudit ja neurologia 2
       
               
                                   
Hoitotyön tiedonhallinta 3
       
               
                                   
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3
       
               
                                   
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2
       
               
                                   
Svenska för hälsovård 1 3
       
               
                                   
Anatomia ja fysiologia 2
       
               
                                   
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5  
       
                   
                             
Kirurgia ja anestesiologia 1.5  
       
                   
                             
Lääke- ja nestehoito 1.5  
       
                   
                             
Farmakologia 1.5  
       
                   
                             
Svenska för hälsovård 2 2  
       
                   
                             
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                   
                             
Ammatillinen kasvu 2  
       
                   
                             
Suomen kieli 1  
         
                       
                         
Leadership and Development in Social and Health Care 5  
         
                       
                         
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                       
                         
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                       
                         
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                       
                         
Psykiatria 1  
         
                       
                         
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3  
         
                       
                         
English for Nursing 1 3  
         
                       
                         
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5    
         
                           
                 
English for Nursing 2 2    
         
                           
                 
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö 3.5    
           
                               
             
Ammatillinen kasvu 1    
           
                               
             
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden edistäminen 10      
           
                                   
     
Terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen menetelmät 5      
           
                                   
     
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 5      
           
                                   
     
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö 5      
             
                                       
 
Kehittämistyö 5      
             
                                       
 
Työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden edistäminen 5      
             
                                       
 
HARJOITTELU
                                                                     
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
                   
                             
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
     
             
                                         
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9
       
               
                                   
Ergonomia 1
       
               
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                       
                         
Ikäosaamisen harjoittelu 10    
         
                           
                 
Perhehoitotyön harjoittelu 10    
           
                               
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 10      
           
                                   
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 15      
             
                                       
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
                 
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                           
                 
Opinnäytetyö, raportointi 5    
         
                           
                 
606045603030303030.514.5303015151010101010101515010.210.210.27.37.3010101015150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 15                                                                      
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                                                                     
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5                                                                      
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5                                                                      
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                      
Palliatiivinen hoito
()
                                                                     
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                      
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                      
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                      
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                                     
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                      
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                      
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                     
Lääkehoidon perusteet 2                                                                      
Lääkelaskenta I 0.5                                                                      
Lääkelaskenta II 0.1                                                                      
Lääkelaskenta III 0.1                                                                      
Lääkelaskenta IV 0.1                                                                      
Lääkelaskenta V 0.1                                                                      
Lääkelaskenta VI 0.1                                                                      
00000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606045603030303030.514.5303015151010101010101515010.210.210.27.37.3010101015150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!